Kαταργούνται τα κτηματολόγια της Ρόδου και της Κω!

1
2010

Στη θέση τους ιδρύονται Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου με 7 υποκαταστήματα

Σε τρεις μήνες, δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες από τον Ιανουάριο, καταργούνται όλα τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου, με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο, «Σύσταση Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου», που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή.

Με το νέο νομοσχέδιο όπως έχει γράψει το ecopress.gr ιδρύεται νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, στο οποίο θα ενταχθούν όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, που σήμερα υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και το Κτηματολόγιο, το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο δημόσιο και έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας.
Παράλληλα αλλάζει ο χάρτης του Κτηματολογίου σε όλη τη χώρα, καθώς ιδρύονται 16 Κτηματολογικά Γραφεία, με συνολικά 184 υποκαταστήματα, τα οποία θα καλύπτουν και τις αρμοδιότητες όλων των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, που καταργούνται.

H EKXA AE γίνεται ΟΕΚ και « HELLENIC CADASTRE»
Στο πρώτο άρθρο του νέου νομοσχεδίου προβλέπεται λοιπόν ότι:
-«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία συστήθηκε με την, κατ` εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α΄114), απόφαση υπ` αριθμ. 81706/6085/1995 (Β΄872) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και μετονομάστηκε ως άνω με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄156), μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία « Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου» (εφεξής Ο.Ε.Κ. ή Οργανισμός) και λειτουργεί χάριν του γενικού συμφέροντος. Ο Οργανισμός έχει έδρα την Αθήνα, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή ο Οργανισμός χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC CADASTRE».
Ο νέος φορέας θα διαθέτει 1.300 θέσεις προσωπικού, ώστε να απορροφηθούν οι 238 άμισθοι και οι 257 δικαστικοί υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων, καθώς και οι 368 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Επίσης προβλέπεται να ενισχυθεί με νομικούς και μηχανικούς, ώστε να καλυφθούν τα σημερινά κενά.

Ειδικότερα στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι «τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου καταργούνται. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω – Λέρου και οι θέσεις των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της Χώρας, καταργούνται με τη δημοσίευση σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση τα Υποθηκοφυλακεία, τα Κτηματολογικά Γραφεία και οι θέσεις των προηγούμενων εδαφίων καταργούνται αυτοδικαίως τρείς μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Επίσης σημειώνεται στο νομοσχέδιο για τις αρμοδιότητες των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, ότι «περιέρχονται από την κατάργηση στον Οργανισμό και ασκούνται από τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους».
Για την κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, όπως λέει το νομοσχέδιο εκδίδονται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση νέου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Οργανισμού. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ημερομηνία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και έναρξης της λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους θα αναρτάται ανακοίνωση του Οργανισμού στην ιστοσελίδα του.

Οι αρμοδιότητες των Κτηματολογικών Γραφείων

Τα Κτηματολογικά Γραφεία, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο είναι καθ΄ύλην αρμόδια για:
1) Την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που αφορά τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2308/1995, 2264/1998 και 3889/2010 (Α΄182), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και των κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδιδόμενων κάθε φορά κανονιστικών πράξεων.

2) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κανονιστικό διάταγμα 19/23-7-1941, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 811/19-1-1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998, στις περιοχές που εμπίπτουν στην τοπική τους αρμοδιότητα.

3) Την τήρηση και διαχείριση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, και

4) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της ενεχυρίασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000 (Α΄220), μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.

Ο χάρτης των νέων Κτηματολογικών Γραφείων, τα υποκαταστήματά τους και τα υποθηκοφυλακεία, που καταργούνται έχει ως εξής:
1.Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή και 8 υποκαταστήματα.
2.Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας Α΄, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με 4 υποκαταστήματα.
3.Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας Β΄, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με 19 υποκαταστήματα.
4.Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, με 6 υποκαταστήματα.
5.Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, με 14 υποκαταστήματα.
6.Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, με 10 υποκαταστήματα.
7.Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, με 17 υποκαταστήματα.
8.Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία, με 17 υποκαταστήματα.
9.Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής Α΄, με έδρα την Αθήνα, με 6 υποκαταστήματα.
10.Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής Β΄, με έδρα το Κορωπί, με 8 υποκαταστήματα
11.Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων, με έδρα τον Πειραιά με 9 υποκαταστήματα.
12.Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη με 23 υποκαταστήματα.
13.Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, με 11 υποκαταστήματα.
14.Κτηματολογικό Γραφείο Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη, με 15 υποκαταστήματα.
15.Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, με 10 υποκαταστήματα.

16. Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσων, με έδρα τη Ρόδο, με 7 υποκαταστήματα:
– Υποκαταστήματα Σύμης, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Λέρου, Πάτμου, Καρπάθου και Κώ – Λέρου.
Αρμοδιότητα στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Μεγίστης, Τήλου, Χάλκης, Σύμης, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Λέρου, Πάτμου, Καρπάθου, Νισύρου και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κώ – Λέρου.

Πηγή : rodiaki.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Αντί να μιμηθούν και να διατηρήσουν τα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω-Λέρου, έργα των Ιταλών μακράς πνοής και μοναδικότητας σε όλη την Ελλάδα, σπεύδουν να τα καταργήσουν και να τα ενσωματώσουν κι αυτά σε ένα νομοθέτημα πρόχειρο, ατελές και αμφιλεγόμενο, που μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει στους πολίτες. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ρόδου και Κω, οι Μηχανικοί και τα κατά τόπους ΤΕΕ οφείλουν να αντιδράσουν δυναμικά για το αλαλούμ που θα προκληθεί στα νησιά μας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.