Υπεγράφη το καταστατικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας | Γ. Χατζημάρκος: Oύτε μέρα χαμένη

0
64

Υπεγράφη το καταστατικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

 

Γ. Χατζημάρκος: «Oύτε μέρα χαμένη στην μάχη για το καλύτερο Αύριο των νησιών της Περιφέρειας μας

 

 

Υπεγράφη χθες, 7 Ιανουαρίου, ενώπιον συμβολαιογράφου της Ρόδου το καταστατικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, εκπροσωπώντας το Περιφερειακό Συμβούλιο και από τον Φιλήμωνα Ζαννετίδη, εκπροσωπώντας το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συνιστά ένα νέο αναπτυξιακό εργαλείο που θα δώσει τη δυνατότητα της απορρόφησης των νέων πόρων που πρόκειται να εισρεύσουν στην χώρα μέσα από τα περισσότερα από 30 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα, μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που θέτει το πρόγραμμα (31/12/2023), ώστε να μην χαθεί καμία αναπτυξιακή ευκαιρία για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

 

Της υπογραφής του καταστατικού του νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού είχε προηγηθεί η απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου και η ακόλουθη ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για τη συμμετοχή του στον νέο Οργανισμό. Μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου, είχε οριστεί το αρχικό επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, με την ακόλουθη σύνθεση:

 

 1. Χατζημάρκος Γεώργιος
 2. Λεονταρίτης Γεώργιος
 3. Μπόνης Νικόλαος
 4. Καμπουρόπουλος Εμμανουήλ,
 5. Κολάης Πανταζής
 6. Χονδρομματίδου Αγγελική
 7. Κουνάκης Παναγιώτης.

 

Στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχουν η Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με 51% του μετοχικού κεφαλαίου και 4 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με  49% του μετοχικού κεφαλαίου 3 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Αναλυτικότερα, για τη σύσταση του απαιτήθηκε συνολικό κεφάλαιο 3.000.000,00 €, εκ των οποίων η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου καταβάλλει 1.530.000,00 εκ. € και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 1.470.000,00 εκ. €.

Έδρα του Οργανισμού είναι ο Δήμος Ρόδου, με υποκατάστημα στον Δήμο Σύρου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, τα γραφεία του νέου Οργανισμού θα στεγαστούν στο παλιό ελληνικό Προξενείο στη Ρόδο (Ιωάν. Καζούλη 8).

 

Σημειώνεται επίσης ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε σώμα.

 

Με την υπογραφή και του καταστατικού του νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος  δήλωσε: «Ούτε μέρα δεν επιτρέπουμε να χαθεί στον αγώνα για το καλύτερο Αύριο των νησιών μας. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα της περιοχής μας να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, πόρους από το νέο ΕΣΠΑ 20121-2027, που σημειώνω είναι υπερδιπλάσιοι των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020,  αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης.  Πάνω από 30 δις, επιπλέον των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, θα εισρεύσουν στα ταμεία του κράτους και εμείς δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι, με τα θεσμικά εργαλεία, με τις δικές μας επεξεργασμένες προτάσεις για έργα και με τον δικό μας μηχανισμό υλοποίησης και απορρόφησης. Αυτός ο μηχανισμός θα λειτουργεί παράλληλα με αυτόν που ήδη υπάρχει στην Περιφέρεια και έχει φέρει πολυ σημαντικά αποτελέσματα για τα νησιά. Στον υφιστάμενο λοιπόν μηχανισμό, προσθέτουμε έναν δεύτερο για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για την περιοχή μας, η οποία για να μπορέσει να σταθεί στο νέο διεθνές περιβάλλον οφείλει να πετύχει υψηλό ρυθμό συσσώρευσης υλικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. Η αναζήτηση των καλύτερων απαντήσεων στις προκλήσεις και αναγκών της εποχής απαιτούν την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης και, ακόμα πιο πιεστικά πλέον αποτελεσματικής, διακυβέρνησης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, δεν χαρίζουμε ούτε μέρα. Είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα της επόμενης περιόδου».

 

Σκοποί του Αναπτυξιακού Οργανισμού  αποτελούν μεταξύ των άλλων:

 

 1. Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ενδεικτικά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Ένωσης Περιφερειών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και των υπηρεσιών τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

 

 1. Η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

 1. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

 

 1. Η ωρίμανση και η υλοποίηση τεχνικών έργων.

 

 1. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων, την εξεύρεση νέων αγορών, την αξιοποίηση της θαλάσσιας οικονομίας και τη βελτίωση των υποδομών καθώς και την ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

 

 1. Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως η ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνακόλουθα η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας καθώς και πάσα σχετική ή μη εμπορική δραστηριότητα.

 

 1. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης, κοινωνικών δράσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς.

 

 1. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη της Περιφέρειας από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

 

 1. Η ενθάρρυνση και αναζωογόνηση της υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σκοπό τη διατήρηση των υφισταμένων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με ιδιαίτερη

βαρύτητα στην νεανική, νεοφυή, καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

 

 1. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής

πολιτικής και συνοχής.

 

 1. Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά  ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης και ψηφιακής σύγκλησης.

 

 1. Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά.

 

 1. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

 

Οι σκοποί του Οργανισμού  μπορεί να υλοποιούνται και εκτός του γεωγραφικού χώρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε όλη την Ελληνική επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και της γνώσης των συμβαλλομένων μελών, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, φορείς, οργανισμούς, κ.λ.π. που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς,  για την προώθηση των αναπτυξιακών σκοπών της Περιφέρειας.

 

 

 

Το Γραφείο Τύπου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ