Μέχρι 50 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις και κηδείες στην Κω | Νέα παράταση στο κλείσιμο καταστημάτων από 12:00 τα μεσάνυχτα

11
3600

Σε μια νέα πραγματικότητα, λόγω της έκρηξης κρουσμάτων κορωνοϊού, θα πρέπει να προσαρμοστούν εκ νέου φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες.

Το μεσημέρι της Τετάρτης εκδόθηκε η πρώτη ΚΥΑ, η οποία ορίζει ποιες επιχειρήσεις αναστέλλουν, υποχρεωτικά, από χθες τη λειτουργία τους στην Αττική.
Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αμέσως μετά, απέστειλε τη δεύτερη ΚΥΑ που αφορά τα όρια συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις. Στην ΚΥΑ περιγράφονται αναλυτικά οι κανονισμοί και τα πρόστιμα που αναλογούν για κάθε παράβαση.

Ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο της ΚΥΑ για τα όρια συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις:
Άρθρο 1
Ανώτατο όριο συμμετεχόντων δημοσίων ή κοινωνικών εκδηλώσεων
1.
Εντός των ορίων: α) των Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Λέσβου και Ημαθίας και γ) των Δήμων Μυκόνου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Ζακύνθου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου τίθεται ανώτατο όριο πενήντα (50) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων.

2. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθεί με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3611), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και όσοι τίθενται με το άρθρο δεύτερο της παρούσας. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52831/27.8.2020 (Β’ 3573) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας. Στο όριο του πρώτου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό υποστήριξης των εκδηλώσεων αυτών.

3. Η παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της παρούσας, β) τις εκδηλώσεις ζωντανού θεάματος και ακροάματος (όπως παραστάσεις θεάτρου, χορού και μουσικής) και γ) τις υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών.
Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθεί με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3611), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και όσοι τίθενται με το άρθρο δεύτερο της παρούσας.

4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν εκδηλώσεις της παρ. 1 ή συμμετέχουν σε αυτές, κατά περίπτωση, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. γ) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Άρθρο 2
Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων: α) των Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας και Τρικάλων και γ) των Δήμων Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01.

Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται εντός των ορίων των περιφερειών, περιφερειακών ενοτήτων και δήμων του πρώτου εδαφίου και κατά το εκεί προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), τηρουμένης της απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων που ασκούν τις δραστηριότητες που καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της παρούσας.

2. Στους ειδικούς κανόνες της παρ. 1 συμπεριλαμβάνονται και οι όμοιες δραστηριότητες που παρέχονται εντός των τουριστικών καταλυμάτων.
3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 επιβάλλεται: (α) Στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τρεις (3) ημέρες και (β) στη δεύτερη παράβαση, εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας, αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες.
4. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56418/ 14.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3927), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας. Εντός του πεδίου εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης, δεν επιτρέπεται η παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away).

Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές και διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων της παρούσας, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 (Β’ 3611) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο τέταρτο Ισχύς
1. Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52973/ 28.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β’ 3583).
2. Η παρούσα ισχύει από την 16η.9.2020 έως και την 30η.9.2020. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Στην Κω Ο λόγος ποιος είναι ,εάν έχουμε κρούσματα τότε γιατί δεν το λένε !
  Έλεος μας έχουν καταστρέψει ,εγώ πάντως δεν βλέπω κανέναν να είναι άρρωστος στο νησί !!

 2. 50 άτομα? σε ποιο γάμο ή βάφτιση πήγατε κι ήταν μόνο τόσοι? κανείς επίτροπος δεν μετρά… όταν όμως γίνει το κακό θα ναι αργά!

 3. Έτσι, από τους συνολικά 191 νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 σε τρία μεγάλα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό της πρωτεύουσας, οι 92 είναι αλλοδαποί.Συγκεκριμένα τα περιστατικά κατανέμονται ως εξής: Στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 66 ασθενείς με κορονοϊό, οι 34 εκ των οποίων είναι αλλοδαποί. Στο “Σωτηρία” από τους 97 ασθενείς, οι 40 είναι αλλοδαποί και στο Νοσοκομείο Αναφοράς “Αττικόν” από τους 28 ασθενείς με κορονοϊό, οι 18 είναι αλλοδαποί.»

 4. Υγειονομική βόμβα:ναι μιλάω για τους λαθραίους,αφού όλοι το προσπερνάνε τοπικά.

  “Δίνουν ψευδή στοιχεία ταυτότητας, δεν ιχνηλατούνται εύκολα και δραπετεύουν από τα νοσοκομεία”

  Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, έντεκα αλλοδαποί με κορονοϊό “απέδρασαν” από τα νοσοκομεία αναφοράς και αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν ανενόχλητοι στην πρωτεύουσα της Αθήνας. Πολλοί από αυτούς δε, λόγω του νεαρού της ηλικίας τους είναι

 5. Μέχρι 11.59 δεν »πιάνεις» κορόνα. Μετά από 12.00 πιάνεις. Αυτή ήταν η λογική. Α, και ενώ στα δημόσια κτήρια, στα σούπερ μέρκετ »πιάνεις» κορόνα, στα ξενοδοχεία μέσα για κάποιο λόγο δεν »πιάνεις». έξυπνος ο κορόνας μην ..άσω…

 6. Ξημερώματα 18ης/9/20 ολόκληρη γειτονιά ξεσηκώθηκε από τσακωμούς

  νεαρών αλλοδαπών ,που πετούσαν ότι έβρισκαν,αλληλοβρίζονταν και τελικά αρπάχτηκαν.Σκηνές συνηθισμένες την φετινή περίοδο στην παραλιακή ζώνη, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές ακόμα και περαστικών..13.400 κρούσματα η Γαλλία χθες , οι φρουρούμενοι μολυσμένοι ασυμπτωματικοί στα νοσοκομεία και Hot Spots , δραπετεύουν και μολύνουν ,ενώ ακόμα και Κυβερνητικοί αρθρογράφοι, σωματεία νοσηλευτών όπως Ρόδου και αλλού τα σέρνουν στην Κυβέρνηση , αστυνόμευση χλιαρή λες και κάνουν στάση εργασίας…αλλά κατά τ άλλα είμαστε οι διασκεδαστές της Ευρώπης!!!

 7. Οι εντολές της αποικιοκρατικής κυβέρνησης υπηρετών πολυτελείας έχουν έργο να εκτελέσουν…
  Υποταγή και φτωχοποιηση στους Έλληνες ελεο Κορωναίου.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ