Προτάσεις του Ο.Ε.Ε. Δωδεκανήσου για τις Υ.Δ. αναστολής και την στήριξη των εποχικών εργαζομένων

0
43

Προς :

Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

κ. Ι. Βρούτση

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, από την Τρίτη 07 Ιουλίου 2020 έχουν ανοίξει οι εφαρμογές στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ για τις υποβολές  των Υπευθύνων Δηλώσεων για τις αναστολές των εργοδοτών μηνός Ιουνίου και των Υπευθύνων Δηλώσεων των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για την λήψη των 534€, ενώ παράλληλα από την προηγούμενη εβδομάδα οι εποχικοί εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης αιτούνται στον ΟΑΕΔ τη λήψη της έκτακτης αποζημίωσης που δικαιούνται.

Από την υποβολή των πρώτων Υπευθύνων Δηλώσεων έχουν εμφανιστεί ορισμένες δυσλειτουργίες, τις οποίες σας παραθέτουμε μαζί με προτάσεις μας που έχουν ως στόχο την αποφυγή της γραφειοκρατίας, των καθυστερήσεων είσπραξης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, την αποφυγή πολλών σφαλμάτων στις ηλεκτρονικές υποβολές και τη διευκόλυνση των οικονομολόγων – λογιστών που καλούνται να διαχειριστούν και να διεκπεραιώσουν τον τεράστιο αυτό όγκο εργασίας.

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Πιο συγκεκριμένα σας αναφέρουμε ότι :

 

1) Για να υποβληθούν οι Υπεύθυνες  Δηλώσεις Αναστολής (είτε αφορούν παρατάσεις / οριστικές διακοπές, είτε νέες αναστολές) από τους εργοδότες απαιτείται να  συμπληρώσουν ημερομηνία επαναλειτουργίας, ενώ δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο και ενώ η σχετική νομοθεσία δεν συνδέει την αναστολή των συμβάσεων εργασίας με την ημερομηνία επαναλειτουργίας της επιχείρησης.

 

Για το λόγο αυτό προτείνουμε την κατάργηση της υποχρεωτικής αναγραφής της ημερομηνίας επαναλειτουργίας, διότι πέρα όλων των άλλων, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν ακόμη αν θα ανοίξουν.

 

 

2)  Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Αναστολής των εργοδοτών συνεχίζουν να αποστέλλονται μόνο από το Παράρτημα της ΕΔΡΑΣ.

 

Επειδή πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διαθέτουν περισσότερα από ένα υποκαταστήμα (ξενοδοχεία), εκ των οποίων ορισμένα από αυτά δεν θα λειτουργήσουν, δημιουργούνται πολλοί προβληματισμοί, όχι μόνο στην συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης, αλλά και στη διαχείριση των εργαζομένων ανά υποκατάστημα.

 

Εργοδότες που δεν θα επαναλειτουργήσουν το παράρτημα της Εδρας, καλούνται να δηλώσουν ημερομηνία επαναλειτουργίας του υποκαταστήματος σε Υπεύθυνη Δήλωση που θα υποβληθεί από την Εδρα. Στην περίπτωση ειδικά, της επαναλειτουργίας περισσότερων του ενός υποσυστημάτων σε διαφορετικές ημερομηνίες, είναι άγνωστο ποια ημερομηνία θα συμπληρωθεί.

 

Λόγω επίσης του περιορισμού της υποβολής των Υπεύθυνων Δηλώσεων από το Παράρτημα της Έδρας, δημιουργούνται στους εργοδότες εύλογες αμφιβολίες και ανησυχίες για το εάν στην περίπτωση που επαναλειτουργήσει ένα από τα  υποκαταστήματά τους, οφείλουν να  επαναπροσλάβουν και το προσωπικό των υποκαταστημάτων (ξενοδοχείων) που δεν θα επαναλειτουργήσουν.

 

Για την αποφυγή εσφαλμένων ενεργειών και καταχωρήσεων στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, προτείνουμε την παροχή της δυνατότητας υποβολής Υπευθύνων Δηλώσεων ανά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Με αυτόν τον τρόπο οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Αναστολής για τους επαναπροσληφθέντες θα υποβάλλονται από το Υποκατάστημα/ξενοδοχείο που θα  επαναλειτουργήσει.

 

 

3) Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις για την υπαγωγή σε αναστολή των επαναπροσληφθέντων  του Π.Σ  δεν δέχονται ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας την ημερομηνία επαναπρόσληψης τους.

Η αδυναμία αυτή δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς στους εργαζόμενους για το αν θα πληρωθούν την ημέρα της πρόσληψης τους και από ποιον, ενώ ταυτόχρονα οι εργοδότες ανησυχούν διότι δεν γνωρίζουν το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων τους την ημέρα εκείνη.

 

Πρότασή μας λοιπόν είναι η διόρθωση  του Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ ώστε να δέχεται ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας την ημερομηνία επαναπρόσληψης των εργαζομένων, όπως άλλωστε προβλέπει η νομοθεσία.

 

 

4) Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις των εργαζομένων με υποχρεωτική επαναπρόσληψη που επαναπροσλήφθηκαν και υποβάλλουν την Υ.Δ μετά την υποβολή της σχετικής Υ.Δ από τον Εργοδότη τους (άρθρο 4 παρ. Α του ΚΕΦ Α της ΚΥΑ 23102/447 ΦΕΚ 2268 13-06-2020), ως ημερομηνία υπαγωγής τους σε αναστολή εμφανίζεται η υποβολή της Υ.Δ του εργοδότη και όχι η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

 

Για το λόγο αυτό προτείνουμε στις Υ.Δ των εργαζομένων να αντλείται η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας, όπως αυτή δηλώνεται στις Υπεύθυνες Δηλώσεις των Εργοδοτών.

 

 

5) Σε μεγάλο πλήθος Μονομερών Υπεύθυνων Δηλώσεων εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, δεν εμφανίζονται τα στοιχειών του εργοδότη τους με αποτέλεσμα να αποκλείονται από την δυνατότητα υποβολής της σχετικής Υ.Δ.

 

Επειδή από χθες έχουμε γίνει αποδέκτες εκατοντάδων τέτοιων περιπτώσεων τόσο σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όσο και σε οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, θεωρούμε αναγκαίο για να μην αποκλειστεί κανείς από την λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, να παρέχεται στην Μονομερή Υ.Δ των εργαζομένων η δυνατότητα συμπλήρωσης των στοιχείων του εργοδότη τους από τους ίδιους.

 

Το μήνυμα που εμφανίζεται στο supportemployees.services.gov.gr είναι το εξής : «Δεν εμφανίζονται επιχειρήσεις – Εργοδότες κύριων ή μη κυρίων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων με απασχόληση κατά την θερινή τουριστική περίοδο του 2019 με δικαίωμα επαναπρόσληψης»

 

Ειδικά για τους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων θεωρούμε ότι το πρόβλημα οφείλεται στο ότι ο κύριος ΚΑΔ των εργοδοτών τους δεν είναι ο 49.39, διότι οι περισσότεροι οδηγοί προσλαμβάνονται από τουριστικά γραφεία που έχουν διαφορετικό κύριο ΚΑΔ (79.11 , 79.23 κλπ).

 

 

6) Το Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ δεν δέχεται την υπαγωγή σε αναστολή εργαζόμενου, ο οποίος σε προηγούμενη σύμβαση  εργασίας του έχει υπαχθεί και τότε σε αναστολή.

 

Επειδή υπάρχουν οδηγοί τουριστικών λεωφορείων που προσλήφθηκαν τον Μάρτιο για βραχύ χρονικό διάστημα για την εκτέλεση εργασιών, όπου στο μέσο της σύμβασής τους, λόγω πανδημίας, εντάχθηκαν σε αναστολή και εν συνεχεία τους έγινε οριστική διακοπή της αναστολής και λήξη σύμβασης εργασίας, δεν μπορούν να υπαχθούν σε αναστολή στη νέα τους σύμβαση εργασίας και δεν μπορούν να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού που δικαιούνται.

Εξαιτίας αυτού, θεωρούμε ότι είναι σωστό να αρθεί αυτή η αδυναμία και να μπορέσουν οι εργαζόμενοι αυτοί να ενταχθούν εκ νέου σε αναστολή.

 

 

7) Θα πρέπει νομοθετικά να προβλεφθεί η δυνατότητα σε εργαζόμενος που το 2019 δεν επαναπροσλήφθηκαν στους εργοδότες τους λόγω κωλύματος (π.χ εγκυμοσύνης, στράτευσης, ασθένειας, κ.ά)  να μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν την ειδική αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 32 του  Ν. 4690/20.

 

 

8) Για να μπορέσει κάθε εργοδότης να υποβάλλει μία Υπεύθυνη Δήλωση Αναστολής και να αποφευχθούν οι πολυάριθμες υποβολές τους ανά ημερομηνία υπαγωγής των εργαζόμενων σε αναστολή, προτείνουμε στο έντυπο της Υ.Δ του εργοδότη να προστεθεί ως ξεχωριστό πεδίο στην καταχώρηση κάθε εργαζόμενου η ημερομηνία υπαγωγής του σε αναστολή.

 

 

9) Να εκδοθεί ένα εγχειρίδιο για την σωστή τήρηση όλων των νέων εντύπων που έχουν «ανοίξει» στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ για την πληρέστερη ενημέρωση και κατανόηση όλων των μερών και τον εκμηδενισμό των λανθασμένων υποβολών.

 

 

10)  Είναι αναγκαία η είσπραξη της έκτακτης αποζημίωσης εποχικά εργαζομένων του άρθρου 33 του Ν. 4690/20 από όλους τους εργαζομένους του νομού μας  ανεξάρτητα του αν έχουν λάβει τακτική ανεργία 3 μήνες και 5 ημέρες.

 

Προτείνουμε λοιπόν να αρθεί αυτός ο περιορισμός που αποκλείει τοπικά χιλιάδες ανέργους μας από τη λήψη της τρίμηνης ανεργίας Ιουνίου – Αυγούστου διότι διαφορετικά τίθεται σοβαρό ζήτημα επιβίωσης τους.

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, λόγω του μεγάλου πλήθους εποχικών εργαζομένων στον νομό Δωδεκανήσου (Ισοζύγιο προσλήψεων στις 30/06/2019 = 51.877 εργαζόμενοι, πηγή Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ) και των πολλών ειδικών περιπτώσεων που έχουν προκύψει είμαστε βέβαιοι ότι, λόγω της έμπρακτης ευαισθησίας που δείχνετε στα συγκεκριμένα θέματα,  θα προχωρήσετε στις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις, τις οποίες κρίνουμε επιβεβλημένες για τον Νομό Δωδεκανήσου, του οποίου η οικονομία έχει πληγεί.

 

Τέλος, θεωρείστε όλες τις προτάσεις και τις απόψεις μας απόλυτα καλόπιστες, διότι έχουν  ως μοναδικό σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων/εργοδοτών, την στήριξη της τοπικής και κατ’ επέκταση κα της εθνικής μας οικονομίας.

 

 

Για το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Ο Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης

 

 

Κοινοποίηση

Κυρία Άννα Στρατινάκη, Γενική Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας

Κύριο Μάνο Κόνσολα, Υφυπουργό Τουρισμού/Βουλευτή Δωδεκανήσου

Κύρια Μίκα Ιατρίδη, Βουλευτή Δωδεκανήσου

Κύριο Ιωάννη Παππά, Βουλευτή Δωδεκανήσου

Κύριο Βασίλειο Υψηλάντη, Βουλευτή Δωδεκανήσου

Κύριο Νεκτάριο Σαντορινιό, Βουλευτή Δωδεκανήσου

Κύριο Χατζημάρκο Γεώργιο, Περιφεριάρχη Νοτίου Αιγαίου

Κύριο Αντώνιο Καμπουράκη, Δήμαρχο Ρόδου & Πρόεδρο ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου,

Κύριο Κωνσταντίνο Κόλλια, Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος,

Κύριο Ιωάννη Ρέτσο , Πρόεδρο ΣΕΤΕ

Κύριο Γρηγόριο Τάσιος, Πρόεδρος Π.Ο.Ξ

Κύριο Ιωάννη Πάππου, Πρόεδρο Εμπορικού Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Κύριο Εμμανουήλ Μαρκόπουλο, Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.

Κυρία Ντίνα Σβύνου, Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Κω.

Κύριο Μιχαλάκη Χρήστο, Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτορείων Ρόδου

Κύριο Εμμανουήλ Εγγλέζο, Πρόεδρο Εργατικού Κέντρου Ρόδου

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ