Προτάσεις του Αγροτικού Συλλόγου Κω για την βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και του νησιού

0
5814

Προτάσεις του Αγροτικού Συλλόγου Κω για την βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και του νησιού.

 

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο της παραγωγικής αλυσίδας για το νησί της Κω, τόσο για το τουριστικό προϊόν του νησιού όσο και για την διαβίωση του τοπικού πληθυσμού και την τοπική απασχόληση. Η Κως έχει μακρά ιστορία στην παραγωγή αγαθών, χάρη στην ευλογημένη γεωλογία και το κλίμα της, που της επιτρέπουν να παράγει μοναδικά και ανταγωνιστικά προϊόντα.

Δυστυχώς οι τοπικοί αγρότες και παραγωγοί δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες. Σήμερα ο πρωτογενής τομέας της Κω είναι αντιμέτωπος με τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, και οι αγρότες και τοπικοί παράγωγοι χρειάζονται εφόδια.

Μεγαλύτερη απ’ όλες η κλιματική αλλαγή και η έλλειψη νερού, που αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, στα επόμενα χρόνια θα μαστίζει το νησί μας, και θα το οδηγήσει στο μαρασμό του σε όλους τους παραγωγικούς/οικονομικούς τομείς. Η μείωση των βροχοπτώσεων των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη υπεράντληση υδάτων κυρίως από τον τουριστικό τομέα επιβάλουν άμεσα να  εφαρμοστεί μια ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων.

Οι αγρότες και τοπικοί παράγωγοι είναι αντιμέτωποι και με άλλες προκλήσεις, όπως το ακριβό κόστος παραγωγής, την έλλειψη εργαλείων και γνώσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών με πιο αποδοτικές και βιώσιμες προς το περιβάλλον, καλλιέργειες και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

 

 

Γι’ αυτό ο Αγροτικός Σύλλογος καταθέτει προς τον Δήμο Κω, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τους τοπικούς και εθνικούς φορείς τις ακόλουθες προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη του νησιού:

 

 1. Προτείνουμε μια σειρά δράσεων σχετικά με το νερό.
  • Την καταμέτρηση του υδροφόρου ορίζοντα, η οποία έχει να γίνει εδώ και πολλά χρόνια για να ξέρουμε ακριβώς που βρίσκονται τα υδάτινα αποθέματα του νησιού μας.
  • Να εφαρμοστούν οι νόμοι που αφορούν τις παράνομες γεωτρήσεις και την υπεράντληση υδάτων.
  • Να γίνουν ταμιευτήρες των πηγαίων υδάτων και βρόχινων υδάτων. Δεν είναι δυνατόν το νερό της λίμνης να χάνεται, να πηγαίνει στη θάλασσα το χειμώνα και να μην μπορούμε να το αξιοποιήσουμε συλλέγοντας το. Το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και με τα άλλα πηγαία ύδατα που υπάρχουν στο νησί.
  • Να γίνει σύνδεση του βιολογικού σταθμού με το δίκτυο άρδευσης, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τυχόν ιδιωτικούς βιολογικούς σταθμούς.
  • Να βρεθεί φόρμουλα ώστε οι ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα και διαθέτουν αριθμό κλινών που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο αριθμό, να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν συστήματα αφαλάτωσης. Επιπλέον, να πραγματοποιείται εκμετάλλευση των βιολογικών τους σταθμών από τις ίδιες τις μονάδες ή με σύνδεση τους στο δίκτυο άρδευσης.
  • Να γίνει μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού αλλά και των ιδιωτών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί μας, σχετικά με την σωστή διαχείριση των υδάτων. (επαγγελματίες, πολίτες, σχολεία)

 

 1. Χρηματοδότηση για την δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΓΟ-Δήμητρα και των παραγωγικών φορέων της περιοχής που θα περιλαμβάνει την διενέργεια προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης αγροτών, εμπόρων και γεωπόνων, που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, καθώς και την ένταξη των τοπικών αγροτών και παραγωγών σε σχετικά προγράμματα επιδοτήσεων. Στόχος είναι η παραγωγή προϊόντων με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα μέσω καινοτόμων συστημάτων παραγωγής που οδηγούν σε ορθολογική χρήση χημικών και αποδοτική χρήση νερού (έως και 10 φορές λιγότερο) με αξιοποίηση ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων για ψύξη/θέρμανση.

 

 1. Έρευνα και μελέτη για την εξεύρεση βιώσιμης και οικολογικής λύσης για την διαχείριση τόσο των πλαστικών όσο και των οργανικών αγροτικών αποβλήτων. Μέχρι σήμερα, στην «καλύτερη» περίπτωση, γίνεται απόθεση τους στο Λατομείο.

 

 1. Τέλος θέτουμε το θέμα κορεσμού των πόρων του νησιού σε σχέση με την επάρκεια ενέργειας, νερού, αγαθών κλπ. για να ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ όλων των τοπικών παραγωγικών φορέων και της κεντρικής διοίκησης για έναν επανασχεδιασμό του μοντέλου ανάπτυξης του νησιού λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον την βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Προσβλέπουμε σε μια καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία στα επόμενα χρόνια, να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη οι παραπάνω προτάσεις καθώς μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων, της τοπικής οικονομίας, του τουριστικού προϊόντος, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.  Είμαστε στην διάθεσή σας για να εργαστούμε μαζί προς αυτήν την κατεύθυνση.

 

 

 

 

Δ.Σ Αγροτικού Συλλόγου Κω
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Kos Locally Grown

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ