Πότε μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει την αίτησή του για το Μέτρο 4.2.1 – Ποιες επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται & ποιο το ποσοστό επιδότησης

0
1988

Συνέντευξη Τύπου

  1. Πότε μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει την αίτησή του για το Μέτρο 4.2.1?

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 16/05/2017 με καταληκτική ημερομηνία την 18/08/2017.

  1. Μπορεί κάποιος να εντάξει στην αίτηση δαπάνες που έχει ήδη πραγματοποιήσει?

Οι δαπάνες εργασιών που πραγματοποιήθηκαν προγενέστερα της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης στήριξης, δεν είναι επιλέξιμες. Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας είναι επιλέξιμες από την 1/1/2014.

  1. Ποιο είναι το ποσοστό της επιδότησης?

Τα ποσοστά ενίσχυσης εξαρτώνται από την περιφερειακή ενότητα που ανήκει το προς χρηματοδότηση έργο. Πιο συγκεκριμένα, για Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο και Κρήτη το ποσοστό επιδότησης είναι 50%, για Νησιά Αιγαίου το ποσοστό επιδότησης είναι 75% και για Αττική, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία το ποσοστό επιδότησης είναι 40%.

  1. Τι είδους επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τη δράση?

Στα πλαίσια της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις για δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας, σε επιλέξιμους κλάδους όπως κρέας, πουλερικά, κουνέλια, γάλα, αυγά, αλλά και σηροτροφία, μελισσοκομία, ζωοτροφές, ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά κλπ.

Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

  1. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες?

Στα πλαίσια της δράσης μπορεί μια επιχείρηση να αιτηθεί, σχετικά με Κτιριακά όπως Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών κλπ., σχετικά με Μηχανολογικό Εξοπλισμό όπως αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου κλπ., σχετικά με Άυλες Δαπάνες όπως απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος κλπ, σχετικά με Λοιπό Εξοπλισμό όπως fax, τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, Η/Υ, φωτοτυπικά κλπ, σχετικά με Δαπάνες Συμβούλων όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

  1. Ποιος είναι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης;

Στα πλαίσια της δράσης ενισχύονται προτάσεις με προϋπολογισμό από 600.000€ έως 5.000.000€.

  1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα υλοποίησης των δράσεων?

Το διάστημα υλοποίησης θα καθορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

  1. Τι υπηρεσίες προσφέρει η Entec Consultants?

Η Entec Consultantsαναλαμβάνει αρχικά να κατευθύνει τους υποψήφιους δικαιούχους για την επιλεξιμότητά τους στη δράση, καθώς επίσης και να διενεργήσει προκαταρκτική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Στη συνέχεια, εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας, αναλαμβάνει όλη τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης έως την ολοκλήρωσή της. Επιπλέον, προσφέρει υπηρεσίες για τη διάγνωση των αναγκών της επιχείρησης και στη συνέχεια τη διαμόρφωση βιώσιμων και εφαρμόσιμων λύσεων για τις ανάγκες της, λειτουργώντας ως «υπηρεσία μίας στάσης» για την ορθή κατάρτιση του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

  1. Γιατί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος να προτιμήσει την Entec Consultants?

Η Entec Green Economy Consultants διαθέτει 11ετή εμπειρία στην διαχείριση επιχορηγούμενων προγραμμάτων και μπορεί να διασφαλίσει την υποβολή ενός επιτυχημένου και πλήρως τεκμηριωμένου επενδυτικού σχεδίου. Με χαρά αναφέρουμε ότι στο προηγούμενο ΕΣΠΑ πετύχαμε την ένταξη του 80% των υποψήφιων επενδυτών – πελατών μας. Καλέστε μας για ραντεβού (τηλ. 2810 222 959) αφού ενημερωθείτε για λεπτομέρειες για το πρόγραμμα από την ιστοσελίδα μας http://www.entec.biz/consultants/gr/news/232-metro4-2-1-anaptixi-georgikon-proionton για να σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διαβάστε επίσης:
Μέτρο 4.2.1: Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (Έναρξη υποβολής αιτήσεων)

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ