Β’ ΕΛΜΕ: Μονιμοποίηση τώρα

0
68

Β΄ΕΛΜΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Τον Αύγουστο του 2022 συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διετία των δόκιμων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής. Πρόκειται για τους εκπαιδευτικούς, που χρόνια τώρα αναπλήρωναν πάγια κενά στην εκπαίδευση και βρίσκονταν κάθε χρόνο από τόπο σε τόπο και από σχολείο σε σχολείο. Να λάβουμε υπόψη μας πως όλοι οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται, υποχρεωτικά παραμένουν για 2 χρόνια στον τόπο διορισμού τους, χωρίς να υπολογίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μακριά από το σπίτι τους, χωρίς να υπολογίζεται το προσωπικό και το οικονομικό κόστος.

Με βάση τον νόμο 4589/2019, με  τον οποίο πραγματοποιήθηκαν  οι διορισμοί στην εκπαίδευση, θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί από τις Διευθύνσεις η μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών αυτών.

Συγκεκριμένα, η σχετική πράξη μονιμοποίησης εκδίδεται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου μέσα σε δύο (2) μήνες από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Η δοκιμαστική περίοδος των νεοδιόριστων έληξε στις 19/8/2022, επομένως η διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης όφειλε να έχει εκδοθεί το αργότερο έως τις 19/10/2022.

Ωστόσο, ενώ κάποιες Διευθύνσεις  έχουν προχωρήσει στη μονιμοποίηση των αναφερόμενων εκπαιδευτικών και στην αποστολή των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων,  άλλες Διευθύνσεις,   απαντούν πως περιμένουν σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο και στην ουσία  καθυστερεί  η έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να παρατείνεται  μία κατάσταση ομηρίας και ανασφάλειας, να γενικεύεται  η αβεβαιότητα για χιλιάδες εκπαιδευτικούς στον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής Αγωγής και γενικότερα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  από  το  υπουργείο  Παιδείας , το  οποίο  γνωρίζει  το  θέμα (έχει δεχθεί  σχετική  ερώτηση μέσα  στην  Βουλή) , να προχωρήσει  άμεσα στην  επίλυση  αυτής  της  εκκρεμότητας.

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.

Ο  πρόεδρος                                                                 Ο  γραμματέας

Πατσίκας  Κωνσταντίνος                                           Τοπρακτσίογλου Πρόδρομος

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ