Ζητεί την ακύρωση της διαθήκης του Σ. Φανουράκη

2
2397

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών θα εξεταστεί την 17η Ιανουαρίου 2017 η έφεση μιας φαρμακοποιού, κατοίκου Ρόδου, για την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 3429/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα της για την αναγνώριση της μυστικής διαθήκης του αείμνηστου Σωκράτη Φανουράκη ως άκυρης!
Η φαρμακοποιός, ανιψιά του ζάμπλουτου φιλάνθρωπου, στρέφεται κατά του κοινωφελούς Ιδρύματος «Λοχαγού Φανουράκη», που εδρεύει στην Κω.
Όπως υποστηρίζει, η μυστική διαθήκη του Σωκράτη Φανουράκη του Δημητρίου είναι άκυρη γιατί δεν φέρει την υπογραφή του σε κάθε ημίφυλλό της και πλέον συγκεκριμένα:
«Η διαθήκη, όπως προκύπτει από το ίδιο το σώμα της, είναι γραμμένη με τη χρήση μηχανικού μέσου, ηλεκτρονικού υπολογιστή, αποτελείται από τέσσερα χωριστά μεταξύ τους ημίφυλλα, που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετήρες και σχηματίζουν ένα ενιαίο τετρασέλιδο.
Τα τέσσερα χωριστά ημίφυλλα είναι γραμμένα κατά την εμπρόσθια σελίδα τους και λευκά, χωρίς γραφή, κατά την οπισθία σελίδα τους και φέρουν το πρώτο ημίφυλλο στη εμπρόσθια σελίδα του ως επικεφαλίδα τις λέξεις “Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ”, ακολούθως κείμενο της διαθήκης και στο τέλος αυτού την μονογραφή του διαθέτη, το δεύτερο ημίφυλλο στην εμπρόσθια σελίδα του κείμενο της διαθήκης και στο τέλος αυτού την μονογραφή του διαθέτη, το τρίτο ημίφυλλο στην εμπρόσθια σελίδα του κειμένου της διαθήκης και στο τέλος αυτού την μονογραφή του διαθέτη και το τέταρτο ημίφυλλο στην εμπρόσθια σελίδα του κειμένου της διαθήκης και στο τέλος αυτού δύο υπογραφές του διαθέτη, της μεν πρώτης γραμμένης στην ελληνική γλώσσα με αλφαβητικά στοιχεία και συντιθεμένης απο το κύριο όνομά του και το επώνυμό του «Σωκράτης Φανουράκης» της δε δεύτερης και ξενόγλωσσης συντιθεμένης απο το ξενόγλωσσο επώνυμό του μετά της προ αυτού προσθήκης του ξενόγλωσσου αρχικού του κυρίου ονόματος “S” και τούτο προφανώς προς αποφυγήν συγχύσεως συντίθεται δε ακόμα η μονογραφή του από τα ξενόγλωσα αρχικά του ονόματος και του επωνύμου του διαθέτη».
Η φαρμακοποιός ισχυρίζεται παραπέρα ότι «η μυστική διαθήκη είναι άκυρη γιατί δεν τηρήθηκε η υπό του άθρ. 1740 εδ. α’ ΑΚ οριζόμενη διατύπωση, γιατί δεν τηρήθηκε στοιχείο απαραίτητο για το κύρος της, γιατί τα τρία πρώτα ημίφυλλά της δεν φέρουν την υπογραφή του διαθέτη παρά μόνον την μονογραφή του η οποία και δεν αρκεί γιατί ο νόμος απαιτεί κάθε ημίφυλλο να φέρει την υπογραφή και όχι την μονογραφή του διαθέτη, είναι δε η υπογραφή του αυτήν την οποία ο ίδιος έθεσε και υπάρχει στο τέλος του τέταρτου και τελευταίου ημίφυλλου της διαθήκης όπως επίσης και στο τέλος της υπ’ αριθ. 1833/18.11.2011 πράξης του συμβολαιογράφου Κώ Αντωνίου Φρουζάκη η οποία κατά τα προεκτεθέντα συντάχθηκε για την κατάθεσή της».
Επισημαίνει παραπέρα ότι σαν εξ αδιαθέτου κληρονόμος του θείου της Σωκράτη Φανουράκη του Δημητρίου έχει έννομο συμφέρον και δικαιούται να ζητήσει να αναγνωρισθεί ως άκυρη η διαθήκη, άλλως να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της διαθήκης για τον προεκτεθέντα λόγο και τούτο για να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής και περιέλθει ολόκληρη η κληρονομιαία περιουσία του και σε εκείνη σαν εξ αδιαθέτου κληρονόμο του.
Το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ότι η υπογραφή που απαιτείται σε κάθε ημίφυλλο της μυστικής διαθήκης έχει ως σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης έκαστου ημίφυλλου από τον διαθέτη και συνεπώς έχει ως σκοπό να αποκλείσει το ενδεχόμενο να παρεισφρήσουν στην διαθήκη σελίδες που δεν έχουν συνταχθεί από τον διαθέτη και αλλοιώνουν την τελευταία του βούληση.
Κρίθηκε όμως ότι ο τελευταίος αυτός σκοπός αναμφισβήτητα εξυπηρετείται και με την τεθείσα από τον διαθέτη μονογραφή καθώς με αυτήν εξακριβώνεται η προέλευση κάθε ημιφύλλου από αυτόν και η βούληση του να ενταχθεί το περιεχόμενο του στη διαθήκη.
Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία, όπως κρίθηκε πρωτοδίκως, θα αποτελούσε αυθαίρετη και ανεπίτρεπτη συσταλτική ερμηνεία του νόμου και θα παραβίαζε ευθέως την αρχή της προσπάθειας διατήρησης του κύρους της διαθήκης και της διαφύλαξης της τελευταίας βούλησης του διαθέτη, στην οποία ο νομοθέτης αποδίδει πρωταρχική σημασία στη ρύθμιση της κληρονομικής διαδοχής.

 

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Μερικά κοράκια τρώνε τον περίδρομο με την υπάρχουσα διαθήκη και κάποια άλλα θέλουν να φάνε και αυτοί...

    Τρώνε πρώην υπουργοί, τρώνε τα μέλη διαχειριστές του ιδρύματος, τρώνε όσοι έγλυφαν τον συγχωρεμένο και κόλλησαν στο ίδρυμα οικογενειακά, όλοι θέλουν να φάνε αλλά άλλα ονειρευόταν ο Σωκράτης…

  2. ΑΝ ΗΞΕΡΕ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ ΟΙ ΑΔΕΚΑΣΤΟΙ ΟΙ ΣΩΣΤΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΑ ΣΗΚΩΝΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣΕ ΜΕ ΒΡΕΜΕΝΗ ΣΑΝΙΔΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ