Γιώργος Γεροβασίλης: Παραβάσεις και πρόστιμα φορολογικών δηλώσεων

9
2241

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ρυθμίζει την φορολογία του εισοδήματος:

Α) των φυσικών προσώπων

Β) των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων,

και τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδημάτων, όπως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε., καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτηση του.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι η 1 Ιουλίου 2019. Βρισκόμαστε λοιπόν 1 μήνα και 29 ημέρες πριν την εκπνοή και κατά τη γνώμη μου όπως πάντα θα υπάρξει κάποια παράταση.

Σύμφωνα με το άρθρο 54 «Διαδικαστικές παραβάσεις» του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170/26.7.2013) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» οι παραβάσεις συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί για φυσικά πρόσωπα, επιχειρηματίες/ελεύθερους επαγγελματίες με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία:

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΡΑΒΑΣΗΠΡΟΣΤΙΜΟΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ  
ΦΥΣΙΚΟΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ100 €  
ΦΥΣΙΚΟΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ100 €ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΦΥΣΙΚΟΥΠΟΒΟΛΗ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ100 €  
ΦΥΣΙΚΟΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΦΟΡΟ ΕΝΏ Η ΑΡΧΙΚΗ ΗΤΑΝ ΠΑΛΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ100 €  
ΦΥΣΙΚΟΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ 0 €  
ΦΥΣΙΚΟΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΦΟΡΟ & ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ100€ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
ΦΥΣΙΚΟΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΦΟΡΟ & ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ100 €ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΦΥΣΙΚΟΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ100€ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
ΦΥΣΙΚΟΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ100 €ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΦΥΣΙΚΟΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ100€ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
ΦΥΣΙΚΟΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ100 €  
ΦΥΣΙΚΟΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΛΛΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΥΛΗ0 €  
ΦΥΣΙΚΟΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ100 €ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
     
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΡΑΒΑΣΗΠΡΟΣΤΙΜΟΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ250 €ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ500 € 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΦΟΡΟ & ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ250 €ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΦΟΡΟ & ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ500 € 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΙΤΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ250 €ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ500 € 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ250 €ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ500 € 
     
    

9 ΣΧΟΛΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.