Άλλη μια σημαντική διάκριση για το νησί μας: Ο Κώος Δάσκαλος Χρήστος Γαμβρέλλης βραβεύθηκε από την Ακαδημία των Αθηνών

18
5700

Άλλη μια σημαντική διάκριση για το νησί μας Ο Κώος Δάσκαλος Χρήστος Γαμβρέλλης βραβεύθηκε από την Ακαδημία των Αθηνών με το Βραβείο Κωνσταντίνου Κριεζή, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ έκαστο, απονεμόμενο σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας, για τον ζήλο και τον εθνωφελή τρόπο με τον οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους όσον αφορά τη μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας.

Ο Νικόλαος Κουτσονίκος – Κουλουμπής, αρίστευσε στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ο οποίος θα έχει επίσης αριστεύσει στο μάθημα της Μαθηματικής Ανάλυσης, στον κ. Νικόλαο Κουτσονίκο-Κουλουμπή  (βαθμός πτυχίου: 9,87, βαθμός στη Μαθηματική Ανάλυση: 10).

Αναλυτικά τα βραβεία από την Ακαδημία Αθηνών

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 1. Βραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, εις μνήμην του συζύγου της ιατρού Νικολάου Κέπετζη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, στην πρώτη αριστεύσασα πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, κυρία Δέσποινα-Ραφαηλία Μπενέτου  (βαθμός πτυχίου: 9, 69).
 2. Βραβείο Κωνσταντίνου Κτενά, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη, για εργασία ορυκτολογικού περιεχομένου στον κ. Αργύριο Παπαδόπουλο για την εργασία του «226Ra/238U and228Th/228Ra disequilibrium as weathering indices in beachsand sediments associated with granitoids from Cyclades. Greece». (Applied Geochemistry, Vol. 100, 2019, 223-233). «Η ανισορροπία των λόγων 226Ra/238U και 228Th/228Ra ως δείκτες χημικής αποσάθρωσης σε παράκτια ιζήματα που σχετίζονται με γρανιτοειδή από τις Κυκλάδες, Ελλάδα».
 3. Βραβείο Νικολάου Κ. Αρτεμιάδη, αθλοθετούμενο από τη σύζυγό του Ζαφειρία Ν. Αρτεμιάδη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονεμόμενο σε αριστεύσαντα πτυχιούχο του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ο οποίος θα έχει επίσης αριστεύσει στο μάθημα της Μαθηματικής Ανάλυσης, στον κ. Νικόλαο Κουτσονίκο-Κουλουμπή  (βαθμός πτυχίου: 9,87, βαθμός στη Μαθηματική Ανάλυση: 10).
 4. Δύο (2)  βραβεία Δημητρίου Ν. Λαμπαδαρίου,  με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ το καθένα, για τους ικανότερους στο μάθημα της Γεωδαισίας, αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ΕΜΠ και ΑΠΘ, ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 στους  α) κ. Σερβέτ (Σέβη) Λαπαρδάγια απόφοιτο της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ (βαθμός στη Γεωδαισία: 10, βαθμός Διπλώματος: 9,70) και β) κυρία Παναγιώτα Κέζιου, απόφοιτο της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ (βαθμός στη Γεωδαισία: 10, βαθμός Διπλώματος: 8,79).
 5. Βραβείο Δημητρίου Ν. Λαμπαδαρίου , με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για εργασία στον κλάδο της Γεωδαισίας, στην κυρία Δήμητρα Βασιλάκη και τον κ. Αθανάσιο Στάμο για την εργασία τους «TanDEM–X DEM: Comparative performance review employing LIDAR data and DSMs»  (ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 160, 2020, 33-50). «Παγκόσμιο ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο της γήινης επιφάνειας TanDEM-X DEM: Συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων βάσει δεδομένων LIDAR και ψηφιακών μοντέλων επιφανείας τύπου DSM».
 6. Βραβείο της Οικογενείας Λουκά Μούσουλου, εις μνήμην του ακαδημαϊκού Λ. Μούσουλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Μεταλλειολογίας – Ορυκτών Πόρων, στους κ.κ. Μιχάλη Λοτίδη, Παύλο Νομικό και Αλέξανδρο Σοφιανό για την εργασίατους «Numerical study of the fracturing process in marble and plaster hollow plate specimens subjected to uniaxial compression» (Rock Mechanics and Rock Engineering, 2019, 52:4361–4386). «Αριθμητική μελέτη της διαδικασίας θραύσης σε μαρμάρινα και γύψινα δοκίμια πλακών με οπές που υποβάλλονται σε μονοαξονική θλίψη».
 7. Βραβείο της Οικογενείας Λουκά Μούσουλου, εις μνήμην του ακαδημαϊκού Λουκά Μούσουλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για εργασία στον κλάδο της Χειρουργικής του καρκίνου με θέμα «Μοριακή και γενετική συμμετοχή στην καρκινογένεση»,  στον κ. Αδριανό Νέζο για την εργασίατου «Defective regulation of L1 endogenous retroelements in primary Sjogren’s syndrome and systemic lupus erythematosus: Role of methylating enzymes». (J. Autoimmun. 2018 March; 88: 75-82). «Ελαττωματική ρύθμιση των L1 ενδογενών ρετρομεταθετών στοιχείων στο πρωτοπαθές σύνδρομο Sjogren και στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο: Ο ρόλος των ενζύμων μεθυλίωσης».
 8. Βραβείο Αχιλλέως και Αικατερίνης Διονυσοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για  εργασία με θέμα από την έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, στον κ. Νικόλαο Παυλίδη για την εργασία του «The currently declining incidence of cancer of unknown primary». (Cancer Epidemiol. 2019 Aug; 61: 139-141). «Η τρέχουσα μείωση της επίπτωσης του καρκίνου άγνωστης πρωτοπαθούς εστίας».
 9. Βραβείο Βασιλικής χήρας Γερασίμου Νοταρά, εις μνήμην Γεωργίου Ι. Δεμερτζή, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για επιστημονική εργασία επί της θεραπείας του καρκίνου ή επί της θεραπείας των παθήσεων της καρδιάς, στους κ.κ.  Κωνσταντίνο Σκομπρίδη, Αλέξανδρο Τσελέπη και κυρία Δέσποινα Πανταζή για την εργασία τους «Molecular Requirements for the Expression of Antiplatelet Effects by Synthetic Structural Optimized Analogues of the Anticancer Drugs Imatinib and Nilotinib”. (Drug Des. Devel. Ther. 2019; 13: 4225-4238), «Μοριακές δομικές προϋποθέσεις για την εκδήλωση αντιαιμοπεταλιακών δράσεων από συνθετικά, δομικά βελτιστοποιημένα, ανάλογα των αντικαρκινικών φαρμάκων Ιματινίβης και Νιλοτινίβης».
 10. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για επιστημονική εργασία στον κλάδο της Χημείας, στις κυρίες Ανδριάνα Σχίζα, Νικολέτα Σπηλιοπούλου και Αντελαΐντα Σάχου για την εργασία τους «Combining organocatalysis with photoorganocatalysis: photocatalytic hydroacylation of asymmetric organocatalytic Michael addition products».  (New J.Chem.,2018; 42, 18844). «Συνδυάζοντας την Οργανοκατάλυση με την Φωτοοργανοκατάλυση: Φωτοκαταλυτική υδροακυλίωση προϊόντων της ασύμμετρης οργανοκαταλυτικής προσθήκης Michael).
 11. Βραβείο  Χίλδεγαρδ χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Οργανικής Χημείας,  στην κυρία Βασιλική Κοτζαμπασάκη, κ. Μάριο Κυδωνάκη και κυρία Ελένη Βασιλικογιαννάκη για την εργασία τους «Au Nanoparticle–Catalyzed Silaboration of Aryl–Substituted Cyclopropyl Aldehydes Forming Rearranged β-Boronate Silyl Enol Ethers» ( Eur. J. Org. Chem. 2019, 7233–7236). «Σιλυλοβορίωση άρυλο υποκατεστημένων κυκλοπροπυλο-αλδεϋδών προς β-βορονικούς σιλυλο-ενολαιθέρες καταλυόμενη από νανοσωματίδια Χρυσού».
  Βραβείο Αντιναυάρχου Δημητρίου Φωκά και της συζύγου του Έλλης Φωκά, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για μελέτη αναφερόμενη στην ελληνική ιστορία, κατά προτίμηση στην ιστορία του ελληνικού ναυτικού, στον κ. Παναγιώτη Γέροντα για το βιβλίο του «Μεθ’ ορμής ακαθέκτου. Επίτομη Ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού 1821-1945», (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, 2019)
  ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 12. Βραβείο Γ. Αθάνα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την καλύτερη εκδεδομένη ποιητική συλλογή νέου, κατά προτίμηση, ποιητού, στον κ. Σταύρο Καρακωνσταντάκη για την συλλογή του «Σκιάθος.  Ποιητικός  Τουριστικός Οδηγός –  μετά χάρτου-» (Εκδόσεις Σμίλη, 2019).
  Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για Έλληνα λυρικό ποιητή, στην κυρία Τασούλα Καραγεωργίου για τη συλλογή της «Η πήλινη χορεύτρια» (Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2019).
 13. Βραβείο Νανάς (Αθηνάς) Κοντού, εις μνήμην των αδελφών της Γεράσιμου, Χαράλαμπου και Ερατώς, λογοτεχνών, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για  βράβευση αξιόλογου ποιητή, στον κ. Χάρη Μελιτά για τη συλλογή του «εξαιρέσεις» (Εκδόσεις Μανδραγόρας, 2018).
 14. Βραβείο Ελένης Τιμ. Μυκονίου, εις μνήμην των γονέων της Ανδρομέδας και Τιμολέοντος Μυκονίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα,  στον νέο ταλαντούχο πιανίστα κ. Γρηγόριο Ιωάννου.
 15. Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την καλύτερη ερμηνευτική μονογραφία ή κριτική  έκδοση έργου κλασικής φιλολογίας, στην κυρία Στέφανη Ρούσου για το βιβλίο της «Pseudo-Arcadius’ Epitome of Herodian’s De Prosodia Catholica» (Oxford University Press, 2018).
 16. Βραβείο Ελένης και Πάνου Ψημένου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για έργο αναφερόμενο στη Νεοελληνική Ιστορία ή Φιλολογία από το 1669 μέχρι σήμερα,  οίκοθεν, στην κυρία Ευτυχία Λιάτα για το βιβλίο «Εκ του υστερήματος αρμάτωσαν… Η φρεγάτα “Τιμολέων” στην επανάσταση του 1821» (ΕΙΕ, Αθήνα 2020).
 17. Λυκούργειο Βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα έσοδα της δωρεάς Παναγιώτη Γραμματικάκη, για μελέτη με θέμα από την Ιστορία του ελληνικού έθνους από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τη σύγχρονη εποχή, στην κυρία Αικατερίνη Νικολαΐδου-Ντάναση για το δίτομο έργο της «Καισάρεια. Α΄ Τόμος: Η Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Ζιντζίδερε (Φλαβιανά). Το πνευματικό και εκπαιδευτικό κέντρο της Καππαδοκίας. Κερμίρα-Μερσίνα-Ποτάμια. Β΄Τόμος: Η κατά Καισάρειαν Ροδοκανάκειος ιερατική σχολή. Ανδρονίκιο-Μουταλάσκη-Στέφανα» (Θεσσαλονίκη 2017,2018).
 18. Βραβείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, στον κ. Στυλιανό Λασκαράκη  για την ανέκδοτη συλλογή του «Λεξικό της αγχιαλίτικης ντοπιολαλιάς».
 19. Βραβείο Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, για μελέτη αναφερόμενη σε θέματα αρχαιολογικά ή ιστορικά της Μακεδονίας, στην κυρία Σοφία Κρεμύδη  για το βιβλίο της «”Autonomous” Coinages under the Late Antigonids» (Ε.Ι.Ε./Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Μελετήματα 79).
 20. Βραβείο Ανδρέα Πετροπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για μελέτη αναφερόμενη στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 ή την προετοιμασία αυτής, στον κ. Γεώργιο Γκέκο για το βιβλίο του «Η Επιστροφή 1822/1823. Αγωνιστές του Α. Υψηλάντη στον δρόμο για την Ελλάδα» (Εκδόσεις Καπόν, 2019).

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 1. Βραβείο Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για έρευνα ή εργασία με θέμα «Αυτοκρατορικές Πράξεις («Χρυσόβουλλα») για την απονομή της δικαιοσύνης κατά την βυζαντινή περίοδο» στην κυρία  Δάφνη Πέννα, για την μελέτη της «Similar Problems, Similar Solutions? Byzantine Chrysobulls and Crusader Charters on Legal Issues Regarding the Italian Maritime Republics». (D. Slootjes & M. Verhoeven (eds), Byzantium in Dialogue with the Mediterranean: History and Heritage vol. 116, Brill, Leiden). «Παρόμοια προβλήματα, παρόμοιες λύσεις; Νομικές ρυθμίσεις σε Βυζαντινά Χρυσόβουλλα και Σταυροφορικές Συνθήκες που αφορούν Ιταλικές πόλεις-κράτη».
 2. Βραβείο Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για πράξη ή δράση κοινωνικής αρετής και ευποιίας που προήγαγε την κοινωνική πρόνοια στον Ελλαδικό χώρο, στην ερασιτεχνική εθελοντική ορχήστρα Pfizer Hellas Band, για την προσφορά της σε ευαίσθητες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων για την ψυχαγωγία και στήριξη ανθρώπων που φιλοξενούνται σε διάφορα ιδρύματα όπως γηροκομεία, ΚΑΠΗ  και σωφρονιστικά καταστήματα.
 3. Δύο Βραβεία Κωνσταντίνου Κριεζή, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ έκαστο, απονεμόμενο σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας, για τον ζήλο και τον εθνωφελή τρόπο με τον οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους όσον αφορά τη μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, στους κυρίους Χρήστο Γαμβρέλλη, Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κω και Αριστείδη Κελεπερτζή,  Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Χίο.

 1. Βραβείο Φιλοσοφίας Ευαγγέλου και Μισιέλ Μουτσοπούλου,  με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη αδημοσίευτη επιστημονική εργασία στον κλάδο της Φιλοσοφίας, στην κυρία Δέσποινα Πόταρη, για την εργασία της «Η Ερμηνευτική της Δυνάμεως. Η Αριστοτελική έννοια της Δυνάμεως και η Πολιτική της Σημασία».
 2. Βραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόμου, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε γυναίκα ή γυναικεία οργάνωση – σωματείο για εξαίρετη πράξη ή δράση κοινωνικής ευποιίας και φιλανθρωπίας στο σωματείο «Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας», για την επί πολλά έτη προσφορά  κοινωνικού, ανθρωπιστικού και πολιτιστικού έργου, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες της περιοχής, ιδιαίτερα δε με την προσάρτηση στο έργο του πλήρως εξοπλισμένου ξενώνα στον οποίον παρέχεται επί πλέον στους φιλοξενούμενους διατροφή, ένδυση, περίθαλψη και νομική, επαγγελματική και ψυχολογική υποστήριξη.
 3. Βραβείο της Τράπεζας της Ελλάδος,  με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για πρωτότυπη επιστημονική μελέτη με θέμα «Προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων στην Ελλάδα», στον κ. Παναγιώτη Μπάρκα, για την ομότιτλη αδημοσίευτη εργασία του.
 4. Βραβείο Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για επιστημονική μελέτη με θέμα «Η εκχώρηση απαιτήσεως εκ του Νόμου», στον κ. Σωτήριο Κοτρώνη, για την ομότιτλη αδημοσίευτη μελέτη του.
 5. Βραβείο Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για μελέτη επί θέματος αναφερομένου στο Δημόσιο Δίκαιο (περιλαμβανομένου και του Δημοσίου Διεθνούς), στον κύριο Κυριάκο Παπανικολάου, για την μελέτη του «Η εξουσία των ανεξάρτητων αρχών». (Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019).
 6. Έπαινος στην κυρία Καλλιόπη Παντελάκη, εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Χίο, για τη μακρά θητεία της στην εκπαίδευση και την προσφορά της στην κοινωνία.
 7. Έπαινος στον κ. Ιωάννη Κίτσο για τη μελέτη του «Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης» (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη).

 

18 ΣΧΟΛΙΑ

  • …στο στερεωμα των εκπαιδευτικών. Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα ΔΑΣΚΑΛΟΙ σαν εσένα ΧΡΗΣΤΟ.

 1. Διαφωνώ με τον τίτλο του άρθρου περί διάκρισης του νησιού της Κω. Η διάκριση είναι προσωπική και ανήκει αποκλειστικά στον κύριο Γαμβρελλη. Δεν μπορείς να υποστηρίζεις ότι το μέρος που μεγάλωσες, ευθύνεται για τον χαρακτήρα και το ήθος σου.Ενας τόπος μπορεί να βγάλει και αγγέλους και δαίμονες. Τα συγχαρητήρια μου λοιπόν στον κ. Γαμβρελλη και εύχομαι να συνεχίσει έτσι, σεμνά και ταπεινά να διδάσκει ανθρωπιά και αγάπη.

  • Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι προσωπική αναγνώριση, θερμά συγχαρητήρια στον δάσκαλο που τιμά το λειτούργημα του»φωτός»διδάσκοντας εκτός από γράμματα και ήθος. Μπράβο Χρήστο, να είσαι πάντα καλά να χαίρεσαι και να σε χαίρεται η οικογένεια σου.

 2. Τα ολόκαρδα συγχαρητήρια μου στον συνάδελφο και φίλο Χρήστο Γαμβρέλη που επαξίως του απονεμήθηκε το βραβείο αυτό από την Ακαδημία Αθηνών! Είναι πολύπλευρη και πολυετής η προσφορά του ως εκπαιδευτικού και ως πολίτη με παραδειγματικό ήθος και ανιδιοτελή δράση στον τόπο μας. Η βράβευση του περιποιεί τιμή για όλες και όλους μας! Να είναι καλά και καλή συνέχεια στο έργο του!

 3. Μπραβο Χρηστο συγχαρητήρια. Η αγαπη που δινεις στα παιδια τοσα χρονια και η δουλεια που κανεις ανταμοιβονται.μπραβο και σε ολη σου την οικογενεια.

 4. Χαίρομαι που το νησι του Ιπποκράτη αναδεικνύει τέτοιες προσωπικότητες.Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο πολύτιμο έργο σας.Είστε μια ακτιδα φωτός στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε .Καλές γιορτές .

 5. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΓΑΠΗΤΕ ΧΡΗΣΤΟ! ΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΑΝΆΛΟΓΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΟΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ! ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΙΟ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΗΘΙΚΗ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ! ΆΞΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ!

 6. Συγχαρητήρια στην Ακαδημία Αθηνών που επιλέγει χαρακτήρες και δημιουργούς σαν τον Χρήστο…

 7. Τα θερμά μου Συγχαρητήρια στον «Δάσκαλο μου», απο την έναρξη της πορείας του έδειχνε ότι αυτό που κάνει, το αγαπάει και συνεχίζει μετά απο τόσα χρόνια!

  ένας μαθητής του απο την Κέφαλο! πριν απο 30 Χρόνια!

 8. Συγχαρητήρια ,πάντα τέτοια ,καταπληκτικός εκπαιδευτικός και άνθρωπος πάνω από όλα .Του αξίζουν όλα τα βραβεία του κόσμου ,κάνει καταπληκτικό έργο στο σχολείο του.

 9. Συγκινημένος γιά την προσωπική σου επιτυχία αποτέλεσμα ορθής ψυχοσωματικης ανατροφής από την Μπάρμπα Τάσο και την κυρία Πόπη και πνευματικής καλλιέργειας την οποία πάντα αναζητούσες και αναμετέδιδες στον συνάνθρωπο σου και ιδιαίτερα στα παιδιά αισθάνομαι δημόσια την ανάγκη να σου μεταφέρω τα συγχαρητήρια μου γιά επικύρωση και τυπική καταξίωση σου ως εξέχον μέλος της κοινωνίας μας. Ουσιαστικά ήσουν άξιος από παιδί με την πορεία της ζωής σου την οποία βαδίζεις ταπεινά. Ειλικρινά χαίρομαι γιά σένα Χρήστο μου.

 10. Κάποιος έχει ιδιαίτερο λόγο να χαρεί με τη χαρά σου.
  Οτι κι αν σού πούνε κατόπιν εορτής είναι κάτι.
  Την στιγμή που γιορτάζεις και να δώσεις χαρά σε κάποιον άλλο , ελαφρώς συμμαθητή σου…
  είναι μεγάλη υπόθεση. 1978
  Σε ευχαριστώ Χρήστο και χρόνια πολλά για την γιορτή σου.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.