Τελευταίες μέρες αιτήσεων για 191 προσλήψεις σε 14 δήμους (λίστα)

0
848

Ανοιχτές παραμένουν προκηρύξεις σε 14 δήμους της χώρας για την πρόσληψη 191 ατόμων σε μια σειρά από δημοτικές υπηρεσίες.

Ακολουθεί ο κατάλογος των δήμων και οι θέσεις:

1) Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Αχαρνών»: Πρόσληψη 18 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Αχαρνών», που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικήςανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, ετήσιας διάρκειας, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων Καθηγητών Μουσικής και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

3 Κλασικής /Ηλεκτρικής Κιθάρας, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής

1 Ντραμς, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής

1 Φωνητικής/Ορθοφωνίας, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής

2 Μπαλέτου, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής

1 Μοντέρνων Χορών/LATIN, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής

1 Παραδοσιακών Χορών, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής

1 Κεραμικής, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής

1 Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής

1 Πλεκτού, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής

1 Κοπτικής-Ραπτικής, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής

1 Ζωγραφικής, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής

1 Χειροτεχνίας-Καλλιτεχνικών Δημιουργιών, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής

1 Ντεκουπάζ, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής

1 ZUMBA, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής

1 Eνισχυτικής Διδασκαλίας, ΔΗ.Κ.Ε.Α., Αχαρνές Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (χορηγείται από την επιχείρηση) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ.: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Αχαρνών», 2ος όροφος, Πλατεία Αγίου Νικολάου 3, Τ.Κ. 136 74, Αχαρνές Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 2478505/507.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-08-2018 έως και 07-09-2018, (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

2) Δήμος Περιστερίου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση του έργου «Εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Μουσικός Μουσικοκινητικής Αγωγής – Σύστημα Orff, Δημοτικό Ωδείο, Περιστέρι Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής Σύγχρονου Τραγουδιού, Δημοτικό Ωδείο, Περιστέρι Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής Συνοδείας Πιάνου Τάξης Μονωδίας & Σύγχρονου Τραγουδιού, Δημοτικό Ωδείο, Περιστέρι Αττικής

1ΠΕ/ΤΕ Μουσικός για τη Θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή,  Δημοτικό Ωδείο, Περιστέρι Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Περιστερίου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλ. Δημοκρατίας 1,

Τ.Κ.121 34, Περιστέρι Αττικής, (υπόψη κ. Ανδρέα Κακαρούχα).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5701106 και 210 5783260.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-08-2018 έως και 10-09-2018

3) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Ανάπτυξης Πέλλας «Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών»: Πρόσληψη 31 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Ανάπτυξης Πέλλας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) που εδρεύει στα  Γιαννιτσά   της  Π.Ε.  Πέλλας  της  Περιφέρειας  Κ. Μακεδονίας,  για  τις  ανάγκες  του

Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Ωρομισθίων, για την εκπαιδευτική περίοδο 1018-2019, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων-Καθηγητών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

4Καθηγητές-τριες Κιθάρας, Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών Πέλλας

1Καθηγητής-τρια Βιολιού, Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών Πέλλας

2Καθηγητές-τριες Θεωρητικών, Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών Πέλλας

5Καθηγητές-τριες Πιάνου, Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών Πέλλας

1Καθηγητής-τρια Βυζαντινής Μουσικής, Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών Πέλλας

1Καθηγητής-τρια Μπουζουκιού, Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών Πέλλας

1Καθηγητής-τρια Ηλεκτρικής Κιθάρας, Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών Πέλλας

4Καθηγητές-τριες Πνευστών, Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών Πέλλας

2Καθηγητές-τριες Ντραμς, Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών Πέλλας

1Καθηγητής-τρια Παραδοσιακών Οργάνων, Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών Πέλλας

1Καθηγητής-τρια Ακορντεόν, Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών Πέλλας

1Καθηγητής-τρια Μουσικής Προπαιδείας, Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών Πέλλας

1Καθηγητής-τρια Μονωδίας, Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών Πέλλας

5Εκπαιδευτές  για τα τμήματα ζωγραφικής, δημιουργίας και κατασκευής, χαλκογραφίας, fashion design, ξυλογλυπτική

1Καθηγητής Πληροφορικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Ανάπτυξης Πέλλας, Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών, Γραμματεία, Παναγιωτάκη 13 (Πρώην Μεραρχία), Τ.Κ. 581 00, Γιαννιτσά Πέλλας Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 23820 24434 και 23820 84371.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-09-2018

4) Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας»: Πρόσληψη 21 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.  «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας» (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.), που εδρεύει στη Χαλκίδα της Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ που βρίσκονται στην Δ.Ε. Χαλκιδέων , στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, στην Δ.Ε. Ληλαντίων και στην Δ.Ε. Αυλίδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ 90/2018 (ΑΔΑ: 7Μ3ΥΟΚΡΚ-1ΜΨ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (με αντίτιμο), ωρομίσθιας απασχόλησης μέχρι 30 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων, Διδακτικού Καλλιτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

  Μουσικοί διδάσκαλοι: Πιάνου- Αρμονίου, Κιθάρας, Μπουζουκιού , Βιολοντσέλου , Μονωδίας  (κλασσικού τραγουδιού)-Μουσικής Προπαιδείας, Μοντέρνου τμήματος μουσικής

  Διδασκαλία χορών : Κλασικού μπαλέτου, Κλασικού & σύγχρονου μπαλέτου, Ισπανικού χορού – φλαμέγκο, Μοντέρνου χορού.

  Διδασκαλία Εικαστικών: πυρογραφίας, ζωγραφική, χειροτεχνίαςΔιδασκαλία Θεάτρου 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας», Φαρμακίδου 15, Τ.Κ. 341 00, Χαλκίδα Εύβοιας Στ. Ελλάδας, (υπόψη κ.κ. Ευάγγελου Γιοβάνου ή Ελένης Γεωργαντζή).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22213 51127 και 22213 51128.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-08-2018 έως και 06-09-2018

5) Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. : Πρόσληψη 23 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), που εδρεύει στη Ν. Ιωνία Βόλου της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής με 8μηνη σύμβαση, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΠΕ Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΠΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΠΕ Καθηγητής στο Κανονάκι με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Πιάνου με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Πιάνου (η απασχόληση αφορά τη συνοδεία πιάνου σε τμήματα της σχολής χορού) με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Πιάνου (η απασχόληση αφορά τη συνοδεία πιάνου σε τμήματα εκμάθησης κλασικών μουσικών οργάνων του ωδείου επιπέδου διπλώματος και πτυχίου) με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Παιδείας και Θεωρητικών με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

2ΤΕ Καθηγητές Βιολιού με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Βιολιού – Βιόλας με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Βιολοντσέλου με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Βιολοντσέλου με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Κρουστών με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Κλαρινέτου με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Μονωδίας με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Κοντραμπάσου με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Φλάουτου με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Σαξόφωνου με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Όμποε με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Ηλεκτρικού Μπάσου με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Μαέστρος Χορωδίας με σύμβαση έως και 30-06-2019 (όχι πέραν των 9 μηνών), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας

1ΤΕ Καθηγητής Πληροφορικής με ειδίκευση στην Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας με 8μηνη σύμβαση, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως, Τ.Κ. 384 46, Νέα Ιωνία Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Δεληδημητρίου Ζαφειρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 91191.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-08-2018 έως και 07-09-2018

6) Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»: Πρόσληψη 13 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, εποχικών ή παροδικών αναγκών (παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

4ΥΕ Βοηθών Νοσηλευτών-τριών, Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», Αγία Παρασκευή Λέσβου Β. Αιγαίου

9ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», Αγία Παρασκευή Λέσβου Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων: «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 811 02, Λέσβος Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22530 31654.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-08-2018 έως και 06-09-2018

7) Δήμος Νάουσας: Πρόσληψη 25 ατόμων

Ο Δήμος Νάουσας, που εδρεύει στη Νάουσα της Π.Ε. Ημαθίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «ΕΣΤΙΑ ΜΟΥΣΩΝ»,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ επί ωρομισθία, διάρκειας έως 9 μήνες, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων Καλλιτεχνικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Διευθυντής Ωδείου, Δ. Νάουσας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

2ΤΕ Μουσικοί Σχολής Ανωτέρων Θεωρητικών (Φούγκα-Αντίστιξη) –Υποχρεωτικών Θεωρητικών, Δ. Νάουσας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Μουσικός Σχολής Μονωδίας –Τραγουδιού, Δ. Νάουσας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

4ΤΕ Μουσικοί Σχολής Πληκτροφόρων (Τμήματος Πιάνου, Τζαζ Πιάνο, Δ. Νάουσας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Μουσικός Σχολής Πληκτροφόρων (Τμήματος Αρμονίου-Ακορντεόν), Δ. Νάουσας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

2ΤΕ Μουσικοί Σχολής Εγχόρδων (Τμήματος Βιολιού), Δ. Νάουσας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

2ΤΕ Μουσικοί Σχολής Εγχόρδων (Τμήματος Βιολοντσέλου), Δ. Νάουσας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

2ΤΕ Μουσικοί Σχολής Πνευστών (Φλάουτο-Κλαρινέτο-Τζαζ Σαξόφωνο), Δ. Νάουσας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Μουσικός Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, Δ. Νάουσας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

4ΤΕ Μουσικοί Σχολής Νυκτών (Κλασική Κιθάρα-Ηλεκτρικό Μπάσο), Δ. Νάουσας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

2ΤΕ Μουσικοί Σχολής Μουσικής Αγωγής, Δ. Νάουσας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Μουσικός  Σχολής Κρουστών (Σύγχρονη Κατεύθυνση), Δ. Νάουσας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Δάσκαλοι Χορού (Σχολής Μπαλέτου), Δ. Νάουσας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (δηλώνοντας ειδικότητα, κωδικό θέσης της προκήρυξης) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νάουσας, Γραφείο Πολιτισμού, 2ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 592 00, Νάουσα Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23323 50375-338-360-374,

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-08-2018 έως και 07-09-2018, (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

8) Δήμος Κισσάμου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Κισσάμου, που εδρεύει στον Κίσσαμο της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-07-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

3ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Κισσάμου Χανίων Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Κισσάμου, Γραφείο Προσωπικού, Πολεμιστών 1941, Τ.Κ. 734 00, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης, (υπόψη κ. Μαγδαληνής Γαμπά).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28223 40210.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-08-2018 έως και 10-09-2018

9) Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας» Δ. Περιστερίου : Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας» (Ο.Π.Α.Α.Π.) Δ. Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικήςανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με αντίτιμο, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην Κολύμβηση, Ο.Π.Α.Α.Π. Δήμου Περιστερίου Αττικής

1ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην Πετοσφαίριση, Ο.Π.Α.Α.Π. Δήμου Περιστερίου Αττικής.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας» (Ο.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Περιστερίου, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πλατεία Δημοκρατίας (Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο), Τ.Κ. 121 34, Περιστέρι Αττικής, (υπόψη κ. Γαλανής Καραμπάτσου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5701078 & 210 5701175.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-08-2018 έως και 10-09-2018

10) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μουζακίου: Πρόσληψη 11 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μουζακίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.), που εδρεύει στο Μουζάκι της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τη διδασκαλία μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 9μηνης διάρκειας, συνολικά έντεκα (11) ατόμων Καθηγητών Ωρομισθίων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Καθηγητές-τριες Πιάνου και Ανώτερων Θεωρητικών, Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου  

1ΔΕ Καθηγητής-τρια Πιάνου και Ανώτερων Θεωρητικών, Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου  

1ΔΕ Καθηγητής-τρια Κλασικής Κιθάρας και Ανώτερων Θεωρητικών, Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου  

1ΔΕ Καθηγητής-τρια Ηλεκτρικής Κιθάρας, Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου  

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Λαούτου, Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου  

1ΠΕ/ΔΕ Καθηγητής-τρια Βιολιού & Ανωτέρων Θεωρητικών, Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου  

1ΔΕ Καθηγητής-τρια Ντραμς-Κρουστά, Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου  

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Μονωδίας, Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου  

1ΔΕ Καθηγητής-τρια Κλαρίνου, Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου  

1ΔΕ Καθηγητής-τρια Ανώτερων Θεωρητικών, Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου. 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μουζακίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.), Δημαρχείο Μουζακίου, Καραϊσκάκη 1, Τ.Κ. 430 60, Μουζάκι Καρδίτσας Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Χρυσής Καρρά).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24453 50137.

Ομαδική αποστολή αιτήσεων ταχυδρομικώς θεωρούνται άκυρες και απορρίπτονται.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-08-2018 έως και 11-09-2018, (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

11) Δήμος Καλλιθέας: Πρόσληψη 23 ατόμων

Ο Δήμος Καλλιθέας, που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα Τμήματα Ωδείου και Ερασιτεχνικής Δημιουργίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού Παιδείας και Νέας Γενιάς, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με ωριαία αποζημίωση, 9μηνης διάρκειας από 01-10-2018 έως 30-06-2019 για τους Καθηγητές/Δασκάλους Μουσικής και για διάστημα 8 μήνες από 16-10-2018 έως 15-06-2019 για τους Καθηγητές (εκπαιδευτικό προσωπικό) για τις ομάδες του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας αντίστοιχα, με κάλυψη της δαπάνηςσυνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

1Καθηγητής-τρια ή Δάσκαλος Πιάνου με Δίπλωμα ή Πτυχίο οργάνου σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα, Καλλιθέα Αττικής

1Καθηγητής-τρια ή Δάσκαλος Πιάνου  με Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου και πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα από το Υπουργείο Πολιτισμού, Καλλιθέα Αττικής

4Καθηγητές-τριες ή Δάσκαλοι Πιάνου με  Δίπλωμα ή Πτυχίο οργάνου σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα ή ισάξια ή ανώτερα του εξωτερικού, Καλλιθέα Αττικής

1Καθηγητής-τρια ή Δάσκαλος Κιθάρας με Δίπλωμα ή Πτυχίο οργάνου σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα και γνώση ηλεκτρικής κιθάρας με αντίστοιχο πιστοποιητικό, Καλλιθέα Αττικής

1Καθηγητής-τρια ή Δάσκαλος Κιθάρας με Πτυχίο οργάνου και πτυχία ανώτερων θεωρητικών σπουδών σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα, Καλλιθέα Αττικής

1Καθηγητής-τρια ή Δάσκαλος Κιθάρας με Δίπλωμα ή Πτυχίο οργάνου σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα, Καλλιθέα Αττικής

2Καθηγητές-τριες ή Δάσκαλοι ΤΟΞΩΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ (ΒΙΟΛΙ ΒΙΟΛΑ, ΚΟΝΤΡΑ ΜΠΑΣΟ, ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ, Καλλιθέα Αττικής

1Καθηγητής-τρια ή Δάσκαλος Αρμόνιου, Καλλιθέα Αττικής

1Καθηγητής-τρια για Ανώτερα Θεωρητικά με εμπειρία διδασκαλίας Μπουζουκιού, Καλλιθέα Αττικής

1Καθηγητής-τρια για Ανώτερα Θεωρητικά με Δίπλωμα ή Πτυχίο Αρμονίας

Αντίστιξης Φυγής Πιάνου, Καλλιθέα Αττικής

1Καθηγητής-τρια Ακορντεόν, Καλλιθέα Αττικής

1Καθηγητής-τρια Μονωδίας, Καλλιθέα Αττικής

2Καθηγητές-τριες Ζωγραφικής, Καλλιθέα Αττικής

1Καθηγητής-τρια Παραδοσιακών Χορών, Καλλιθέα Αττικής

2Καθηγητές-τριες Θεάτρου & Θεατρολογίας ή Δάσκαλοι Θεάτρου με πτυχίο Ανώτερης Δραματικής Σχολής ή Ηθοποιοί για μαθήματα Θεάτρου, Καλλιθέα Αττικής

2Καθηγητές-τριες Θεάτρου & Θεατρολογίας ή Δάσκαλοι Θεάτρου με πτυχίο Ανώτερης Δραματικής Σχολής ή Ηθοποιοί για μαθήματα Θεατρικού Παιχνιδιού, Καλλιθέα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (δηλώνοντας ειδικότητα, κωδικό θέσης της προκήρυξης) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά,  είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Καλλιθέας, Ματζαγριωτάκη 76, 2ος όροφος, Τ.Κ. 176 76, Καλλιθέα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2070415, 213 2070412 & 213 2070413.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ β) τo έντυπο της αίτησης, γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο δικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (www.kallithea.gr) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-08-2018 έως και 10-09-2018, (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

12) Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Δ. Πάτμου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Δ. Πάτμου, που εδρεύουν στη Χώρα Πάτμου της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 2 διδακτικών ετών: 2018-19 & 2019-20, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

1ΥΕ Καθαριστής-τρια, Δημοτικό Σχολείο –Νηπιαγωγείο Χώρας Πάτμου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριστής-τρια, Δημοτικό Σχολείο –Νηπιαγωγείο Σκάλας Πάτμου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριστής-τρια, Δημοτικό Σχολείο –Νηπιαγωγείο Κάμπου Πάτμου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριστής-τρια, Γυμνάσιο –Λύκειο ΕΠΑΛ Πάτμου Δωδεκανήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάτμου, Χώρα, Τ.Κ. 855 00, Πάτμος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Γρυλλάκη Σώζουσας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22473 60302.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-09-2018 έως και 06-09-2018 (12.00μ.μ.)

13) Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Αγίας Παρασκευής Αττικής»: Πρόσληψη 10 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Αγίας Παρασκευής Αττικής», για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας συνολικά δέκα (10) ατόμων-Καθηγητών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

4ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αντισφαίρισης, Ν.Π.Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής Αττικής, (Αιγαίου Πελάγους & Νότου)

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ενόργανης Γυμναστικής, Ν.Π.Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής Αττικής, (Αιγαίου Πελάγους & Νότου)

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ρυθμικής Γυμναστικής, Ν.Π.Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής Αττικής, (Αιγαίου Πελάγους & Νότου)

4ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού, Ν.Π.Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής Αττικής, (Αιγαίου Πελάγους & Νότου).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν απλή αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Αγίας Παρασκευής Αττικής», Γραφείο Προσωπικού, Τέρμα Νότου, Τ.Κ. 153 42, Αγία Παρασκευή Αττικής, (υπόψη κ. Παρασκευόπουλου Παρασκευά).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6002223.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-08-2018 έως και 10-09-2018

14) Σύνδεσμος – Φο.Δ.Σ.Α Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών-Τεμένους: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Σύνδεσμος – Φο.Δ.Σ.Α Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών-

Τεμένους, που εδρεύει στα Πεζά της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Σύνδεσμος – Φο.Δ.Σ.Α Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών-Τεμένους, Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

2ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Εργάτες Καθαριότητας), Σύνδεσμος – Φο.Δ.Σ.Α Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών-Τεμένους, Πεζά Ηρακλείου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Σύνδεσμος – Φο.Δ.Σ.Α Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών-

Τεμένους, Πεζά, Τ.Κ. 701 00, Ηράκλειο Κρήτης, (υπόψη κ.κ. Κασσωτάκη Ειρήνης και Κριτσωτάκη Καλλιόπης).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2813 401164 & 2813 401 174.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-09-2018 έως και 05-09-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

.aftodioikisi.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.