Αμφιλόχιος: Ἕνας ἅγιος Ἐπίσκοπος γιὰ τὴν ἀπάτη τοῦ αἰῶνα. Ἐλεεινὰ καὶ ἀπάνθρωπα τὰ ἔργα τῶν Ἐμβολιαστῶν (ἀπομαγνητοφώνηση)

2
1029

Σχολιασμὸς καὶ ἀπομ/φώνηση orthopraxia.gr

Ἕνα Θεῖο δῶρο, μιὰ μεγάλη εὐλογία τοῦ Χριστοῦ μας αὐτὴ ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γάνου καὶ Χώρας, Ἀμφιλοχίου. Γιὰ ὅσους δὲν τὸν γνωρίζουν, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἔζησε, ἀγάπησε, καὶ ἀγαπήθηκε πολύ, ἀπὸ τὸν μεγάλο ἅγιο τῆς Πάτμου, Ἀμφιλόχιο Μακρή, καὶ τὰ λόγια του ἔχουν ἰδιαίτερη βαρύτητα. Ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος εἶναι ἀπὸ τίς πιὸ ὁσιακὲς μορφὲς τῆς ἐποχῆς μας.

Τελικά, ὅλοι οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς, τίς ἴδιες ἀπόψεις ἔχουν..

Ἀκολουθεῖ ἀπομαγνητοφώνηση….

«…. Περάσαμε  μιὰ μεγάλη δοκιμασία αὐτὰ τὰ 2 τελευταῖα χρόνια μὲ αὐτὸν τὸν λεγόμενο κορονοϊό. Ποὺ τὸν δημιούργησαν ἄνθρωποι ἀσεβεῖς καὶ ἄπονοι καὶ ἀδίστακτοι. Καὶ ταλαιπωρήθηκε – ταλαιπωρεῖται ἀκόμα, ἡ ἀνθρωπότης, γιατί ἔτσι τὸ ἤθελε ὁ κύριος … Μπὶλ Γκέϊτς καὶ οἱ «σὺν αὐτῷ». Καὶ ριχτήκανε ὅλοι νὰ μᾶς λένε θὰ κάνετε κάποια ἐμβόλια. Εἰ δὲ μή, θὰ πεθάνετε.

 Τὶ νὰ κάνουν οἱ φτωχοὶ ἄνθρωποι, ἐξαρτῶνται καὶ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν κάθε κυβέρνηση. Τοὺς ὑποχρέωσαν μὲ τὸ ἔτσι θέλω… σὰν νὰ μὴν ἔχουμε δημοκρατία, σὰν νὰ μὴν εἴμαστε ἐλεύθεροι νὰ κάνουμε ὅ,τι θέλουμε… ἢ θὰ τὸ κάνετε ἢ θὰ χάσετε τὴ δουλειά σας ἢ τὸν μισθό σας… τί πράγματα εἶναι αὐτά;; Σὲ ποιόν αἰῶνα ζοῦμε; Λοιπὸν γιὰ ἐμᾶς δὲν εἶναι οὔτε τὰ ἐμβόλια… Ἄσε ποὺ εἶναι βλαβερὰ καὶ οἱ πιὸ πολλοί που πεθαίνουν εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὰ βάλανε.

Γιὰ μᾶς εἶναι ὁ Χριστός, ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεού. Yποχρέωσαν τοὺς ἀνθρώπους νὰ βάζουν μάσκες .. κάποτε εἴχαμε τὰ ζῶα ποὺ γύριζαν τὸ μαγγανοπήγαδο, ἢ τὰ ἐλαιοτριβεῖα, καὶ τοὺς ἔβαζαν αὐτὴ τὴν μάσκα ποὺ λεγόταν φίμωτρο ἢ τίς ἀποκριὲς …τὰ παιδιὰ ἔβαζαν τίς μάσκες… καὶ κάμαν διάφορα τώρα γιὰ νὰ μὴν φαίνονται τί εἶναι.. Μασκάρεψαν τὸν κόσμο, ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ!

Ἀλλὰ δὲν τὰ κάνουν αὐτὰ τυχαῖα, ἔχουν πρόγραμμα… Καὶ τὸ πρόγραμμα τοὺς λέει νὰ μειώσουν μὲ αὐτὸν τὸν κορονοϊὸ καὶ τὰ ἐμβόλια… νὰ μειωθεῖ κατὰ 15% ὁ πληθυσμὸς τῆς γῆς τους… Τοὺς πειράζει ποὺ εἶναι πολλοί… Θέλουν νὰ τὸν μειώσουν, τὸν πληθυσμὸ τῆς γῆς. Καὶ ἀφοῦ ἔκαναν τόσα καὶ τόσα, ἔβγαλαν νόμους ἀπάνθρωπους  καὶ ἀντιχριστιανικούς.. τίς ἐκτρώσεις, τὴν ὁμοφυλοφιλία, τίς ἐλεύθερες σχέσεις… Ἡ ἁμαρτία νὰ θεωρεῖται ὅτι εἶναι κάτι νόμιμο καὶ ἅμα προσπαθεῖ κανεὶς νὰ ζεῖ μὲ τιμή, ὡς Χριστιανός, αὐτὸς εἶναι ὁ παραβάτης, εἶναι ὁ ρατσιστής…

 …Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη χαρὰ ποὺ εἶμαι αὐτὲς τίς ἡμέρες ἐδῶ στὴν ὡραία Κάλυμνο καὶ ἔρχομαι σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν εὐλογημένο λαὸ τῆς Καλύμνου ὁ ὁποῖος ξέρει ἀπὸ ἀντίσταση καὶ θὰ ἀντισταθεῖ σὲ αὐτὰ τὰ ἐλεεινὰ καὶ ἀπάνθρωπα σχέδια τῶν βαρβάρων αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ χαλάσουν τὸν κόσμο. Ὁ Θεὸς δὲν τὸν ἔκανε τὸν κόσμο καλό.. θὰ τὸν χαλάσουν, νὰ τὸν φτιάξουν αὐτοὶ καὶ νὰ φέρουν καὶ τὸν ἀρχηγό τους τὸν ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ γιὰ νὰ ἱκανοποιηθοῦν. Ἀλλὰ ἔχουμε τὸν ἅγιο καὶ ἀπόστολο μᾶς Εὐαγγελιστῇ Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος στὸ Ἱερὸ βιβλίο τῆς ἀποκαλύψεως μᾶς ἐνημερώνει καὶ μᾶς λέει: “προσέχετε, θὰ θελήσουν νὰ σᾶς βάλουν σφραγῖδα στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο”.. Ὅποιος δὲν τὴν βάλει αὐτὴ τὴν σφραγῖδα δὲν θὰ μπορεῖ οὔτε νὰ πουλᾷ οὔτε νὰ ἀγοράζει.. ἀλλὰ ὅποιος ὅμως τὴν βάλει, τὸ 666, θὰ ἀνήκει, πιά, στὴν παράταξη τοῦ Ἀντιχρίστου. Γι’ αὐτὸ προσοχὴ ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές.. νὰ θυμόμαστε πάντα τὰ λόγια τοῦ άρχαγγέλoυ Μιχαήλ.

Ὅταν ἔγινε ἡ πτῶσις τοῦ ἑωσφόρου ποὺ ἔπεσε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἀπὸ ἄγγελος φωτεινὸς ἔγινε ἄγγελος τοῦ σκότους, ΔΑΙΜΟΝΑΣ, ποὺ πλανᾷ τὴν οἰκουμένη καὶ τὸν ἀκολουθῆσε καὶ τὸ τάγμα του… Βλέποντας αὐτὰ ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ, στάθηκε καὶ εἶπε, στὶς ἄλλες ἀγγελικὲς δυνάμεις: ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ..

Τὰ ἀκοῦμε καὶ αὐτὰ τὰ λόγια στὴν ἐκκλησία… ὅλα τὰ ἀκοῦμε, ὅλα τὰ λέει ἡ ἐκκλησία, ἀλλὰ κάποια στιγμή, σὰν νὰ μὴν ξέρουμε τίποτα, σὰν νὰ μὴν καταλαβαίνουμε. ¨Λέει ὁ Ἱερεύς, “Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ φόβου”, θὰ μᾶς κάνουν λοιπὸν αὐτοὶ οἱ κύριοι ὅ,τι θέλουν; Ἄς σταθοῦμε καλὰ καὶ μὲ φόβο… Τὴν πίστη μας, ἡ ζωή μας, ὁ θησαυρός μας εἶναι ἡ πίστη μας, ἡ ὀρθόδοξη, ἡ χριστιανική μας πίστη. Τὸ ΠΑΝ γιὰ μᾶς εἶναι ὁ Χριστός μας! Ποὺ εἶναι ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν. Μᾶς ἀπαγόρευσαν νά  μπαίνουμε στὶς ἐκκλησίες. νὰ φιλοῦμε τίς εἰκόνες, νὰ φιλοῦμε τὸ χέρι τοῦ Ἱερέα, νὰ μὴν παίρνουμε ἀντίδωρο ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Ἱερέα… γιατί θὰ μᾶς μεταδώσει τὸν ψευτοκορονοϊό. Νὰ μὴν κοινωνοῦμε διότι μὲ τὴν ἁγία Λαβίδα θὰ κολλήσουμε… Ἄχ! Τί ἀνόητα πράγματα εἶναι αὐτά…δεν σκέπτονται αὐτοὶ ποὺ τὰ λένε, σε ποιούς τὰ λένε… Ὁ Χριστός, ἡ Θεία Κοινωνία ποὺ παίρνουμε δὲν εἶναι τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ; Ὅταν ὁ Ἱερέας μας μεταλαμβάνει, δὲν λέει “μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ εἴς άφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον; Ποιούς θὰ πιστέψουμε; Τὴν ἐκκλησία ποὺ μᾶς λέει πὼς ὁ Χριστὸς εἶναι ζωὴ αἰώνιος ἢ τοὺς ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ αὐτοὺς ποὺ λένε ὅλα αὐτὰ καὶ δὲν ντρέπονται, ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ποὺ ἐμφανίζονται στὴν ἀνθρωπότητα μὲ τέτοιο προσωπεῖο;

[…]….Σὲ τέτοιους ἀνθρώπους ἔρχονται νὰ ἐπιβάλουν αὐτὰ τὰ ψέματα καὶ τίς ἀπατεωνιές. Νὰ μὴν ξεχνοῦμε, εἴμεθα πόλη ἁγίων καὶ ἡρώων… Σας εὐχαριστῶ ποὺ εἶστε ὅλοι κοντὰ στὴν ἐκκλησία, ποὺ ἀγαπᾶτε τὴν πατρίδα μας καὶ πονᾶτε γιὰ ὅσα συμβαίνουν, καὶ προσεύχεστε. Νὰ συνεχίσετε νὰ τὸ κάνετε αὐτό.. Ὅλοι μας. Καὶ ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός μας, ποὺ εἶναι ἡ ζωὴ καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου, ἂς χαρίζει σὲ ὅλους μας ὑγεία καὶ ζωὴ καὶ δὲν τὰ χρειαζόμαστε τὰ ἐμβόλια τούς. Νὰ τὰ χαίρονται. Ἔχουμε τὴν ἁγία μας Θεία Κοινωνία. Γιὰ ἐμᾶς αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο φάρμακο. Ἐκκλησιασμὸς λοιπὸν καὶ συχνὴ Θεία Κοινωνία.

Νὰ μὴ φοβᾶστε, ἀφοῦ ἀγαποῦμε τὸν Χριστό. Ἡ τελεία ἀγάπη (μας λέει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης) ἔξω βάλει τὸν φόβο. Ἀγαποῦμε τὸν Χριστό μας καὶ δὲν φοβούμαστε τίποτα καὶ κανένα. Ἄς μᾶς τὰ πάρουν ὅλα! Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἔλεγε: ὅλα νά σας τὰ πάρουν, μὴ φοβᾶστε. Τὴν ψυχή σας καὶ τὸν Χριστὸ κανεὶς δὲν μπορεῖ νά σας τὰ πάρει ἐκτὸς κι ἂν τὰ παραδώσετε οἱ ἴδιοι. Ό μὴ γένοιτο!

Χριστὸς λοιπόν, καὶ Ἑλλάδα, αὐτὰ λοιπὸν νὰ εἶναι τὰ ὀνόματα ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἐμπνέουν καὶ νὰ μᾶς διεγείρουν γιὰ συνεχεῖς προσευχὲς καὶ ἀγρυπνίες. Καὶ μὴ φοβᾶστε. Ἴσως και αὐτοὶ ποὺ τὰ πιστεύουν αὐτὰ νὰ εἶναι οἱ λιγότεροι, ἴσως οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἀνθρώπινη ἀδυναμία νὰ ὑποκύψουν. Ἐμεῖς ὅμως θὰ παραμείνουμε στὶς θέσεις μας. Καὶ ἡ σημαία μας ἡ γαλανόλευκη, κι αὐτὴ θὰ μείνει στὴ θέση της καὶ θὰ κυματίζει ὑπερήφανα. Γιατί ἂν εἶναι ἀπὸ τὸ χέρι τους καὶ τὴ σημαία μας ἀκόμα θὰ θέλουν νὰ τὴν ἀλλάξουν, νὰ μὴν ἔχει τὸν σταυρό. 

Ἡ ὁμιλία αὐτὴ γίνεται ἀπὸ ἀγάπη καὶ μόνο. Δὲν θέλουμε νὰ τὰ βάλουμε με κανένα. Τοὺς ἀγαποῦμε ὅλους. Ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη μας λέει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ..

Καὶ νά ‘μαστε χαρούμενοι εἰς πεῖσμα τοῦ διαβόλου ποὺ θέλει νὰ μᾶς κάνει νὰ εἴμαστε σκυθρωποὶ καὶ καταθλιπτικοί.. […]….»

Πηγή: https://tasthyras.wordpress.com

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ