Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Κω: Ψήφισμα Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος-Κύπρου

0
2134

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

 

Αγαπητοί συνδημότες, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια συνεδρίασαν από κοινού η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, στα πλαίσια μιας προσπάθειας χάραξης κοινών δράσεων σε εθνικά ζητήματα.

Η κοινή συνεδρίαση έγινε  στην Λευκωσία την 4-11-2022, όπου συμμετείχαν όλοι οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος.

Σε αυτήν την συνεδρίαση εκδόθηκε Κοινό Ψήφισμα, το περιεχόμενο του οποίου παραθέτω αυτούσιο.

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ολομέλεια) σε κοινή συνεδρίαση που έλαβε χώραν σήμερα 4 Νοεμβρίου 2022 στην Λευκωσία τόνισαν την σημασία προγραμματισμού και υλοποίησης κοινών δράσεων και συνεργειών επί καίριων θεμάτων με απώτερο στόχο την περαιτέρω σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων.

ΕΠΕΙΔΗ οι δικηγόροι είναι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης και έχουν ευθύνη, χρέος και καθήκον να υπερασπίζονται το δίκαιο, την νομιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

ΕΠΕΙΔΗ εκπροσωπούνται στην Ελλάδα και την Κύπρο από την Ολομέλεια και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο αντίστοιχα, και

ΕΠΕΙΔΗ στις 20/07/2021 ο ΠΔΣ και η Ολομέλεια προέβησαν σε Κοινό Ανακοινωθέν και Ψήφισμα για την καταδίκη των εντεινόμενων προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας για άνοιγμα του 3,5% της περίκλειστης περιοχής της Αμμόχωστου, και

ΕΠΕΙΔΗ η Ολομέλεια παρέχει την αμέριστη στήριξη στον αγώνα και ενέργειες του ΠΔΣ αλλά και των τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων των κατεχόμενων πόλεων Αμμοχώστου και Κερύνειας για επιστροφή στις έδρες τους και επικράτηση και εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, και

ΕΠΕΙΔΗ τα τετελεσμένα της παράνομης τουρκικής εισβολής του 1974 εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα, και ιδιαίτερα η συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του 37% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, και

ΕΠΕΙΔΗ έκτοτε τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας εποικίζονται σε τακτική βάση από την κατοχική δύναμη, ήτοι την Τουρκία, που συνιστά έγκλημα πολέμου κατά παράβαση του Άρθρου 49 (6) της 4ης Συνθήκης της Γενεύης του 1949, και

ΕΠΕΙΔΗ η Τουρκία συνεχίζει αδιάκοπα την σύληση και την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στα κατεχόμενα από αυτήν εδάφη κατά παράβαση της Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης και της Σύμβασης για τα Μέσα Παρεμπόδισης και Πρόληψης της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας των Πολιτιστικών αγαθών του 1970, και

ΕΠΕΙΔΗ η Τουρκία συνεχίζει για 48 χρόνια να κρατάει κλειστά τα στρατιωτικά και τα κυβερνητικά της αρχεία σε σχέση με τους Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριους αγνοούμενους, παρά το γεγονός ότι έχει καταδικαστεί από το ΕΔΑΔ για παραβίαση των άρθρων 2 και 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και

ΕΠΕΙΔΗ η Τουρκία κατ’ εξακολούθηση παραβιάζει τον Εθνικό Εναέριο Χώρο της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας, και

ΕΠΕΙΔΗ η Τουρκία αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, ψηφίζουν και αποφασίζουν τα ακόλουθα:

Σαράντα-Οκτώ χρόνια μετά την παράνομη τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο καταδικάζουμε με τον πλέον έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τα τετελεσμένα της παράνομης εισβολής και της κατοχής και την κάθε επιχειρούμενη και μεθοδευμένη προσπάθεια της Τουρκίας να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα στο σύνολο των κατεχόμενων εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ολομέλεια) διατρανώνουμε τη θέλησή μας για εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού ζητήματος που θα διασφαλίζει την προστασία όλων των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων και την απόλυτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και διεθνούς δικαίου επί όλης της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έχοντας μνήμη της κατάφωρης αδικίας είναι επάναγκες να διατηρούμε την εγρήγορση και την προσήλωσή μας στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου ενόσω η Τουρκία επιδιώκει αδιάλειπτα τη νομιμοποίηση και/ή τη δημιουργία νέων τετελεσμένων.

Καταδικάζουμε τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και υπογραμμίζουμε την ανάγκη οριοθέτησης των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ως δικηγόροι και νομικοί αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα των δεδομένων που διαμορφώνονται και αισθανόμενοι την ανησυχία για δυνητικές νέες πραγματικότητες, έχουμε χρέος, ευθύνη και καθήκον να συνεργαστούμε αποτελεσματικά με γνώμονα τη διασφάλιση και τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Ελλάδας και της Κύπρου και του συνόλου των πολιτών τους.

Μεταξύ των άμεσων ενεργειών μας είναι η αποστολή καταγγελτικών ψηφισμάτων και επιστολών σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμούς για την καταδίκη της Τουρκίας για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε και συνεχίζει να διαπράττει στην Κύπρο καθώς και την αδιάκοπη σύληση και καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ανάγκη επίσης και προτεραιότητα είναι η διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων και νομικών διαβημάτων προς πάσα κατεύθυνση, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ούτως ώστε να τεθεί υπό διερεύνηση η διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Αμμόχωστο, με αίτημα την προσαγωγή των ενόχων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, θέτουμε την νομική εμπειρογνωμοσύνη των μελών μας στην διάθεση των αρμοδίων αρχών.

Η ενότητα και ο ορθολογισμός είναι βασικές προϋποθέσεις προς την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης που θα απελευθερώνει την Κύπρο, θα την απαλλάσσει από τα στρατεύματα κατοχής και τον παράνομο τουρκικό εποικισμό.

Ο ΠΔΣ και η Ολομέλεια θα συνεχίσουν και εντείνουν από κοινού τις προσπάθειες τους για τα ανωτέρω ζητήματα σαν ένα και αδιαίρετο σώμα δικηγόρων που επιζητεί πραγματική δικαιοσύνη στο κυπριακό ζήτημα.».

Αγαπητοί φίλοι, ο δικηγορικός κόσμος δημιουργεί τις προυποθέσεις για γόνιμους  προβληματισμούς και κοινωνική δράση. Το οφείλουμε στον Ελληνισμό της Κύπρου και φυσικά σε αυτούς που ακολουθούν.

 

Κως, 8 Νοεμβρίου 2022

 

Ο Πρόεδρος

του Δικηγορικού Συλλόγου Κω

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ