Προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητήριου Δωδεκανήσου μετά την δημοσίευση του Ν.4690/20 (ΦΕΚ Α΄ 104 30-05-2020)

0
85

Προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητήριου Δωδεκανήσου μετά την δημοσίευση του Ν.4690/20 (ΦΕΚ Α΄ 104 30-05-2020).

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αρχικά θέλουμε να σας συγχαρούμε για τα μέτρα που λάβατε για τη στήριξη των εποχικών εργαζομένων στον τουρισμό και στον επισιτισμό, τόσο για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, όσο και την εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, διότι με αυτόν τρόπο στηρίζεται το σύνολο της Δωδεκανησιακής οικονομίας αφού όπως  καλά γνωρίζετε οι εποχικοί εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν τοπικά το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων.

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή για να σας παραθέσουμε ορισμένες προτάσεις και σκέψεις μας, που προέκυψαν μετά την δημοσίευση του Ν.4690/20 (ΦΕΚ Α΄ 104 30-05-2020) και την συνέχιση της απαγόρευσης λειτουργίας ξενοδοχείων έως τις 15/06/2020 (ΦΕΚ Β΄ 2081 30.05.2020)  για την περαιτέρω τόνωση της απασχόλησης και την διευκόλυνση των εργοδοτών / επιχειρήσεων.

 

Πιο συγκεκριμένα :

Α) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 1Α & 2Α ΤΟΥ Ν. 4690/20.

 

Η παράγραφος 1α του άρθρου 32 του Ν. 4690/20 (ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΡΟΣ Α΄) αναφέρει ότι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας  σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α΄ 46), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, έχουν δικαίωμα από 1.6.2020 έως 30.9.2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.

 

Βάσει της διατύπωσης της συγκεκριμένης διάταξης θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί στην σχετική εγκύκλιο που θα εκδώσετε ότι θα μπορούν να εμπίπτουν σε αυτήν όχι μόνο οι εταιρείες που επαναπροσέλαβαν εργαζόμενους αλλά και αυτές που θα επαναπροσλάβουν και ταυτόχρονα να έχουν δικαίωμα υπαγωγής στην αναστολή (από 01/06/2020 έως 30/09/2020) και οι εργαζόμενοι που τυχόν έχουν επαναπροσληφθεί αλλά και αυτοί που θα επαναπροσληφθούν.

 

Ίδια διευκρίνιση κατά την γνώμη μας πρέπει να γίνει και την παράγραφο 2α, που αφορά τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων.

 

Η πρόταση μας για την υπαγωγή στο άρθρο 32 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ πιστεύουμε ότι ταυτίζεται απόλυτα με το πνεύμα του νόμου, όπως αυτό αναλύεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου.

 

Επιπλέον κατά την γνώμη μας, θα πρέπει να προβλεφθεί νομοθετικά και η οικονομική ενίσχυση και όσων εποχικών εργαζομένων εργάζονταν το 2019 ως ξενοδοχοϋπάλληλοι και οδηγοί τουριστικών λεωφορείων και αποχώρησαν ή απολύθηκαν.

 

 

Β) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ.

 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της φετινής τουριστικής περιόδου, προτείνουμε να δοθεί στους εργοδότες/επιχειρήσεις η δυνατότητα μέσω της παραγράφου 4α του άρθρο 32 του Ν.4690/20 να επαναφέρουν εκ νέου σε αναστολή το σύνολο ή μέρος του προσωπικού που επαναπροσέλαβαν, στις περιπτώσεις :

 

  • Σημαντικής πτώσης της πληρότητας του ξενοδοχείου ή της κίνησης των λεωφορείων ενός τουριστικού γραφείου, που να οφείλετε σε υγειονομικούς λόγους.

 

  • Διακοπής λειτουργίας του ξενοδοχείου/τουριστικού πρακτορείου για υγειονομικούς λόγους.

 

 

Γ) ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 5Α ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΛΠ.

 

Για να υπάρξει σημαντική στήριξη και ανταπόκριση της τοπικής μας οικονομίας στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και παράλληλα να αποφευχθούν οι περιπτώσεις επιβολής εκ περιτροπής εργασίας, σας προτείνουμε στην παράγραφο 5α του άρθρου 31 Ν.4690/20 να προστεθούν οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων 1) του τουρισμού, 2) της εστίασης, 3) των επιστημόνων και 4) των εμπόρων.

 

Με αυτό τον τρόπο οι συγκεκριμένοι κλάδοι της Δωδεκανήσου που πλήττονται εξ΄ ολοκλήρου από την πανδημία του κορωνοϊού θα υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγματοποιθέντα μειωμένο χρόνο εργασίας των εργαζομένων του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, όπως αντίστοιχα έχει προβλεφθεί για τις αεροπορικές εταιρείες, τις εταιρείες συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών, τις επιχειρήσεις/εργοδότες συμβούλων διαχείρισης αεροπορικών μεταφορών και τους τις επιχειρήσεις/εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων όλης της χώρας.

 

 

Δ) ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ.

 

Λόγω των χιλιάδων προσλήψεων που προβλέπεται να γίνουν με το την επαναλειτουργία του τουριστικού κλάδου και των νέων διαδικασιών που θα πρέπει οι εργοδότες/επιχειρήσεις να ακολουθήσουν και να τηρήσουν για το προσωπικό τους, σας προτείνουμε να δοθεί :

 

  • Εύλογος και σημαντικός χρόνος σε όλες τις προθεσμίες υποβολής των σχετικών εντύπων του Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ.
  • Η δυνατότητα μεταγενέστερης υπαγωγής στην αναστολή από την πρώτη κιόλας ημέρα (01/06/2020), των επαναπροσληφθέντων εποχιακών εργαζομένων, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 32 του Ν. 4690/20.

 

 

Ε) ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ Π.Σ «ΕΡΓΑΝΗ» ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.

 

Με την παραγράφου 1 του άρθρου μόνου της υποκεφαλαίου Α.3 του απόφασης 17788/346 (ΦΕΚ Β’ 1779 10.05.2020) οι επιχειρήσεις/εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα παρέμενε σε αναστολή κατά τον μήνα Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής είχε την δυνατότητα να ανακαλέσει προσωρινά την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για την κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.

 

Επειδή όπως γνωρίζεται με τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β’ 2081 30/05/2020 έχει επεκταθεί με δημόσια εντολή η απαγόρευση της λειτουργίας των ξενοδοχείων έως τις 15/06/2020, σας προτείνουμε την επαναφορά στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ της δυνατότητας υποβολής «ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μέχρι της 15/06/2020.

 

Μια τέτοια απόφαση θα αυξήσεις τα έσοδα του κράτους από ασφαλιστικές εισφορές, θα μειώσει την δαπάνη που καταβάλει το κράτος για τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή για το διάστημα της ανάκλησης, θα αυξήσεις το εισόδημα των εργαζομένων και θα βοηθά τους εργοδότες να καλύψουν τις εκτατές και και κατ’ επείγουσες ανάγκες τους σε προσωπικό.

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, θεωρείστε όλες τις προτάσεις και τις απόψεις μας απόλυτα καλόπιστες, διότι έχουν  ως μοναδικό σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων/εργοδοτών, την στήριξη της τοπικής και κατ’ επέκταση κα της εθνικής μας οικονομίας.

 

Για το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης

 

Κοινοποίηση

Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών

Κύριο Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Kύριο Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού

Κύριο Μάνο Κόνσολα, Υφυπουργό Τουρισμού

Κύρια Μίκα Ιατρίδη, Βουλευτή Δωδεκανήσου

Κύριο Ιωάννη Παππά, Βουλευτή Δωδεκανήσου

Κύριο Βασίλειο Υψηλάντη, Βουλευτή Δωδεκανήσου

Κύριο Νεκτάριο Σαντορινιό, Βουλευτή Δωδεκανήσου

Κύριο Χατζημάρκο Γεώργιο, Περιφεριάρχη Νοτίου Αιγαίου

Κύριο Αντώνιο Καμπουράκη, Δήμαρχο Ρόδου & Πρόεδρο ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου,

Κύριο Κωνσταντίνο Κόλλια, Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος,

Κύριο Ιωάννη Ρέτσο , Πρόεδρο ΣΕΤΕ

Κύριο Γρηγόριο Τάσιος, Πρόεδρος Π.Ο.Ξ

Κύριο Ιωάννη Πάππου, Πρόεδρο Εμπορικού Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Κύριο Εμμανουήλ Μαρκόπουλο, Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.

Κυρία Ντίνα Σβύνου, Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Κω.

Κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο, Πρόεδρο Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ