Έναρξη εγγραφών στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ρόδου της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)

0
3375

Σας κάνουμε γνωστό ότι κατά το προσεχές σχολικό έτος 2024-2025 στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ρόδου της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

  1. Αισθητικής Τέχνης
  2. Κτηριακών Έργων
  3. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων
  4. Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  5. Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων

Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ Τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι:

Α) Κατέχουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών

Β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 έως 2009

Γ) Βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την εγγραφή τους και σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α.

Στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. παρέχονται:

1) σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια,

2) σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό,

3) έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο,

4) κατά τη διάρκεια της Μαθητείας (“Πρόγραμμα Μάθησης σε Εργασιακό χώρο”) οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται με το 80% του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη, που αντιστοιχεί σε 29,66€ ανά ημέρα μαθητείας και ασφαλίζονται πλήρως στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος,

5) σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές,

6) επίδομα στέγασης 240€ μηνιαίως και σίτισης 9€ ημερησίως σε όσους πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις,

7) αναβολή στράτευσης.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

α) άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β) εγγραφής στη Β΄ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε τομέα αντίστοιχο με την ειδικότητα τους μετά την απόκτηση του Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3.

Πληροφορίες καθημερινά στην ΕΠΑ.Σ. Ρόδου και στα τηλέφωνα 2241031077, 2241078788 και 2241022039 και στο mail [email protected].gr.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ (https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa)

Όλα τα δικαιολογητικά αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload του σχετικού αρχείου) στην εφαρμογή, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του σχετικού εγχειριδίου που είναι αναρτημένο στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται:

1) προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet,

2) ΑΦΜ και ΑΜΚΑ,

3) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

4) τίτλος σπουδών,

5) αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε.,

6) δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου ή πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους),

7) στοιχεία επικοινωνίας.

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος, αν είναι 18 ετών και άνω, ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από 17/06/2024 και ώρα 17.00. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ