Προσλήψεις προσωπικού στις ΤΟΜΥ – Δείτε θέσεις για την Κω (προκήρυξη)

1
4858
ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ.
Για τις Τ.ΟΜ.Υ. στο Δήμο Κω:
8 θέσεις ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
2 θέσεις ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ.
3 θέσεις ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.
2 θέσεις ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.
2 θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ.
4 θέσεις ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.
 Προσλαμβάνεται προσωπικό µε σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, από την υπογραφή της σύμβασης.
 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής μέσω του διαδικτυακού τόπου tomy.moh.gov.gr ξεκίνησε την 29η/03/2021 και ώρα 09:00 και
λήγει την 12η/04/2021 και ώρα 23:59 .
 Η προκήρυξη και το Παράρτημα για το σύνολο των θέσεων βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Την παρέλαση τι την έκαναν εχθές τα κοματοσκυλα;Να πάρει ψήφους το κόμμα τους;Ξεφτηλες

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ