ΔΕΙΤΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ κατοίκων Καρδαμένης: Πάση θυσία & διά των όπλων θέλομεν αντιστή εναντίον επαναφοράς τουρκικής κυριαρχίας (Υπογραφές)

6
4358

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ

Της Νικολίας Παρθενιάδη

Με αφορμή την επέτειο της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα θα αναρτήσω μέρος από ένα ψήφισμα του χωριού Καρδαμένης της νήσου Κω το οποίο υπάρχει στο αρχείο του πατέρα μου.  Θα σταθώ κυρίως στον λόγο για τον οποίο γράφτηκε καθώς το κείμενο είναι πολύ μεγάλο. Στο ψήφισμά αυτό δεν αναγράφεται η ημερομηνία αλλά με βάση  τα παρακάτω στοιχεία  υπογράφτηκε την περίοδο της Ιταλοκρατίας.
Θα αναφέρω απόσπασμα από το κείμενο  “… Είναι γνωστόν εις την Αυτοκρατορικήν Κυβέρνησιν της Μεγάλης ημών ευεργέτιδος Ρωσσίας και τα λοιπάς σεβαστάς κυβερνήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων ότι η Κως μετά χαράς εχαιρέτισε την προσωρινήν κατοχήν τη Ιταλίας ως απαλλάσσουσαν αυτήν της τουρκικής τυραννίας τοσαύτον μάλλον καθόσον ο Κωϊκός λαός από των πρώτων ημερών της κατοχής ερειδόμενος επί των ιστορικών αυτού δικαίων και των φιλελευθέρων αρχών της πεπολιτισμένης Ευρώπης ήλπισεν ότι αυτή δεν θα εβράδυνε να συμπληρώση το απελευθερωτικόν αυτής έργον δια της Εθνικής αποκαταστάσεως της ημετέρας νήσου ….”.

Οι κάτοικοι της Καρδάμαινας ψήφισαν (όπως αναφέρει το κείμενο):
1ον – Διαμαρτυρόμεθα κατά πάσης προθέσεως περί αποδόσεως της νήσου μας εις την Τουρκίαν έστω και υπό την απλήν αυτής επικυριαρχίαν.
2ον – Διαμαρτυρόμεθα κατά των δημοσιεύσεων του Ιταλικού τύπου ότι δήθεν αι νησιώται έχομεν ηλλοιωμένην την Εθνική ημών συνείδησην προτιμώντες να μένωμεν κατά τους ευσεβείς αυτού πόθους υποξένην κατοχήν ή υπό αυτονομίαν παρά να ενωθώμεν μετά της μητρός Ελλάδας.
3ον – Διαδηλώμεν ότι εν περιπτώσει καθ’ην η έκκλησις ημών δεν ήθελεν εισακουσθή, πάση θυσία και διά των όπλων θέλομεν αντιστή εναντίον της επαναφοράς της τουρκικής κυριαρχίας υπό οποιανδήποτε μορφή έστω και αυτονομίας , υπεραμυνόμενα του δικαίου της εθνικής υμών αποκαταστάσεως.
4ον- Διακηρύττομεν και επαναλαμβάνομεν ως μόνην επιθυμίαν και προαιώνιον πόθον των κατοίκων  την ένωσιν της νήσου μετά της Ελλάδος, μόνης λύσεως δυναμένης να ασφαλίση την ειρήνην και ησυχίαν των κατοίκων.
5ον – Επικαλούμεθα αμέριστον την αντίληψιν της υμετέρας εξοχότητος επί του ενωτικού ημών πόθου, τον οποίον επί τόσας εκατονταετηρίδας αμετάπτωτων και αλώβητων πάσαι αι γενεαί των Κώων ετήρησαν και διεκήρυξαν επανειλημμένως ενώπιον θεού και ανθρώπων εξαιτούμενοι σήμερον οπότε επέστη η ποθητή ώρα την αναγνώρισιν και διεθνή κύρωσιν της Εθνικής ημών αποκαταστάσεως υπέρ ης και η Κως προθύμως συνέβαλε δια θυσιών αίματος των τέκνων αυτής κατά τον παρόντα αγώνα ούσα έτοιμος τα πάντα να θυσιάση χάριν της εθνικής ιδέας.

Οι κάτοικοι του χωριού Καρδαμένης
(ακολουθούν υπογραφές – ΦΩΤΟ)

Νικολία Α. Παρθενιάδη
Μαθηματικός Πανεπιστημίου Κρήτης
Msc Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,
Πολυτεχνείο Κρήτη

6 ΣΧΟΛΙΑ

  1. να φτιαχτει το χωριο να μην χασουμε αλλη μια σεζον. ξυπναμε και κοιμόμαστε με αυτο. Που θα κρυφτεις μετα κυριτσακι

    • ΟΙ ΧΩΡΙΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ,ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΒΓΑΛΑΤΕ ΑΥΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ,,,,,,,,,,,,,,ΓΙΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΑΣ ΣΥΓΧΩΡΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΗΣΙ.

  2. Αυτό το αρχειακό υλικό , Νικολία πρέπει να δεσπόζει διπλα στην σημαία της Απελευθερωσης, στο Δημαρχείου, γιατί είναι η Α-λήθη-α που είναι γραμμένη!
    Να ‘σαι περήφανη γιά τους προγόνους σου και ευχαριστούμε γιά την κοινοποίησή του!
    Ο πρόεδρος των Εν Κω: Δημ.Κ.Καραματζιάνης- Καθηγητής Φυσικής-Πληροφορικής

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ