Γιώργος Γεροβασίλης: Παραβάσεις και πρόστιμα φορολογικών δηλώσεων

9
2254

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ρυθμίζει την φορολογία του εισοδήματος:

Α) των φυσικών προσώπων

Β) των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων,

και τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδημάτων, όπως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε., καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτηση του.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι η 1 Ιουλίου 2019. Βρισκόμαστε λοιπόν 1 μήνα και 29 ημέρες πριν την εκπνοή και κατά τη γνώμη μου όπως πάντα θα υπάρξει κάποια παράταση.

Σύμφωνα με το άρθρο 54 «Διαδικαστικές παραβάσεις» του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170/26.7.2013) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» οι παραβάσεις συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί για φυσικά πρόσωπα, επιχειρηματίες/ελεύθερους επαγγελματίες με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία:

ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ  
ΦΥΣΙΚΟ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 100 €    
ΦΥΣΙΚΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 100 € ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΦΥΣΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 100 €    
ΦΥΣΙΚΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΦΟΡΟ ΕΝΏ Η ΑΡΧΙΚΗ ΗΤΑΝ ΠΑΛΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ 100 €    
ΦΥΣΙΚΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ 0 €    
ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΦΟΡΟ & ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ 100€ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    
ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΦΟΡΟ & ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ 100 € ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ 100€ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    
ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 100 € ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 100€ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    
ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 100 €    
ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΛΛΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΥΛΗ 0 €    
ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 100 € ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
         
ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 250 € ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 500 €  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΦΟΡΟ & ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ 250 € ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΦΟΡΟ & ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ 500 €  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΙΤΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 250 € ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 500 €  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 250 € ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,73% ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 500 €  
         
       

9 ΣΧΟΛΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ