Προσλήψεις 276 ατόμων σε 34 δήμους όλης της χώρας (λίστα)

0
780

Στην πρόσληψη 236 ατόμων προχωρούν 33 δήμοι σε όλη τη χώρα μέσα από μια σειρά προκηρύξεων που είναι σε εξέλιξη. Κάποιες από τις προκηρύξεις λήγουν άμεσα, για αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν άμεσα αιτήσεις.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

1) Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες και εποχιακές ανάγκες λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα Γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Μαρίνου Σοφίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 314230.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 18-09-2018 έως και  27-09-2018, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

2) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών: Πρόσληψη 6 ατόμων

 Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών, που εδρεύει στις Σέρρες της Π.Ε. Σερρών  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία επιμορφωτικών τμημάτων», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΠΕ Εικαστικών, Εικαστικό Εργαστήριο «ΑΡΤΙΟ», Σέρρες Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, Τ.Κ.

621 22, Σέρρες Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Στρατουδάκη Νεκταρίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 23210 68900, 23210 68910 & 23210 68915.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 19-09-2018 έως και  28-09-2018

3) Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου»: Πρόσληψη 14 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου» (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.), που εδρεύει στη Ρόδο της Π.Ε. Δωδεκανήσου  της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,  για τη λειτουργία του Ωδείου και των εργαστηρίων του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 10μηνης και 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α)ΩΔΕΙΟ (10μηνη σύμβαση)

1Καθηγητής Πιάνου, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Κλασικού Βιολιού, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Κρουστών, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Μουσικής Προπαιδείας, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Σαντουριού, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Λύρας-Λαούτου, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Μονωδίας-Κλασικού & Έντεχνου Τραγουδιού, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Β)ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (8μηνη σύμβαση)

1Καθηγητής Ζωγραφικής, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Χαρακτικής, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Καλλιτεχνικής Κεραμικής, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Φωτογραφίας, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Αγιογραφίας, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Χορού-Χορευτής (Διδασκαλία Μοντέρνου χορού ZUMBA – LATIN),

Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Δάσκαλος Χορού-Χορευτής (BOLLYWOOD), Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την ανακοίνωση, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου» (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.), Γραφείο Προσωπικού, Διαγοριδών 3, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Γιακουμάκη Μαρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22410 26385.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 18-09-2018 έως και  27-09-2018, (εργάσιμες ημέρες, 08.00π.μ.-15.00μ.μ.)

5) Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δ. Λαυρεωτικής: Πρόσληψη 4 ατόμων

 Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δ. Λαυρεωτικής, που εδρεύει στο Λαύριο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής,  για την υλοποίηση τμημάτων Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  (Γενικής Γυμναστικής Γυναικών – Αεροβικής Γυμναστικής – Πιλάτες- Ζούμπα, Γιόγκα), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έναντι αντιτίμου, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΠΕ10 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, «ΘΟΡΙΚΟΣ»/Τμήμα Αθλητισμού, Λαύριο Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δ. Λαυρωτικής, Αγίας Παρασκευής 1, Τ.Κ. 195 00, Λαύριο Αττικής, (υπόψη κ. Παντελαίων Μαρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22920 27774.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 20-09-2018 έως και  01-10-2018, (εργάσιμες ημέρες από 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

6) Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,  για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων – Ιατρών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής, Δ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Ιατρός Καρδιολόγος, Δ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Ιατρός Ορθοπεδικός, Δ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Τμήμα Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα Γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. κ. Μαυρομμάτη Δέσποινας ή Μαρίνου Σοφίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 314241 & 2313 314230.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 19-09-2018 έως και  28-09-2018

7) Δήμος Ζωγράφου: Πρόσληψη 23 ατόμων

 Ο Δήμος Ζωγράφου, που εδρεύει στου Ζωγράφου  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανταποδοτικού χαρακτήρα, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

19ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων, Ζωγράφου Αττικής

2ΔΕ29 Οδηγοί Απορριμματοφόρων Φορτηγών (Δίπλωμα Γ’ και με κατοχή κάρτας

ψηφιακού ταχογράφου), Ζωγράφου Αττικής

1ΔΕ29 Οδηγός Απορριμματοφόρων Φορτηγών (Δίπλωμα Γ’ και Ε’ με κατοχή κάρτας

ψηφιακού ταχογράφου), Ζωγράφου Αττικής

1ΔΕ Χειριστής Καλαθοφόρου, Ζωγράφου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος  Ζωγράφου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018, Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 157 72, Ζωγράφου Αττικής,  (υπόψη κας Ε. Νεονάκη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2024171 & 213 2024151.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: έως και 28-09-2018

8) Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας»: Πρόσληψη 52 ατόμων

 Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» (Δ.Ω.Κ.), που εδρεύει στην Καβάλα της Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για την κάλυψη αναγκών του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους, 9μηνης διάρκειας, συνολικά πενήντα δύο (52) ατόμων, Καλλιτεχνικού-Διδακτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός –Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου (Διευθυντής Μουσικής Εκπαίδευσης), Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

3ΠΕ Μουσικοί – Κιθάρα, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

4ΤΕ Μουσικοί – Κιθάρα, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

2ΠΕ Μουσικοί – Πιάνο, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

5ΤΕ Μουσικοί – Πιάνο, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΠΕ Μουσικός- Βιολοντσέλο, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Βιολοντσέλο, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

3ΠΕ Μουσικοί- Βιολί, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

2ΤΕ Μουσικοί- Βιολί, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΠΕ Μουσικός- Κρουστά, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Κρουστά , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΠΕ Μουσικός- Κλαρινέτο, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Κλαρινέτο , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Σαξόφωνο , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

2ΠΕ Μουσικοί- Φλάουτο , Δ.Ω.Κ.,  Α.Μ.Θ.

2ΤΕ Μουσικοί- Φλάουτο , Δ.Ω.Κ.,  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Τρομπέτα , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

2ΠΕ Μουσικοί- Θεωρητικά (Ανώτερα & Υποχρεωτικά) , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

4ΤΕ Μουσικοί- Θεωρητικά (Υποχρεωτικά) , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Ακορντεόν , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Μουσική Προπαιδεία , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

2ΠΕ Μουσικοί- Μονωδία-Φωνητική, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Μονωδία-Φωνητική, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Μουσικός- Μονωδία-Φωνητική, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Αρμόνιο , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Μουσικός- Αρμόνιο , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

2ΤΕ Μουσικοί- Βυζαντινή Μουσική , Δ.Ω.Κ.,  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Λαϊκή & Παραδοσιακή Μουσική , Δ.Ω.Κ.,  Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Μουσικός- Λαϊκή & Παραδοσιακή Μουσική , Δ.Ω.Κ.,  Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Μουσικός- Ηλεκτρικό Μπάσο , Δ.Ω.Κ.,  Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Μουσικός- Ηλεκτρική Κιθάρα , Δ.Ω.Κ.,  Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση  (λαμβάνεται από το ΔΩΚ με δηλωμένο ρητά ένα (1) μόνο κωδικό θέσης που επιθυμούν), με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» (Δ.Ω.Κ.), Βενιζέλου 67, Τ.Κ. 654 03, Καβάλα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2510 222119.

Οι αιτήσεις που κατατίθενται αυτοπροσώπως παραλαμβάνονται από την Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας κατά τις ημέρες: Δευτέρα έως Σάββατο από 8:30 έως 14:30.

Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται η υπάλληλος του ΔΩΚ Ελένη Καλώτη, η οποία μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλεί την σχετική αίτηση και θα καταχωρεί αυτήν σε ειδικό πίνακα. Σε περίπτωση απουσίας της, θα την αναπληρώνει η υπάλληλος Θεοπίστη Στεφανίδου ή άλλη εντεταλμένη υπάλληλος.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 20-09-2018 έως και 29-09-2018

9) Δήμος Χαϊδαρίου: Πρόσληψη 16 ατόμων

 Ο Δήμος Χαϊδαρίου, που εδρεύει στο Χαϊδάρι της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, από έσοδα προερχόμενα αποκλειστικά από αντίτιμο, για το έτος 2018», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 9μηνης διάρκειας, συνολικά δεκάξι (16) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής Ζωγραφικής, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Χαρακτικής, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ Δάσκαλος Μπαλέτου, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

2ΤΕ Καθηγητές Κλασικής Κιθάρας, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής Βιολιού, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής Πιάνου & Αρμονίου, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής Φωτογραφίας, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΤΕ με ειδικότητα Διδασκαλία Πιάνου – Ανωτέρων Θεωρητικών – Διεύθυνσης Χορωδίας Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Κεραμικής, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Ψηφιδωτού, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Αργυροχρυσοχοΐας, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Χειροτεχνίας, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Πλεκτικής (Μακραμέ), Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Latin & Ευρωπαϊκών Χορών, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Χορού-Ηθοποιός, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση –υπεύθυνη δήλωση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ.  διεύθυνση:

Δήμος Χαϊδαρίου, Δημοτικό Κατάστημα, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 2ος όροφος, Στρ. Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ. 124 61, Χαϊδάρι Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2047 305 & 213 2047306.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-09-2018 έως και 01-10-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

10) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μεγαρέων»: Πρόσληψη 15 ατόμων

 Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μεγαρέων» (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), που εδρεύει στα Μέγαρα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, ειδικοτήτων μουσικών οργάνων, για τις ανάγκες του «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» του Δήμου και του Παραρτήματός του για το διδακτικό έτος 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους, 9μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, ωρομίσθιου Μουσικού-Καλλιτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητές Ανώτερων Θεωρητικών, Μέγαρα  Αττικής

2ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητές Πιάνου, Μέγαρα  Αττικής

2ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητές Κιθάρας, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Μονωδίας, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Βιολιού, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Κρουστών, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Μπουζουκιού, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Φλάουτου, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Κλαρινέτου, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Τρομπέτας, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Κανονακίου, Μέγαρα  Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ.  διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, 1ος όροφος, Κεντρική Πλατεία Μεγάρων, Τ.Κ. 191 00, Μέγαρα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22960 82747 & 22960 89150 και φαξ: 22960 89121.

Κατά τη διάρκεια προσκόμισης των δικαιολογητικών θα πραγματοποιούνται συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων από την ορισμένη Επιτροπή (προαιρετικά & και σε περίπτωση που θα θελήσουν να διεξαχθούν παράλληλα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-09-2018 έως και 01-10-2018, (εργάσιμες ημέρες 09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

11) «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης»: Πρόσληψη 2 ατόμων 

Το Ν.Π.Ι.Δ.: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), που εδρεύει στους Αμπελοκήπους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ » της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ , διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά  δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Θεατρολόγοι, για τις ανάγκες των ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & ΚΔΑΠ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ), Δ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), Διοικητικό Τμήμα, 28ης Οκτωβρίου 59, Τ.Κ. 561 23, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Ζάϊκου Γεωργίου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 727210.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 22-09-2018 έως και  01-10-2018

12) Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών»: Πρόσληψη 3 ατόμων

 Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών», που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ , διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-07-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών, Αχαρνές Αττικής

1ΥΕ Καθαρίστρια, για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών, Αχαρνές Αττικής.

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα

πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών», Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίας Τριάδος 39, Τ.Κ. 136 74, Αχαρνές Αττικής, (υπόψη κ. Γλυνού Δήμητρας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 2477900, 210 2406630.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 21-09-2018 έως και  01-10-2018

13) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μεγαρέων»: Πρόσληψη 3 ατόμων

 Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μεγαρέων» (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), που εδρεύει στα Μέγαρα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων, ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ ή ΔΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ΚΔΑΠ, Μέγαρα Αττικής

1ΠΕ ή ΔΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με εξειδίκευση στη Ρυθμική Γυμναστική, ΚΔΑΠ, Μέγαρα Αττικής

1ΠΕ Δάσκαλος , ΚΔΑΠ, Μέγαρα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (για μία (1) και μόνο ειδικότητα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ.  διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, 1ος όροφος, Κεντρική Πλατεία Μεγάρων, Τ.Κ. 191 00, Μέγαρα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22960 82747 & 22960 89150 και φαξ: 22960 89121.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά.

Κατά τη διάρκεια προσκόμισης των δικαιολογητικών θα πραγματοποιούνται συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων από την ορισμένη Επιτροπή (προαιρετικά & και σε περίπτωση που θα θελήσουν να διεξαχθούν παράλληλα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-09-2018 έως και 01-10-2018, (εργάσιμες ημέρες 09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Επίσης σε προσλήψεις προσωπικού προχωρούν οι δήμοι:

14) Προσλήψεις 2 ατόμων στην Τρίπολη

15) Προσλήψεις 21 ατόμων στο Δ. Παλλήνης

16) Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Βέλου-Βόχας

17) Πρόσληψη οικογενειακού βοηθού στο Δ. Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη

18) Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας

19) Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Σπάρτης

20) Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Αμυνταίου

21) Προσλήψεις οικοδόμων στο Δ. Διδυμοτείχου

22) Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Θέρμης

23) Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δ. Μεγαρεών

24) Δ. Αμφίπολης: Πρόσληψη διευθυντή στη ΔΗΚΕΔΑ

25) Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Ξηρομέρου

26) Προσλήψεις βοηθών βρεφοκόμων στο Δ. Βόλου

27) Άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο Δ. Αγίου Δημητρίου

28) Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στο Δ. Καστοριάς

29) Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Αχαρνών

30) Προσλήψεις γιατρών στο Δ. Καλαμαριάς

31) Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δ. Πάρου

32) Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Σουφλίου

33) Προσλήψεις 23 ατόμων στο Δ. Ζωγράφου

34) Προσλήψεις 40 ατόμων στο Δ. Αλίμου

aftodioikisi.gr/

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.