Απορρίφθηκαν οι προσφυγές των 2 Καλυμνιακών συμφερόντων Εταιρειών ΑΝΕΚ και ΛΑΦΑΣΙ ΝΕ για την Γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή

0
221

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (3ο Κλιμάκιο) με την αρ. 175, 176 / 2020 απόφαση της απέρριψε τις προδικαστικές προσφυγές της ΑΝΕ Καλύμνου και της ΛΑΦΑΣΙ ΝΕ με τις οποίες ζητείτο η ακύρωση της Υπουργικής απόφασης με την οποία απορρίφθηκαν οι προσφορές των δύο Εταιρειών Καλυμνιακών συμφερόντων για τη γραμμή .ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή. (θερινούς μήνες)

Παρέμβαση κατά των προσφυγών είχε κάνει η εταιρεία η ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΕ η οποία πλέον μόνη διεκδικεί να της κατακυρωθεί η  εν λόγω γραμμή αφού και η τέταρτη εταιρεία που συμμετείχε ΧΑΝΙΑ Ι ΝΕ έχει αποκλειστεί αφού δεν έχουν γίνει αποδεκτά τα δικαιολογητικά της.

Αν και το μείζον για την ΑΝΕΚ δεν ήταν η εν λόγω γραμμή που αφορά μόνο κάποιους θερινούς μήνες και περιορισμένα δρομολόγια αλλά οι γραμμές ΚΑΛΥΜΝΟΣ προς ΣΑΜΟ και ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ τις οποίες και κέρδισε, αποτελεί δυσάρεστη εξέλιξη αφού μια εταιρεία έρχεται απ’ έξω σε δρομολόγια που μέχρι τώρα εξυπηρετούν αποκλειστικά Εταιρείες Καλυμνικαών συμφερόντων .

Βέβαια σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχει εμπλοκή στην κατακύρωση της γραμμής στην ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΕ αφού το σκάφος που διαθέτει βρίσκεται για επισκευές.

Να σημειώσουμε ότι η προδικαστική προσφυγή κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 30 Ιανουαρίου 2020 και εκδόθηκε σήμερα  Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020.

Πηγή: https://kalymnos-news.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ