Αρχική Ειδήσεις Εν Δωδεκανήσω Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Δ. Κρεμαστινό – Συλλυπητήρια μηνύματα

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Δ. Κρεμαστινό – Συλλυπητήρια μηνύματα

1
1341

Τα θερμά τους συλλυπητήρια για το θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού εξέφρασε ο πολιτικός κόσμος με ανακοινώσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συλλυπητήριο Μήνυμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου για την εκδημία του αειμνήστου Δημητρίου Κρεμαστινού

Συλλυπητήριο Μήνυμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου για την εκδημία του αειμνήστου Δημητρίου ΚρεμαστινούἹερώτατε Μητροπολῖτα Ρόδου, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε πασῶν τῶν Κυκλάδων Νήσων, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Κύριλλε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Συμμετέχοντες πλήρεις συγκινήσεως τοῦ πένθους τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Δωδεκανήσου, προαγόμεθα διά τῶν μετά χεῖρας Πατριαρχικῶν ἡμῶν Γραμμάτων ὅπως ἐκφράσωμεν τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι τά συλλυπητήρια τῆς Μητρός Εκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς διά τήν κοίμησιν τοῦ ἀναπαυομένου ἀπό τῆς σήμερον εἰς τήν εὐλογημένην Ροδιακήν γῆν ἀξίου τέκνου τῆς νήσου Χάλκης Δημητρίου Κρεμαστινοῦ, ὅστις κατέλιπεν ἀγαθήν καί εὐκλεῆ ἀνάμνησιν, ὡς διατελέσας Ὑπουργός Ὑγείας, Βουλευτής Δωδεκανήσου, ὁμότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀκαδημίας Ἐπι-στημῶν καί Τεχνῶν, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Καρδιολογίας, Διευθυντής Καρδιολογικῶν Κλινικῶν τῶν μεγαλυτέρων Νοσοκομείων τῆς Ἀττικῆς, καί συγγραφεύς πλήθους διδακτικῶν ἐπιστημονικῶν συγγραμμάτων.

Δεόμεθα ἀπό τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κέντρου, καθώς προνοεῖ ἡ Ἐκκλησία, ὑπέρ ἀναπαύσεως ἐν σκηναῖς δικαίων καί ἐν χώρᾳ ζώντων τῆς ψυχῆς τοῦ διακεκριμένου καί εὐσυνειδήτως ἀσκήσαντος τό ὑψηλόν λειτούργημα αὐτοῦ, ἰατροῦ Δημητρίου Κρεμαστινοῦ, ὅστις ὑπῆρξε πανθομολογουμένως ἀφωσιωμένος εἰς τήν θεραπείαν τῶν νοσημάτων καί τήν ἀνακούφισιν τοῦ πόνου τῶν ἀσθενούντων συνανθρώπων αὐτοῦ. Δεόμεθα ἐπίσης ὅπως τήν θλῖψιν τῶν οἰκείων αὐτοῦ καί ὅλων τῶν ἐν Δωδεκανήσῳ προσφιλῶν τέκνων τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως κουφίζῃ ἡ βεβαιότης τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως καί τῆς συναντήσεως ἐν τῷ φωτί τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Συλλυπούμενοι ἐκ βάθους καρδίας τῇ ὑμετέρᾳ προσφιλεστάτῃ Ἱερότητι διά τήν ἐκδημίαν τοῦ Δημητρίου Κρεμαστινοῦ, Ἀκαδημαϊκοῦ καί ἀκαταπονήτου ἐρευνητοῦ, ἀνθρώπου προσενεγκόντος ἀξιεπαίνους ὑπηρεσίας εἰς τήν ἰατρικήν ἐπιστήμην καί τήν ἀναβάθμισιν τῶν Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας τοῦ συμπλέγματος τῶν Δωδεκανήσων δι’ ἀξιοθαυμάστων ρηξικελεύθων καινοτομιῶν, διακριθέντος δέ τόσον εἰς τό ἐπίπεδον τῶν ἀκαδημαϊκῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ὅσον καί ὡς ἀξίου φορέως θεσμικῶν ἀξιωμάτων, εὐχόμεθα ὑμῖν, Ἱερώτατε ἀδελφέ, τῇ ἐριτίμῳ συζύγῳ καί τοῖς λοιποῖς οἰκείοις τοῦ μακαριστοῦ τήν παρά τοῦ θανάτῳ τόν θάνατον πατήσαντος Χριστοῦ παραμυθίαν καί πᾶσαν εὐλογίαν εἰς τόν ὑπόλοιπον βίον σας, ὥστε ἡ ψυχή αὐτοῦ νά χαίρῃ βλέπουσα πάντας ὑμᾶς πορευομένους ἐν ἀγαθότητι, ἀγάπῃ, ὁμοψυχίᾳ καί ὁλοτελεῖ ἁγιασμῷ.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς τήν Χάριν καί τό ἄπειρον Ἔλεος τοῦ κυριεύοντος τῆς Ζωῆς καί τοῦ Θανάτου Θεοῦ τῶν πατέρων ἡμῶν.

‚βκ´ Μαΐου θ’

Μητσοτάκης για Κρεμαστινό: Ο κόσμος της επιστήμης και της πολιτικής έχασαν ένα επίλεκτο στέλεχος

Μητσοτάκης για Κρεμαστινό: Ο κόσμος της επιστήμης και της πολιτικής έχασαν ένα επίλεκτο στέλεχος

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Δημήτρη Κρεμαστινού εξέφρασε μέσω tweet του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε πως ο κόσμος της επιστήμης και της πολιτικής έχασαν σήμερα ένα επίλεκτο στέλεχός τους.

«Στη μακρά διαδρομή του, ο Δημήτρης Κρεμαστινός άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα αξιοπρέπειας, ευθύνης και αποτελεσματικότητας» υπογράμμισε επίσης ο κ. Μητσοτάκης.

Γεννηματά για Κρεμαστινό: Ήταν ο δικός μας γιατρός

Γεννηματά για Κρεμαστινό: Ήταν ο δικός μας γιατρός
Πηγή: ΙΝΤΙΜΕ

Βαθιά θλίψη και ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια του αγαπημένου φίλου, Δημήτρη Κρεμαστινού, εξέφρασε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

«Ήταν «ο δικός μας γιατρός«. Δεν στάθηκε μόνο στο πλευρό του ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου. Κέρδισε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, μέσα από τη συνεχή κοινωνική, επιστημονική και την ακαδημαϊκή του παρουσία, το διδακτικό και ερευνητικό του έργο, τη δράση του στις μεγαλύτερες καρδιολογικές κλινικές της χώρας και τη θητεία του στο υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου συνέβαλε στην ενίσχυση του ΕΣΥ», τονίζει, σε δήλωσή της, η κ. Γεννηματά.

Αναφερόμενη στο έργο του Δημήτρη Κρεμαστινού, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επισημαίνει ότι το όνομά του συνδέθηκε με τη λειτουργία των σημαντικότερων καρδιολογικών κλινικών της χώρας, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, τη λειτουργία των αεροδιακομιδών, τη δημιουργία του ΟΚΑΝΑ, την εισαγωγή της τηλεϊατρικής, την αναμόρφωση του Ψυχιατρείου της Λέρου, την ίδρυση και στήριξη του Νοσοκομείου Ρόδου.

«Η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην επιστήμη, στην παράταξή μας, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Δωδεκάνησα, που τον αγάπησαν και τον τίμησαν επί σειρά ετών. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα τον θυμόμαστε με αγάπη και σεβασμό. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη Τζένη και τους οικείους του», σημειώνει η κ. Γεννηματά.

Δήλωση Κώστα Σκανδαλίδη για το θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού

Έφυγε σήμερα από τη ζωή ένας πολύ σημαντικός Άνθρωπος. Χιλιάδες συνάνθρωποι του ανώνυμοι και επώνυμοι που τον είχαν κουράγιο και απαντοχή, που ορκίζονται στο όνομα του, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι τους εγκαταλείπει  τόσο άδοξα.

Έφυγε από τη ζωή ένας καταξιωμένος Ακαδημαϊκός Παγκόσμιος γιατρός, πανεπιστημιακός  δάσκαλος, εξαιρετικός συγγραφέας αφήνοντας σημαντικό και αναντικατάστατο κενό.

Έφυγε από τη ζωή ένας αξιόλογος Πολιτικός. Πολλά χρόνια βουλευτής, υπουργός, αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ταγμένος στην υπηρεσία της κοινωνικής πολιτικής, συνειδητός δημοκράτης, φλογερός πατριώτης, βαθιά προοδευτικός άνθρωπος.

Έφυγε από τη ζωή ένας αθεράπευτος Δωδεκανήσιος. Μπροστά σ’ όλους τους αγώνες για τη νησιωτητικότητα, μέτοχος σε κάθε  θετική   λύση, εμπνευστής και δημιουργός του σύγχρονου Νοσοκομείου της Ρόδου.

Έφυγε από τη ζωή ένας πραγματικός Σύντροφος. Σύντροφος πάντοτε στη πρώτη γραμμή της  μάχης για το καλό. Σταθερός υπερασπιστής των αξιών και των ιδεών της προόδου.

Αντίο φίλε. Η ζωή μας έδεσε αξεδιάλυτα. Δεν θα μας χωρίσει ο θάνατος.

O Υφυπουργός Τουρισμού M. Κόνσολας  έκανε την ακόλουθη δήλωση για το θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού:

«Ο Δημήτρης Κρεμαστινός πάλεψε γενναία μέχρι την τελευταία στιγμή και η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στα Δωδεκάνησα και στην καρδιά μας.

Εξαιρετικός επιστήμονας με παγκόσμια καταξίωση και αναγνώριση.

Ευπρεπής όσο λίγοι, άνθρωπος με ευγένεια και αρχές, αλλά και με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του.

Οι πολιτικές και ιδεολογικές μας διαφορές δεν στάθηκαν εμπόδιο για να αναλάβουμε κοινές πρωτοβουλίες στα θέματα της δημόσιας υγείας.

Ήταν πολιτικός αντίπαλος, αλλά για μένα ήταν κυρίως ένας φίλος.

Θα τον θυμόμαστε με αγάπη.

Στη σύζυγό του και στους δικούς τους ανθρώπους, απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Συλλυπητήριο μήνυμα του Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Βασίλη Α. Υψηλάντη για τον θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Α. Υψηλάντης, Κοσμήτορας Α της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής στο άγγελμα του θανάτου του Καθηγητή Δημητρίου Κρεμαστινού  προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινό. Τον αγαπητό συμπατριώτη, τον εξαίρετο γιατρό και πανεπιστημιακό δάσκαλο, τον μαχητικό κοινοβουλευτικό και αποτελεσματικό υπουργό. Η Δωδεκάνησος τον άνθρωπο που έβρισκε στήριγμα της στα δύσκολα και σημαντικά.  Για μένα υπήρξε πολύτιμος συνοδοιπόρος στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των νησιών μας. Ο τόπος μας τον ευγνωμονεί. Υπόσχεση μας να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την υγειονομική θωράκιση των νησιών μας και την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων τους. Εκφράζω τα θερμότερα συλλυπητήρια στη σύζυγο και τους οικείους του. Να είναι η μνήμη του αιωνία.»

Συλλυπητήριο μήνυμα Μίκας Ιατρίδη για την απώλεια του Καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού

 

Ένας σπουδαίος Άνθρωπος έφυγε σήμερα από κοντά μας, ένας σπουδαίος Επιστήμονας, ένας σπουδαίος Πολιτικός.

 

Ο Δημήτρης Κρεμαστινός θα μείνει στη μνήμη όλων μας, γιατί είχε μια μεγάλη καρδιά με την οποία πρόσφερε τις γνώσεις του και τη βοήθεια του σε όποιον του το ζητούσε.

 

Τα λόγια δεν είναι αρκετά για να αποτυπώσουν το τεράστιο έργο του στη Δωδεκάνησο και την Ελλάδα.

 

Μόνο ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για τη συνολική προσφορά του στον τόπο του και τη χώρα του, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για τις συμβουλές του και την καθοδήγηση που απλόχερα έδινε σε όσους τις χρειάζονταν.

 

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Η Δωδεκάνησος από σήμερα είναι πιο φτωχή.

Ο Ιωάννης Παππάς αποτίει φόρο τιμής από το βήμα της Βουλής στον Δημήτρη Κρεμαστινό

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου, Ιωάννης Παππάς, στην έναρξη της ομιλίας χθες στη Βουλή των Ελλήνων για το υπό ψήφιση Μεταναστευτικό νομοσχέδιο αναφέρθηκε στην απώλεια του Δημήτρη Κρεμαστινού

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, η αυγή της σημερινής ημέρας, επεφύλαξε μια θλιβερή είδηση για όλους τους Δωδεκανήσιους. Τα χαράματα έχασε τη μάχη, που πολύ γενναία έδινε, επί 40 και πλέον μέρες ο Δημήτρης Κρεμαστινός. Ο Δημήτρης Κρεμαστινός, τίμησε με την παρουσία του το Κοινοβούλιο μας, διετέλεσε θυμίζω αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Επίσης διετέλεσε Υπουργός Υγείας με σημαντικότατο έργο. Ο Δωδεκανησιακός λαός τον τίμησε και τον εξέλεξε Βουλευτή 6 φορές αποδεικνύοντας έμπρακτα την αναγνώριση του έργου του στα νησιά μας. Υπήρξε ένας διακεκριμένος επιστήμονας με διεθνή καταξίωση, καθηγητής Καρδιολογίας σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια.

Ξεχώριζε για το ήθος, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Η απλότητα και η καλοσύνη του εντυπωσίαζαν όλους όσους τον γνώριζαν. Με τιμούσε με τη φιλία του, εμένα και την οικογένεια μου. Προσέφερε πολλά στην ακριτική Δωδεκάνησο και θέλω και από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, που με τόση σοβαρότητα και συνέπεια υπηρέτησε, να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στη σύζυγο του, Τζένη Κρεμαστινού, και στους οικείους του».

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ  Γ. ΝΙΚΗΤΙΑΔΗ  ΓΙΑ  Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟ

Με αφορμή το θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού                   ο τ. Υφυπουργός Πολιτισμού – Τουρισμού και π. Βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης έκανε την ακόλουθη δήλωση :

« Βαριά θλίψη προκαλεί σε όλους μας ο θάνατος του Δημήτρη Κρεμαστινού. Ως επιστήμονας, Υπουργός και Βουλευτής Δωδεκανήσου o Δημήτρης , μονίμως ακούραστος διέθετε όλες του τις δυνάμεις για την Ιατρική και τα νησιά μας. Η απουσία του θα είναι διαρκώς αισθητή. Οι χιλιάδες ασθενείς του και όλοι οι Δωδεκανήσιοι, θα τον θυμόμαστε ως υπόδειγμα εργατικότητας, δύναμης και αυταπάρνησης. Στο ΚΙΝΑΛ, αλλά και το σύνολο του πολιτικού κόσμου της Δωδεκανήσου, θα στερηθούμε της παρουσίας ενός πολιτικού που με γνώμονα πάντα το μέτρο και την νηφαλιότητα, εργαζόταν για την πρόοδο των νησιών μας.

Το Ίδρυμα Διαμαντίδη στο οποίο συνεργαζόμουν μέχρι πρόσφατα μαζί του ως μέλος του Δ.Σ, χάνει έναν άξιο Πρόεδρο.

 

Εκφράζω στην σύζυγό του Τζένη και τους οικείους του, τα θερμά μου συλλυπητήρια.

 

Δημήτρη, αιωνία η μνήμη σου. Θα σε θυμόμαστε πάντα ».

Α. Καμπουράκης: «Τα Δωδεκάνησα και η Ρόδος αποχαιρετούν τον Δημήτρη Κρεμαστινό»

Αντ. Καμπουράκης: «Τα Δωδεκάνησα και η Ρόδος αποχαιρετούν τον Δημήτρη Κρεμαστινό»

 

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του για την απώλεια του Δημήτρη Κρεμαστινού, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης αναφέρει τα εξής:

Τα Δωδεκάνησα και η Ρόδος αποχαιρετούν τον Δημήτρη Κρεμαστινό. Τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, τον φίλο, τον ευπατρίδη της πολιτικής, ο οποίος μας έκανε πάντα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε συμπατριώτες του.

Ο Τζίμης, όπως τον αποκαλούσαμε οι αμέτρητοι φίλοι του στη Ρόδο, διένυσε μια διαδρομή αξιών και ήθους, γεμάτη απλότητα και καλοσύνη.

Προσωπικός γιατρός του Ανδρέα Παπανδρέου και του Μπρέζνιεφ, αλλά και χιλιάδων απλών συνανθρώπων του, κορυφαίος καρδιολόγος, διεθνούς κύρους ακαδημαϊκός δάσκαλος, υπηρέτησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και προσέφερε στην πατρίδα, έχοντας πάντα στο νου και την καρδιά του, τον τόπο μας.

Φεύγει από κοντά μας σε μια δύσκολη στιγμή, θύμα της πανδημίας που κοστίζει ανθρώπινες ζωές, σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Μας αφήνει πολύτιμη κληρονομιά την προσήλωση και την αγωνιστικότητά του, για τα ιδανικά της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με ειλικρινή αγάπη και ιδιαίτερο σεβασμό.

Αιωνία η μνήμη του!

ΨΗΦΙΣΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΑΛ

Με αφορμή τη θλιβερή είδηση του θανάτου του συμπατριώτη μας βουλευτή Δωδεκανήσου με το Κίνημα Αλλαγής και Αντιπροέδρου της Βουλής Δημήτρη Κρεμαστινού, η Νομαρχιακή Επιτροπή Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

 

Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια του αγαπητού συμπατριώτη, φίλου και συνοδοιπόρου μας, Δημήτρη Κρεμαστινού.

Σήμερα η δημοκρατική παράταξη αλλά και εμείς οι Δωδεκανήσιοι θρηνούμε στην απώλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου, λαμπρού επιστήμονα, ενός ανθρώπου που πάλεψε για τα ιδεώδη της δημοκρατίας, μαχητή μέχρι τέλους της πολιτικής μας οικογένειας, αλλά και της  κοινωνικής ευημερίας των ανθρώπων του τόπου μας.

Υπήρξε για όλους μας “ο δικός μας άνθρωπος”, «ο γιατρός της καρδιάς μας». Ο Δημήτρης Κρεμαστινός κέρδισε – όσο κανείς άλλος – την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των Δωδεκανησίων, μέσα από τη συνεχή κοινωνική, ανθρωπιστική, επιστημονική και την Ακαδημαϊκή του παρουσία. Το διδακτικό και ερευνητικό του έργο, τη δράση του στις μεγαλύτερες Καρδιολογικές Κλινικές της χώρας και τη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι γνώριμα σ’ όλους μας! Όπως και συμβολή του για την ενίσχυση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.)!!

Το όνομά του συνδέθηκε με τη λειτουργία των σημαντικότερων καρδιολογικών κλινικών της χώρας, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, τη λειτουργία των αεροδιακομιδών, τη δημιουργία του ΟΚΑΝΑ, την εισαγωγή της τηλεϊατρικής, την αναμόρφωση του ψυχιατρείου της Λέρου, την ίδρυση του Νοσοκομείου Ρόδου. Άλλωστε δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει ώστε να γίνει Νοσοκομείο αναφοράς στο Αιγαίο. !!

Η απουσία του από σήμερα, αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην επιστήμη, στην παράταξή μας, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Δωδεκάνησα, που τον αγάπησαν και τον τίμησαν επί σειρά ετών. Στάθηκε μέντορας, φίλος, γιατρός, πολιτικός καταλύτης σε πολλά ζητήματα που μας απασχόλησαν όλα αυτά τα χρόνια.  Ήταν ο άνθρωπος που με ειλικρινές ενδιαφέρον λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για τα νησιά μας και τους ανθρώπους τους.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου δεσμεύεται πως μετά την έξοδο της χώρας μας από την υγειονομική κρίση, σε ειδική πολιτική εκδήλωση, θα ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ και την ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΕ.

Εκφράζουμε όλοι μαζί και ο καθένας μας ξεχωριστά  θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγο του κ. Τζένη Κουρέα-Κρεμαστινού και στους οικείους του.

 

Καλό Ταξίδι Σύντροφε και Φίλε!!!

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ν.Ε.Β.Σ.Δ. ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ

Συλλυπητήρια δήλωση του Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκου για την απώλεια του Δημήτρη Κρεμαστινού

 

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή της Δωδεκανήσου Δημήτρη Κρεμαστινού εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

«Ο Δημήτρης Κρεμαστινός ήταν σταθερά παρών στην πολιτική ζωή της χώρας και της Δωδεκανήσου, τις οποίες τίμησε με συνέπεια. Προσωπικότητα δυναμική, με ξεχωριστή κοινωνική και επιστημονική παρουσία, διακρινόταν για τη μεγάλη αγάπη προς τη Δωδεκάνησο, με την οποία ταύτισε ολόκληρη την πολιτική σταδιοδρομία του. Στην οικογένειά του και τους οικείους του εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου. Τα νησιά μας θα τον θυμούνται πάντα με χαμόγελο για την εξαιρετική προσφορά του».

 

 

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

 

Γιώργος Χατζημάρκος

 

Με αφορμή τον θάνατο του συμπατριώτη μας Δημήτρη Κρεμαστινού, ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς δήλωσε:

«Ο Δημήτρης Κρεμαστινός έφυγε άδικα, ενώ ήταν ακμαίος και δραστήριος στην επιστήμη του και στην πολιτική ζωή της χώρας μας.

Ευγενής ως άνθρωπος, σε κάθε του βήμα.

Άριστος ως επιστήμονας, αναγνωρισμένος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία και στο σύστημα Υγείας.

Με βαθιά πίστη στον άνθρωπο και στις δημοκρατικές αξίες, πρόσφερε με το κύρος του στην πολιτική ζωή του τόπου μας, πάντα μέσα από τις γραμμές της δημοκρατικής παράταξης.

Η πατρίδα μας έχασε ένα από τα αξιότερα τέκνα της.

Οι Δωδεκανήσιοι θα διατηρήσουμε άσβεστη την εικόνα του.

Αιωνία η μνήμη του.

Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στους οικείους του.»

Μηνύμα Επάρχου Κω – Νισύρου για το θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού

 

Με το άκουσμα του θανάτου του συμπατριώτη μας Δημήτρη Κρεμαστινού, ο Έπαρχος Κω – Νισύρου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η πατρίδα μας, έχασε σήμερα έναν οραματιστή ιατρό και πολιτικό, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στους χώρους που δραστηριοποιήθηκε.

Τα Δωδεκάνησα, έχασαν ένα άξιο τέκνο τους, που με την ανιδιοτέλειά του, πρόσφερε πάντα τόσο στους συνανθρώπους του, όσο και στην περιοχή μας.

Εγώ, έχασα έναν καλό φίλο και στενό συνεργάτη, που θα θυμάμαι πάντα για την ακεραιότητα, τη διορατικότητα και την προσφορά του.

Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγο και τους οικείους του.

Ο Έπαρχος Κω – Νισύρου

Ιωάννης Καμπανής

«Δήλωση Νεκτάριου Σαντορινιού για την απώλεια του Δημήτρη Κρεμαστινού»

«Μια πολύ δυσάρεστη είδηση μας ξύπνησε σήμερα. Ο Δημήτρης Κρεμαστινός έφυγε από τη ζωή. Ένας άνθρωπος που τίμησε την Επιστήμη, τον Κοινοβουλευτισμό και την Πολιτική. Ένας άνθρωπος, που όσο λίγοι, στήριξε τη Δημόσια Υγεία και άφησε παρακαταθήκη ένα σημαντικό έργο υποδομών Υγείας.

Ο Δημήτρης Κρεμαστινός, όμως, πάνω από όλα, αποτέλεσε υπόδειγμα πολιτικού με κοινωνικές ευαισθησίες, προοδευτική σκέψη και ήθος.

Μου έκανε την τιμή να μοιραστούμε σκέψεις και να ανταλλάξουμε απόψεις για τη ζωή, την πολιτική και το μέλλον του τόπου, στιγμές που κρατάω σα θησαυρό.

Η ωριμότητα της σκέψης του, η φιλικότητά του, η διορατικότητα και η εντιμότητά του, έκαναν τον Δημήτρη Κρεμαστινό έναν σπάνιο άνθρωπο. Η Πολιτική ζωή της χώρας, η Δωδεκάνησος και η Επιστήμη σήμερα είναι φτωχότερες.

Ένα είναι σίγουρο, ότι ένας άνθρωπος πεθαίνει όταν ξεχαστεί από τη συλλογική μνήμη και ο Τζίμης (όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του) δεν θα ξεχαστεί ποτέ.»

Νίκος Ζωίδης: για την απώλεια του Δ.Κρεμαστινού

«Θρηνεί σήμερα η Χάλκη, ο Αρχάγγελος, η Ρόδος, η Δωδεκάνησος, η Ελλάδα ολόκληρη. Θρηνεί η ιατρική και η ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας και σύμπας ο πολιτικός της κόσμος.

 

Έφυγε ο Δημήτρης Κρεμαστινός αφήνοντας παρακαταθήκες ζωής και συμπεριφοράς, τόσο στον ιατρικό, όσο και στον πολιτικό στίβο.

 

Αφήνοντας μετρήσιμα αποτυπώματα σε όλους τους τομείς, που σώζουν ανθρώπινες ζωές, όπως άλλωστε σε όλη τη ζωή του έκανε.

Έφυγε δυστυχώς, αφήνοντας και ανολοκλήρωτες προθέσεις, χωρίς ο ίδιος να ευθύνεται.

 

Χρέος όλων μας, να κάνουμε όσο μπορούμε, πράξη τα οράματά του και να κρατήσουμε πολύτιμους θησαυρούς τις παρακαταθήκες του.

 

Στους οικείους του εύχομαι την εξ Ύψους παρηγορίακαι στους Δωδεκανησίους κουράγιο. Κουράγιο και στον πολιτικό χώρο που υπηρετήσαμε μαζί και δέσμευση ότι οι αρχές του θα μας καθοδηγούν».

 

Νίκος Ηλ. Ζωίδης

πρώην Βουλευτής Δωδεκανήσου

Γράφει ο Γιάννης Παρασκευάς

Αναπαμό δεν έχει, μέρα ξεκούρασης για αυτόν δεν υπάρχει, δρόμους παίρνει και δρόμους αφήνει, στα καθορισμένα ραντεβού του ούτε στην ώρα ούτε στον τόπο δεν θέλει να λαθέψει.

Στο πολύστρατο για λίγο στάθηκε και το δρόμο για το δικό σας συναπάντημα πήρε.
Στης  αντάμωσης σας την ώρα πισωπάτησε, θαρρείς και τρόμαξε, για της μεταξύ σας μάχης το αποτέλεσμα, αυτό τον φόβιζε, σιγουριά καμιά δεν είχε, ποιος θα ήταν ο νικητής.

Άδικο δεν είχε, στα μαρμαρένια αλώνια κονταροχτυπηθήκατε, μέρες και μέρες ο βουητός της αντάρας της μάχης σας, τον περίγυρο σκέπαζε.

Πάλη Ζωής και θανάτου, πάλη θανάτου και ζωής, πολλές φορές αναρωτιόσουν ποιος  είναι τελικά ο κερδισμένος σε μια τέτοια μάχη.

Ζωή και θάνατος,  ταυτόσημα έλεγες πώς είναι, το ένα το άλλο διαδέχεται και κανένα από τα δυό, δεν καταστρέφεται.

Χωρίς τη ζωή θάνατος δεν νοείται και χωρίς τον θάνατο ζωή δεν υπάρχει, τον νίκησες φίλε μου τον θάνατο.
Φίλο σε αποκάλεσα, δεύτερη φύση η συνήθεια, με το άκουσμα της είδησης και όταν τα δάκρυά μου τα πρώτα, τα μάγουλά μου σταμάτησαν να ποτίζουν, αναρωτιόμουν ποια προσφώνηση είναι αυτή που πιο πολύ σου ταιριάζει.

Το «καθηγητής», το «γιατρός», το «επιστήμονας», το πολιτικός,  ακόμα και το «φίλος»,  δεν αντηχούσαν καλά στα αυτιά μου.

Όλα αυτά σε συνόδευαν, δεν ήταν όμως αυτά που σε έκαναν ξεχωριστό και αγαπητό.

Το μείγμα των μικρών και των μεγάλων που την ανθρώπινη υπόσταση καθορίζουν, σε εσένα ήταν ξεχωριστό, δικό σου κτήμα το έκανες και αβίαστα από των ανθρώπων τα χείλη μια λέξη έβγαινε.

Είναι άνθρωπος, άνθρωπος όχι με την έννοια του ζώντος οργανισμού, αλλα άνθρωπος με όλα τα χαρακτηριστικά και στοιχεία του «καλού και αγαθού» όπως θα το έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες  φιλόσοφοι.

Πολλά στη ζωή σου κατάκτησες, επιστημονική και επαγγελματική καταξίωση και αποδοχή, αυτό όμως που ξεχωριστό σε έκανε ήταν η ανθρωπιά που από μέσα σου ξεχύλιζε.

Πράος και προσινής, καταδεκτικός και αξιοσέβαστος, τη ζωή και τις γνώσεις σου, με ανιδιοτέλεια στον συνάνθρωπό σου πρόσφερες.

Υπηρέτησες και τίμησες την επιστήμη σου, διεθνώς τιμήθηκες και το επιστημονικό σου έργο παρακαταθήκη των επόμενων γενεών θα είναι.

Την πρόσκληση και πρόκληση της πολιτικής αποδέχτηκες και τις πολιτικές παρακαταθήκες του πολιτικού σου μέντορα, του Ανδρέα Παπανδρέου,  με πάθος και πίστη υπηρέτησες.

Η αψεγάδιαστη και πολυπρόσφορη πολιτική σου παρουσία, στα χρόνια τα δύσσεκτα, πολλές φορές ήταν απάντηση, σε συμπεριφορές και νοοτροπίες, που πολιτικούς και την πολιτική απαξίωναν.

Το ήθος, η αλήθεια και η συνέπεια σε συνόδευαν και την πολιτική σου λειτουργία και παρουσία χαρακτήριζαν.

Τις επιστημονικές σου γνώσεις και εμπειρίες με συνειδητή επιλογή τις κατέστησες υπηρέτες των πολιτικών σου επιλογών, επιλογές που πάντα στόχευαν στον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Στα χρόνια της ζήσης σου τα πατήματά σου βαθιά και ανεξίτηλα άφησαν τα σημάδια τους.

Θάνατος που την ύπαρξη,  στων ανθρώπων την μνήμη δεν μπορεί να σβήσει, θάνατος δεν λογιέται.

Τον νίκησες τον θάνατο, φίλε μου. Πολλά είναι αυτά που στον διαβάτη το πέρασμα σου θα θυμίζουν, πολλοί είναι αυτοί πού τη θαλπωρή και προσφορά σου θα θυμούνται, πολλοί είναι αυτοί που το κενό της φυσικής σου παρουσίας θα βιώσουν.

Τις σκέψεις σου τις τελευταίες πιστευω, σε αυτές που την αναδρομή και αξιολόγηση την ώρα της κρίσης κάνουμε, στη σύντροφο της ζωής σου την Τζένη το μεγάλο τους μέρος αφιέρωσες, στον στενό οικογενειακό σου κύκλο και στους ανθρώπους που με τόσο πάθος υπηρέτησες.

Ο τόπος και οι κάτοικοι του, που τόσο αγάπησες με περηφάνια σένα θα μιλούν και δικό τους άνθρωπο θα σε θεωρούν.

Δεν θα σου πω αντίο και καλό ταξίδι, γιατί πάντα θα είσαι κοντά μας και δίπλα μας.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ για τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟ

Κρίμα, Πρόεδρε.

Κρίμα, κ. Καθηγητά.

Βιάστηκες να φύγεις, Δημήτρη.

Πριν δεις να πραγματοποιείται η προτροπή σου σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις.

 

Ηλίας Καματερός

αρχιτέκτονας

τ. βουλευτής Δωδεκανήσου

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημήτρη Γάκη για την απώλεια του Καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού

 

Ο Δημήτρης Γάκης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού και τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο κ. Γάκης δήλωσε:

«ΒΑΘΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ. Δε τον νίκησε ο κορονοϊός, η συγκίνηση από την επέτειο της σημερινής μέρας τον νίκησε. Τη χαιρόταν πολύ αυτή τη μέρα, την Ημέρα της υπογραφής της παράδοσης της Δωδεκανήσου στους Συμμάχους και στον Ιερό Λόχο, που έγινε στην Σύμη το 1945. Έδωσε μάχη για την αναγνώριση και για τον γιορτασμό των 70 χρονών από την Ενσωμάτωση επισφραγίζοντας την δραστηριότητα του με την έκδοση του συλλεκτικού νομίσματος των 2 ευρώ.

Μιλούσες μαζί του και ένιωθες μία σιγουριά. Μια σιγουριά για τις βαθιές επιστημονικές του γνώσεις, για την προσφορά του στα θέματα Υγείας αλλά και κάποιες «πατροπολιτικές» φτερούγες να σε σκεπάζουν. Ο καθηγητής Δημήτρης Κρεμαστινός, ήταν πραγματικά μια μεγάλη προσωπικότητα που συγκέντρωνε την ευγένεια, την υπερηφάνεια, την ακαδημαϊκή συγκρότηση, τον αλτρουισμό, τη μαχητικότητα και το όνειρο.

Μετά τις τελευταίες εκλογές, που είναι αλήθεια ότι το αποτέλεσμα των πλήγωσε αρκετά, δεν σταμάτησε να αναζητά την επόμενη μέρα και να συζητάει την συγκρότηση του καινούργιου ονείρου.

Ήταν βαθιά ΠΑΣΟΚ όχι βαθύ ΠΑΣΟΚ.

Να είστε σίγουρος κύριε Καθηγητά, ότι δεν θα σας αφήσουμε ήσυχο. Ούτε κι εσείς. Εμείς θα αναζητούμε τους πολιτικούς σας προβληματισμούς και τις ιατρικές πολύτιμες συμβουλές σας και εσείς θα ενοχλείτε τη συνείδησή μας».

***

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συλλυπητήρια του Δημάρχου Νισύρου για τον Δημήτρη Κρεμαστινό

Εκφράζω την βαθύτατη θλίψη μου για το θάνατο ενός σπουδαίου Δωδεκανήσιου, ενός σπουδαίου επιστήμονα, του πρώην βουλευτή του Ελληνικού κοινοβουλίου και υπουργού κ. Δημήτρη Κρεμαστινού. Ο αείμνηστος Δημήτρη Κρεμαστινός, καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο χώρο της υγείας και ως βουλευτής της Δωδεκανήσου και υπουργός βοήθησε τα μέγιστα στην ανάπτυξη των ιατρικών υποδομών των νησιών μας.

Στην οικογένεια του και στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια.

Χριστοφής Ι. Κορωναίος

Δήμαρχος Νισυρίων

ΔΙΙΚ: Βαθύτατα συλλυπητήρια

Το Δ.Σ. του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω, εκφράζει προς την οικογένεια του σήμερον θανόντος Καθηγητού Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη Κρεμαστινού τα βαθύτατα συλλυπητήρια του. Ο Δημήτρης Κρεμαστινός υπηρέτησε με αφοσίωση την Επιστήμη την οποία θεμελίωσε ο Πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης, ετήρησε με συνέπεια τους κανόνες δεοντολογίας που εκείνος καθόρισε και παράλληλα διεκρίθη τόσο για το ήθος του όσον και για τις επιστημονικές επιδώσεις του.

Ως μέλος του Κοινοβουλίου και εκπροσωπών τους Δωδεκανησίους, είχε παρουσία σοβαράν προβάλλων και υποστηρίζων τα αιτήματα των συμπατριωτών του τους οποίους χωρίς καμία ν διάκριση, περιέθαλπε και ιατρικώς. Την ίδια δε στάση τηρούσε προς όποιον προσέτρεχε σ’ αυτόν ως ιατρόν.

Τα μέλη του Δ.Σ του Δ.Ι.Ι.Κ ιδιαιτέρως συλλυπούνται την σύζυγο του εκλιπόντος, την αγαπητή μας Τζένη, με την διαβεβαίωση ότι θα τον ενθυμούνται ως άξιο τέκνο της Δωδεκανήσου, επιστήμονα, πολιτικό και φίλο του Δ.Ι.Ι.Κ.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Δ.Ι.Ι.Κ

Ο Πρόεδρος

Αριστοτέλης Α. Παυλίδης

Νίκος Στ. Μανούσης: έκφραση συλλυπητηρίων για τον Θάνατο τού Δημήτρη Κρεμαστινού

Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του καθηγητού Δημήτρη Κρεμαστινού. 

Η δράση του ήταν πολύπλευρη και  είχε πολλαπλούς ρόλους, με έμφαση στα θέματα υγείας και κοινωνικής πολιτικής. 

Διακρίθηκε στην επιστήμη του και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον Δωδεκανησιακό  λαό, που τον τίμησε με την ψήφο του πολλάκις! Έχαιρε ευρείας εκτίμησης για την ηπιότητα του χαρακτήρος του, την ευγένεια και την  ευρυμάθεια του! Πάντα πρόθυμος, προσέφερε την αρωγή του απλόχερα  στους συνανθρώπους του.

Με τον αείμνηστο συνάδελφο κ φίλο του καθηγητή  Κώστα Ν. Στεφανή  μας τίμησαν με την φιλία τους και την εκτίμηση τους.

Ο θάνατος του αφήνει μεγάλο κενό αλλά το έργο του θα αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς και παράδειγμα. 

Αιωνία του η Μνήμη. 

Θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγο του Τζένη  Κρεμαστινού κ στην ευρεία οικογένεια του .

Νίκος Στ. Μανούσης 

Ψυχίατρος 

Αντιπρόεδρος ΔΙΙΚΩ

Συλλυπητήριο Μήνυμα Ένωσης Κώων Αθηνών » ο Ιπποκράτης»

Εικόνα

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα, τον αγαπητό μας γιατρό, Καθηγητή Καρδιολογίας
Δημήτρη Κρεμαστινό. Έναν υπέροχο ευπατρίδη άνθρωπο, που διακρίθηκε για το τεράστιο
επιστημονικό και κοινωνικό έργο του καθώς και για το ήθος και την αξιοπρέπεια του τόσο ως
ιατρός όσο και ως πολιτικός. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην σύζυγό και την
οικογένειά του. Αιωνία του η μνήμη!


Εικόνα
Ένωση Κώων Αθηνών «Ο Ιπποκράτης»
                         1922

Κ. Ζαχαριάδης: Ο Δημήτρης Κρεμαστινός ήταν σπουδαίος και ξεχωριστός”

Costas Zachariadis@CZachariadis

Πέθανε ο Δημήτρης Κρεμαστινός. Αποχαιρετούμε τον αγωνιστή, τον πολιτικό, τον ακαδημαϊκό, τον γιατρό, τον άνθρωπο. Προσέφερε πολλά, αλλά ήθελε και είχε να προσφέρει ακόμη περισσότερα. Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του στη Βουλή. Ήταν σπουδαίος και ξεχωριστός.

Ντόρα Μπακογιάννη
@Dora_Bakoyannis
Έφυγε σήμερα ο Δημήτρης Κρεμαστινός. Ενας επιστήμονας με προσφορά στην ιατρική και τη δημόσια υγεία. Ένας πολιτικός που τίμησε τον τόπο του, αλλά πάνω από όλα ένας ωραίος άνθρωπος και ένας πολύ καλός φίλος!!
Τα θερμότερα συλλυπητήρια μου στην οικογένειά του.

Β. Κικίλιας: Ο Δημήτρης Κρεμαστινός υπηρέτησε το χώρο της Υγείας με αξιοπρέπεια και αίσθημα ευθύνης

Ο Δημήτρης Κρεμαστινός, Καθηγητής Ιατρικής και τ. Υπουργός Υγείας, υπηρέτησε το χώρο της Υγείας με αξιοπρέπεια και αίσθημα ευθύνης. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και στο ΚΙΝΑΛ.

— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) May 8, 2020

 Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου: Εξαιρετικός καθηγητής και γιατρός

Τάκης Θεοδωρικάκος@theodorikakosp

Ο Δημήτρης Κρεμαστινός έχασε δυστυχώς τη μάχη με τον κορονοϊό. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στο Κίνημα Αλλαγής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης έκανε λόγο για «έναν μεγάλο δάσκαλο έναν σπουδαίο καθηγητή Ιατρικής που με αξιοπρέπεια θήτευσε και ως Υπουργός Υγείας»

Giorgos Patoulis@gpatoulis

Ο Δημήτρης Κρεμαστινός ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος, ένας σπουδαίος καθηγητής Ιατρικής που με αξιοπρέπεια θήτευσε και ως Υπουργός Υγείας. Με τίμησε με τη φιλία του. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Ο Γιάννης Λοβέρδος τον χαρακτήρισε “κορυφαίο γιατρό και πολιτικό”.

Γιαννης Λοβερδος@YiannisLoverdos

Θέλω να εκφράσω την βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια για τον θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινός, κορυφαίου γιατρού και πολιτικού, από τον covid-19!

Πρωτόπαπας στο MEGA: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Δημήτρη Κρεμαστινού

Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε ο πρώην υπουργός και μέλος του ΚΙΝΑΛ, Χρήστος Πρωτόπαπας για το θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού.

Ο κ. Πρωτόπαπας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος και δήλωσε πως πρόκειται για «μια δύσκολη μέρα σήμερα, μεγάλη απώλεια για την παράταξη καθώς ήταν διακεκριμένο μέλος με σημαντική παρουσία στο χώρο της πολιτικής.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΙΣΚΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟ

[pdf-embedder url=»http://www.aegeanews.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ-ΙΣΚΩ-ΓΙΑ-ΤΟΝ-Δ.-ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟ.pdf» title=»ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΙΣΚΩ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟ»]

ΨΗΦΙΣΜΑ IΣ Ρόδου

 

«Το ύστατο χαίρε από τον Ιατρικό  Σύλλογο Ρόδου
στον Δημήτρη Κρεμαστινό»

Με μεγάλη λύπη και ιδιαίτερη συγκίνηση πληροφορηθήκαμε την τραγική είδηση για τον θάνατο του διακεκριμένου Ιατρού Καθηγητή Καρδιολογίας και πολιτικού Δημητρίου Κρεμαστινού. Μία σπάνια και μεγάλων διαστάσεων προσωπικότητα, από τις πιο εμβληματικές και χαρισματικές που γνώρισε ο τόπος μας τις τελευταίες δεκαετίες.

 

Ένας εξέχων Έλληνας με αξιοσημείωτη προσφορά στην Ιατρική Επιστήμη,
στην πολιτική ζωή του τόπου και γενικότερα στην Ελληνική κοινωνία.

 

Ο Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημήτριος Κρεμαστινός, διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων,
Υπουργός Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βουλευτής Δωδεκανήσου, Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας και Διευθυντής των Καρδιολογικών Κλινικών των Νοσοκομείων
«Γ. Γεννηματά», «Ωνασείου» και «Αττικόν».

 

Ο εκλιπών, παρά την συντονισμένη φροντίδα διακεκριμένων Καθηγητών
της Ιατρικής και ειδικών Ιατρών, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού
το πρωί της 8ης Μαΐου 2020.

Ο Δημήτριος Κρεμαστινός  υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα,
με τεράστιο έργο προσφοράς τόσο στην Ιατρική όσο και στην πολιτική ζωή του τόπου αλλά και σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με τις καινοτόμες ιδέες του για
την Δημοσία Υγεία, την οποία υπηρέτησε με πάθος και αφοσίωση για πάνω από 50 χρόνια.

 

Ο Δημήτριος Κρεμαστινός του Θωμά και της Ευαγγελίας γεννήθηκε στη Χάλκη της Δωδεκανήσου την 1η Μαΐου 1942 και μεγάλωσε στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Αποφοίτησε από το Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου και ολοκλήρωσε
τις γυμνασιακές του σπουδές στο Βενετόκλειο εξατάξιο Γυμνάσιο Ρόδου.

 

Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής  την 28η Απριλίου 1968.

Την 17η Μαρτίου 1969 έλαβε την άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος από
το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών και την Διεύθυνση Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων.

 

Διετέλεσε μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου από τις 27 Οκτωβρίου 1970 έως
και την 29η Απριλίου 1971 όπου και μεταγράφει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
για να ολοκληρώσει την ειδικότητα της Καρδιολογίας στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.

Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως δόκιμος αξιωματικός Ιατρός
στο Παραδείσι της Ρόδου και  εκπλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου  στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου την περίοδο 1970 – 1971 και συγκεκριμένα στις κλινικές
των αειμνήστων ιατρών Σταύρου Αυγουστάκη και Ιωάννη Βολονάκη.

 

Παρά τη σύντομη εξωκοινοβουλευτική Υπουργική του θητεία (1993-1996)
ο Δημήτριος Κρεμαστινός υπήρξε ένας εκ των βασικότερων μεταρρυθμιστών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στελέχωσε το ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα για πρώτη φορά με Ιατρούς Αναισθησιολόγους και Καρδιολόγους, αφού μέχρι τότε το στελεχιακό δυναμικό των ασθενοφόρων αποτελείτο μόνο με νοσηλευτές.

Έχοντας διαγνώσει τα προβλήματα των ακριτικών νησιών σχετικά με την ανάγκη άμεσης μετακίνησης των ασθενών από τις δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές της χώρας, προς τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές υγείας, προέβη στη δημιουργία νέων πτητικών μονάδων του ΕΚΑΒ για την αεροδιακομιδή των ασθενών, με  εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Παράλληλα, οραματίστηκε και εγκατέστησε το πρώτο σύστημα τηλεϊατρικής στην Ελλάδα, δημιουργώντας τους πρώτους σταθμούς σε πολλά απομακρυσμένα νησιά
του Αιγαίου.

Στον τομέα της ψυχικής υγείας, αναμόρφωσε το Ψυχιατρείο της Λέρου,
το οποίο και αναβάθμισε σε «Πρότυπο Ψυχιατρικό Κέντρο».

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Υγείας κατάφερε να εξαιρέσει
τον τομέα δράσης του από τη συνθήκη του Μάαστριχτ, με την Ελλάδα να αποτελεί την μοναδική εξαίρεση χώρας που μπορούσε να αναπτύξει κοινωνικό κράτος,
με νέους, κοινοτικούς πόρους πέραν από τον εθνικό προϋπολογισμό.

Ο Δημήτριος Κρεμαστινός δημιούργησε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικό, αλλά και δέκα (10) μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια,
καθώς και στην κατασκευή μεγάλων προνοιακών υποδομών (ΚΕΚΥΚΑμεΑ) για την υποστήριξη των ΑμεΑ.

Η μεγάλη κληρονομιά που αφήνει σε όλους εμάς τους συντοπίτες του με τη δημιουργία του νέου Νοσοκομείου της Ρόδου που εγκαινιάστηκε την 1η Μαΐου
του 2000 είναι τεράστια και τον τοποθετεί στο «Πάνθεον» των Δωδεκανησίων Ιατρών.

Η συνολική απαράμιλλη διαδρομή του απέδειξε πως ο τόπος μας έχασε ένα μεγάλο οραματιστή και δημιουργό, ο οποίος ήταν προικισμένος με σπάνιες δεξιότητες, αξιακές  αρετές, πνευματικές και ηθικές. Διακρίθηκε  για την εντιμότητα του, την ακεραιότητα του και την συνέπεια των πράξεων του, ενώ καθημερινά
ήταν πάντα πρόθυμος να προσφέρει ανιδιοτελώς την βοήθειά του σε οποιονδήποτε την χρειαζόταν.

Ο «Καρδιολόγος όλων των Ελλήνων» είχε πετύχει την καθολική αναγνώριση του  και εκτός των τειχών της χώρας, αφού αποτέλεσε μέλος της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας ενώ ήταν και επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια
του Βελιγραδίου και του Έμορυ της Ατλάντα των Η.Π.Α.

Σήμερα τα Δωδεκάνησα αποχαιρετούν έναν  μεγάλο ευπατρίδη,
έναν αληθινό άρχοντα ήθους, που χάραξε μια λαμπρή πορεία η οποία  άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της, με την ανεκτίμητη προσφορά του στην Ιατρική, στην Πολιτική ζωή του τόπου και γενικότερα στην Ελληνική κοινωνία.

 

Αείμνηστε, Αγαπημένε μας συνάδελφε Δημήτρη,

Όλοι εμείς οι συνάδελφοί σου του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου σε αποχαιρετάμε,  αποτίοντας το ύστατο χαίρε και τον ελάχιστο φόρο τιμής προς  εσένα, σε αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς σου στην Ιατρική Επιστήμη, στους νέους συναδέλφους,
στους ασθενείς και τους πολίτες ολόκληρης της  Ελληνικής κοινωνίας.

 

Το ανεκτίμητης αξίας έργο που μας κληροδότησες, θα μείνει για πάντα άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομά σου και θα αποτελεί για όλους εμάς πυξίδα,
πηγή έμπνευσης και οραματισμού και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την  επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση αυτών.

Δημήτρη μας, σε ευχαριστούμε πολύ και σε αποχαιρετούμε
για το
μεγάλο σου ταξίδι στην αιωνιότητα.


 • Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                  Ηλίας Ι. Τσέρκης                                                   Μιχαήλ Ν. Βολονάκης

Στη θλιβερή αναγγελία  θανάτου

του
Δημητρίου Κρεμαστινού
του Θωμά
Ιατρού-Καθηγητή Καρδιολογίας,
Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, π. Υπουργού Υγείας,
Βουλευτή Δωδεκανήσου

 

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου συνεδρίασε εκτάκτως
και αποφάσισε ομόφωνα:

 

 1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντος.
 2. Να κατατεθεί στην “Δωδεκανησιακή Μέλισσα” το ποσό των 200,00 ευρώ,
  για την ενίσχυση του ταμείου υποτροφιών Δωδεκανήσιων άπορων φοιτητών, στη μνήμη του μεταστάντος ιατρού.
 3. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα
  του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου.

 • Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                  Ηλίας Ι. Τσέρκης                                                   Μιχαήλ Ν. Βολονάκης

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αποχαιρετά τον Δημήτρη Κρεμαστινό

Αγαπητέ Δημήτρη, Συνάδελφε, Δάσκαλε,

Η Ιατρική και δη η Καρδιολογική Κοινότητα αποχαιρετά στο πρόσωπο σου το φίλο, τον ακαδημαϊκό, τον άνθρωπο με την τεράστια συνεισφορά στην Ιατρική, στον τομέα της δημόσιας υγείας και ευρύτερα της πολιτικής.

Ως πανεπιστημιακός γιατρός δημιούργησε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Εμφράγματος και Στεφανιαίας Νόσου. Συνέγραψε σημαντικά επιστημονικά συγγράμματα, με πάνω από 2.500 επιστημονικές εργασίες.

Ανήλθε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής ιεραρχίας με συνεχές ερευνητικό και διδακτικό έργο επί 35 χρόνια. Άνθρωπος της δημιουργίας, της οργάνωσης, της βαθύτερης φιλοσοφίας για ιδεώδη.

Υπήρξε διευθυντής στις μεγαλύτερες Καρδιολογικές Κλινικές της χώρας με αλησμόνητο έργο, με όραμα για τη σύγχρονη άσκηση της ιατρικής. Μιλούσε με περηφάνεια για την Καρδιολογική Κλινική που δημιούργησε στο ΑΤΤΙΚΟ, αισθανόταν υπερηφάνεια για το αποτέλεσμα.

Μια ευγενής προσωπικότητα με μετριοπαθή λόγο, ο οποίος πάντοτε χρησιμοποιούσε επιχειρήματα για να πείσει και ο οποίος άκουγε με προσοχή οποιαδήποτε άλλη άποψη.

Πρόκειται για μια δυσαναπλήρωτη απώλεια ενός ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε την Ελλάδα ως Βουλευτής και Αντιπρόεδρος της Βουλής και ως Υπουργός Υγείας.

O Δημήτρης Κρεμαστινός κατέδειξε ουσιαστικό και ρηξικέλευθο έργο. Ως Υπουργός Υγείας ενίσχυσε το δημόσιο σύστημα υγείας, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, τη λειτουργία των αεροδιακομιδών, τη δημιουργία του ΟΚΑΝΑ, την εισαγωγή της τηλεϊατρικής.

Ήταν από τους θεμελιωτές της Προληπτικής Καρδιολογίας, όπου με συνεχείς πρωτοβουλίες και δράσεις συντέλεσε αποφασιστικά ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες με εύληπτο τρόπο για τα καρδιαγγειακά. Με τα απλοποιημένα άρθρα του στον ημερήσιο τύπο ενημέρωνε τον πληθυσμό στην πρόληψη αλλά και θεραπεία των καρδιαγγειακών.

Σήμερα αποχαιρετούμε έναν δικό μας άνθρωπο.

Ο Δημήτρης Κρεμαστινός, διατέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ενώ διαχρονικά υπήρξε αρωγός της ΕΚΕ στις πολύπλευρες επιστημονικές και κοινωνικές της δράσεις.

Θα τον θυμόμαστε για τη σοβαρότητά του, την ευπρέπεια, τη συμβολή του στην ιατρική επιστήμη και την αγάπη του για τον άνθρωπο και την πατρίδα.

Δημήτρη, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας σε αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε στο ακέραιο το όραμα σου.

Καλό Παράδεισο

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ

 

Εκτάκτως συνήλθε σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, μετά το άγγελμα του θανάτου του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Δωδεκανήσου, Δημήτρη Κρεμαστινού, το οποίο εξέδωσε, με την 71/2020 απόφασή του, το ακόλουθο ομόφωνο ψήφισμα:

Ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, η Πρόεδρος και το σύνολο των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη έναν άξιο κοινοβουλευτικό και υπερασπιστή της Δημοκρατίας, έναν διακεκριμένο επιστήμονα, με αδιάλειπτη αφοσίωση και φροντίδα για τα Δωδεκάνησα, την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Στην πολυετή κοινοβουλευτική του διαδρομή διακρίθηκε για το ήθος και την αγωνιστικότητα, με τα οποία υπερασπιζόταν τις ιδέες του. Ως Υπουργός Υγείας και Βουλευτής, αγωνίστηκε για  την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΕΣΥ, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, τη λειτουργία των αεροδιακομιδών, τη δημιουργία του ΟΚΑΝΑ, την εισαγωγή της τηλεϊατρικής, την αναμόρφωση του ψυχιατρείου της Λέρου, την ίδρυση και στήριξη του Νοσοκομείου Ρόδου.

Ως καθηγητής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Δημήτρης Κρεμαστινός εμπλούτισε την ιατρική επιστήμη. Στην πλούσια δράση του συγκαταλέγεται η δημιουργία της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Εμφράγματος και Στεφανιαίας Νόσου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, του Β΄ Καρδιολογικού Τμήματος στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αττικόν», της οποίας υπήρξε ο πρώτος διευθυντής. Διετέλεσε ακόμη διευθυντής του καρδιολογικού τμήματος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει στην οικογένειά του, τους οικείους του και το Κίνημα Αλλαγής τα θερμά του συλλυπητήρια».

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ –ΑΣΠΡΟΥ        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΕΤΟΚΛΗ               ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΚΑΤΣΑΝΗ

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1.ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2.ΑΤΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ3.ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ4.ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ5.ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ6.ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ7.ΓΚΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ8.ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ9.∆Α∆ΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ10.∆ΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ11.∆ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ12.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ13.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ14.ΖΑΝΝΕΤΙ∆ΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ15.ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝ∆ΡΕΑΣ16. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ17.ΚΑΝΤΑΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ18. ΚΑΣΣΙΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ19.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ20.ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

21.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22.ΛΑΣΚΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

23.ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24.ΛΟΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

25.ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

26.ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

27.ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

29.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

30.ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

31.ΜΠΑΡ∆ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

32.ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

33.ΜΠΡΙΓΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

34.ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

35.ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

36.ΝΤΟΥΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

37.ΠΑΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ

38.ΠΑΠΙΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ

39.ΠΑΡ∆ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ

40.ΡΟΚΟΝΙ∆Α ΗΛΕΚΤΡΑ

41.ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

42.ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

43.ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

44.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

45.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

46.ΧΑΛΚΙ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

47.ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

48.ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

 

 

 

 

 

 

Το Γραφείο Τύπου

ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ν. Αιγαίου: Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Δημήτρη Κρεμαστινού

 

 

Η Δωδεκάνησος σήμερα θρηνεί την απώλεια ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου και πολιτικού που άφησε όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη τη χώρα τη σφραγίδα του. Έγραψε ιστορία στην πολιτική αλλά και στον τομέα της υγείας. Τη δική του ιστορία.

Ο Δημήτρης Κρεμαστινός δεν είναι από τα ξημερώματα πια κοντά μας γιατί έχασε τη μάχη που από τον περασμένο Μάρτιο έδινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

 

Μια μεγάλη προσωπικότητα με ήθος,αξιοπρέπεια , οξυδέρκεια και δυναμισμό. Από τη θέση του υπουργού Υγείας έδωσε μάχες για έχει η Ρόδος,  ένα νοσοκομείο πανεπιστημιακού επιπέδου. Ήταν στόχος ζωής για εκείνον η λειτουργία του αιμοδυναμικού τμήματος. Χάρη σε εκείνον χιλιάδες Δωδεκανήσιοι κάνουν επεμβάσεις για την καρδιά και  sted χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουν στην Αθήνα. Πάλεψε και για το ογκολογικό τμήμα που τόσο πολύ ήθελε να λειτουργήσει.

 

Εκτός από όλα τα άλλα για τα οποία με πάθος πάλευε, έδωσε μάχες για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και την επέκταση του σε όλη τη χώρα.Χιλιαδες ανθρώπινες ζωές σώθηκαν. Συνέβαλλε στη  βελτίωση των αεροδιακομιδών καταλυτικά. Αγωνίστηκε για τη λειτουργία του ΟΚΑΝΑ,  για να έχει και η Ρόδος το δικό της παράρτημα, για να μπορούν να έχουν ένα βάλσαμο οκαι ένα φως στον εφιάλτη των ναρκωτικών οι εξαρτημένοι από τις ουσίες. Αγωνίστηκε για να πάψει να αποτελεί αίσχος για τη χώρα το Ψυχιατρείο Λέρου.

 

Επίσης ως υπουργός Υγείας , με δυναμισμό και επιμονή κατάφερε ώστε να εξαιρεθεί η Ελλάδα από τους περιορισμούς της συνθήκης του Μάαστριχτ, σε ότι αφορά τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία. Αυτό άνοιξε το δρόμο για τη υλοποίηση σημαντικών έργων την χρονική περίοδο 1993-1996.

 

Άνθρωπος καθαρός, έντιμος και συνετός. Με δυναμικό πολιτικό λόγο, αλλά και επιμονή για τα δικά του πιστεύω. Δεν δίσταζε να στηλιτεύσει και το ΚΙΝΑΛ όταν πίστευε πως είχε ξεφύγει από τη γραμμή που είχε χαράξει ο ιδρυτής του Ανδρέας Παπανδρέου.

 

Διορατικός ,πάντα έβλεπε πιο μπροστά από όλους εμάς, για αυτά που θα έρχονταν. Ποιος θα ξεχάσει τις παρεμβάσεις του όταν ξέσπασε η δημοσιονομική κρίση. Τις προτάσεις του για ένα σχέδιο Μάρσαλ, για να σωθεί η Ελλάδα για να επανεκκινήσει η οικονομία.

 

Στην πολιτική είχε άποψη και την υποστήριζε με πάθος.

 

Ο τόπος μας θρηνεί την απώλεια ενός αγαπημένου και σημαντικού ανθρώπου μιας μεγάλης προσωπικότητας .

 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

 

 

Χ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ: ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟ

 

 

Ο Δημήτρης Κρεμαστινός, ο «γιατρός της καρδιάς μας» έφυγε από κοντά μας. Ο τόπος μας έγινε φτωχότερος γιατί θα μας λείψει ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε και αγάπησε την κοινωνία μας και εργάστηκε  σκληρά και αποτελεσματικά. Κορυφαίος επιστήμονας με μεγάλη προσφορά στη δημόσια υγεια, ακούραστος πολιτικός με μεγάλες διακρίσεις και πάντα κοντά στους πολίτες. Είναι βέβαιο πως θα μείνει πάντα στη μνήμη μας….ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΣ.

 

Καλό Παράδεισο.

Θερμά συλλυπητήρια.

 

 

Για την Περιφερειακή Παράταξη

του Νοτίου Αιγαίου

 

«Πνοή Δημιουργίας

 

Χαράλαμπος Κόκκινος

Συλλυπητήρια Επιστολή Γιάννη Σοροκάκη για τον θάνατο του σπουδαίου Επιστήμονα Δημήτρη Κρεμαστινού

Με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Δημήτρη Κρεμαστινό. Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας γιατρό, καθηγητή μα πάνω απ’όλα άνθρωπο με απερίγραπτο ήθος, γνώσεις και αξίες. Αποτέλεσε υπόδειγμα πολιτικού με κοινωνικές ευαισθησίες, διορατικότητα, προοδευτική σκέψη και υπευθυνότητα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε και «φάρο προσφοράς» στα Δωδεκάνησα μας μα και σε ολόκληρη την χώρα μέσα από το συνεχές και ανιδιοτελές διδακτικό και ερευνητικό έργο του.

Φτωχότερη από την απώλεια του σπουδαίου αυτού επιστήμονα και ανθρώπου η Δωδεκάνησος μας καθώς και η Επιστημονική και Πολιτική Κοινότητα της Χώρας μας. Οι άνθρωποι που έχουν αφήσει ανεξίτηλα την σφραγίδα τους στην κοινωνική συνείδηση, όπως ο Δημήτρης Κρεμαστινός είναι και θα είναι πάντα κοντά μας και η μορφή τους χαράσσεται στο διάβα του χρόνου μας, ποτισμένη με το μελάνι τους γράφεται και η ιστορία μας. Είχα την χαρά και τη τιμή να τον γνωρίζω προσωπικά τον φίλο και καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινό και να συνεργαστώ μαζί του επί σειρά ετών. Μέσα από την πολύτιμη και σημαντική συνεργασία του, με βοήθησε στο να έχουμε θετικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια υπηρεσίας μου στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και ιδιαίτερα στην πορεία της θητείας μου ως Διοικητής που με την ουσιαστική αρωγή του, κάποια από αυτά που επιτύχαμε είναι τα εξής: • Στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και απόκτηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ του «Ιπποκράτειον Νοσοκομείου» της Κω. • Την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας αιμοδοσίας καθώς και την στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό του Νοσοκομείου «Βουβάλειο» της Καλύμνου. Νιώθω βαθύτατη προσωπική πικρία και θλίψη καθώς σήμερα έχασα έναν δικό μου άνθρωπο που μας συνέδεσαν πολλοί αγώνες για τα νησία μας και για τον χώρο της υγείας. Θερμά Συλλυπητήρια στην Σύζυγο και τους Οικείους του. Καλό ταξίδι κ. Καθηγητά, Σε ευχαριστούμε για όλα. Γιάννης Σοροκάκης- Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Λέρος-Το Μέλλον Σου Ανήκει» .

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΟΡΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Δημήτρη Κρεμαστινού

Ο Δημήτρης Κρεμαστινός, εξαίρετος επιστήμονας και πολιτικός, υπηρέτησε  με αξιοπρέπεια και προσήλωση το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, την ιατρική επιστήμη, το Κοινοβούλιο, αφήνοντας  ως παρακαταθήκη ένα σπουδαίο έργο για όλη την κοινωνία.

Η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Βόρειας  Δωδεκανήσου εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ: Συλλυπητήρια για Δ. Κρεμαστινό

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Νότιας Δωδεκανήσου εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος Δημήτρη Κρεμαστινού. Ο καταξιωμένος ιατρός, καθηγητής Ιατρικής και κορυφαίο στέλεχος της Κεντροαριστεράς, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό κοινωνικό και πολιτικό ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή, τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, από τη θέση του αναγνωρισμένου επιστήμονα, Υπουργού Υγείας και βουλευτή Δωδεκανήσου.

 

Το Γραφείο Τύπου.-

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟ

Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε. – Περ. Τμήματος Δωδεκανήσου, για το θάνατο  του Δημήτριου  Θ. Κρεμαστινού

Στη θλιβερή είδηση του θανάτου του

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ

Εξαίρετου μέλους της Επιστημονικής και Πολιτικής ζωής της Δωδεκανήσου

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Τμ. Δωδεκανήσου, παρουσία της Προέδρου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Τμ. Δωδεκανήσου, συνήλθε έκτακτα σε συνεδρίαση σήμερα Παρασκευή 8 Μαϊου 2020 και ομόφωνα εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

 1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Δ.Ε. και όλων των Μηχανικών της Δωδεκανήσου στην οικογένεια του εκλιπόντος.
 2. Να παραστεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, στη νεκρώσιμη ακολουθία.
 3. Να αποδώσει αντί στεφάνου, χρηματική δωρεά στο Ίδρυμα Υποτροφιών Δωδεκανήσου.
 4. Το παρόν να δημοσιευθεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

 

Ο Πρόεδρος

της  Διοικούσας Επιτροπής

Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. Δωδεκανήσου

Η Πρόεδρος

της Αντιπροσωπείας

Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. Δωδεκανήσου

Αντώνιος  Γιαννικουρής Μαρία Χατζηλαζάρου

  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

                                                                                      Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

               Το Διοικητικο Συμβουλιο της Δωδεκανησιακης Ιστορικης και Λαογραφικης Εταιρειας , στο θλιβερο αγγελμα του θανατου,

                                                                Του Δ η μ η τ ρ ι ο υ    Κ ρ ε μ α σ  τ  ι ν ο υ ,

                 Διαπρεπους Δωδεκανησιου καθηγητου Ιατρου και πολιτικου, εκφραζει την οδυνην των μελων της Εταιρειας με αισθηματα θλιψης και περισκεψης.

           Υπηρξε αναμορφωτης των Μοναδων Υγειας των νησιων μας και θεμελιωτης νεων  δρασεων  Ασφαλειας Υγειας και Περιθαλψης.

           Υπηρξε φλογερος  Πατριωτης,

             Ως Συμπατριωτης,  δεν ξεχνουμε ότι ηταν παντοτε διπλα μας και του οφειλουμε ….

                                                                                                                     Αθηνα , 9 Μαιου 2020

                                                                                                        Εκ μερους του Διοικητικου Συμβουλιου

                                                                                                                 Ε μ μ α ν ο υ η λ  Ι α κ . Γ ρ υ λ λ η ς

                                                                                                                                     Προεδρος

H ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟ

[pdf-embedder url=»http://www.aegeanews.gr/wp-content/uploads/2020/05/Επιστολή-Δωδεκανησιακής-Μέλισσας-για-Δημήτριο-Κρεμαστινό.pdf» title=»Επιστολή Δωδεκανησιακής Μέλισσας για Δημήτριο Κρεμαστινό»]

 Συλλυπητήριο Μήνυμα

      Η Δωδεκανησιακή Ομοσπονδία Αμερικής

εκφράζει τη βαθιά της  θλίψη για τον άδικο θάνατο του                                                       Δημήτρη Κρεμαστινού.

Φλογερός πατριώτης με ήθος και μετριότητα ήταν πάντα κοντά στα Δωδεκάνησα μας.

Θα μείνει αθάνατος στη μνήμη μας για το επιστημονικό και πολιτικό του έργο.

Την προσφορά του στη Δωδεκάνησο αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Θερμά Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο

Εθνική ένωση βιντζότρατας »Μεσόγειος»: Θερμά συλλυπητήρια

Η Εθνική ένωση βιντζότρατας »Μεσόγειος» εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος ΦΙΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗ Δημητρίου Κρεμαστίνου. Ποτέ δε θα σε ξεχάσουμε αγαπητέ »ΓΙΑΤΡΕ»και σε ευχαριστούμε για όσα(πολλά)»έκανες»για τον κλάδο μας στην πολιτική σου σταδιοδρομία.

Αντίο φίλε μας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ: ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


Tα Δωδεκάνησα, αλλά και όλη η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια ενός σπουδαίου άνδρα, μεγάλου επιστήμονα, ισχυρού πολιτικού, του αγαπητού μας γιατρού και καθηγητή Δημητρίου Κρεμαστινού.  Ενός ανθρώπου που στα δύσκολα ήταν πάντοτε δίπλα στους Δωδεκανήσιους φοιτητές και νέους με μια ανοιχτή αγκαλιά και ένα ειλικρινές χαμόγελο, έτοιμος να ακούσει και να προσφέρει τη βοήθειά του. Τα λόγια δεν αρκούν για να περιγράψουν το ήθος, τη συνέπεια και την αγωνιστικότητά του. Η μνήμη και η δράση του θα μείνουν για πάντοτε χαραγμένες στην ιστορία και στην ψυχή μας.

Η είδηση της απώλειάς του γέμισε θλίψη όλη την φοιτητική νεολαία, της οποίας υπήρξε αρωγός και συμπαραστάτης σε οτιδήποτε και αν του ζητήθηκε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δωδεκανησίων Φοιτητών Αθήνας-Πειραιά εκφράζει τα ειλικρινή  συλλυπητήρια και την θλίψη των μελών του, για τον χαμό του αγαπητού μας γιατρού και καθηγητή.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δωδεκανησίων Φοιτητών Αθήνας-Πειραιά.

[pdf-embedder url=»http://www.aegeanews.gr/wp-content/uploads/2020/05/Rhodian-Society-Dimitris-Kremastinos-Announcement.pdf» title=»Rhodian Society – Dimitris Kremastinos Announcement»]

BAKOYΦ ΚΩ: «Συλλυπητήρια δήλωση για την απώλεια του Δημήτρη Κρεμαστινού»

 

Ο Δημήτριος Κρεμαστινός υπήρξε μια προσωπικότητα με πολύπτυχη και γόνιμη πορεία στην κοινωνία και στην πολιτική.

 

Ως καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, διακρίθηκε για την συνέπεια, το ήθος και την ουσιαστική προσφορά του.

 

Κατά την θητεία του ως βουλευτής, με συνειδητή έγνοια πάντα για τους πολίτες και τους δημοκρατικούς θεσμούς, συνέβαλε στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του τόπου μας.

 

Η καλοσύνη και το γνήσιο ενδιαφέρον του για τον συνάνθρωπο, απετέλεσαν χαρακτηριστικά τα οποία μαζί με την σταθερά χρήσιμη παρουσία του στα κοινά, τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στην κοινωνία και καθιστούν την απώλειά του δυσαναπλήρωτη.

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, εκφράζω θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

 

 

 

Η Πρόεδρος

 

 

 

Κοτζαογλάν Ελβάν

 

 

Συλλυπητήριο μήνυμα της ΟΕΒΕΔ για το θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού

 

 

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Δωδεκανήσου εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την απώλεια του δικού μας ανθρώπου, Δημήτρη Κρεμαστινού. Υπήρξε ένας λαμπρός επιστήμονας και πολιτικός, ο οποίος σε κάθε κάλεσμα ανάγκης προσέφερε τις επιστημονικές του γνώσεις αβίαστα και πρόθυμα.

Αφήνει ως παρακαταθήκη ένα σπουδαίο έργο για όλη την κοινωνία. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό.

 

Κοινωνικός Εταίρος

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Δωδεκανήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.