Υπεγράφη η ΚΥΑ για τις παραχωρήσεις παραλιών – Απλοποιείται η διαδικασία (ΔΕΙΤΕ την ΚΥΑ εδώ – Τι ισχύει φέτος)

9
1455

Στην απλοποίηση των διαδικασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προχωρά η Κυβέρνηση, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Σύμφωνα με Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η προσκόμιση μόνο των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να υπογραφούν και να προχωρήσουν γρήγορα οι συμβάσεις παραχώρησης για την εκμετάλλευση παραλιών.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω των συνθηκών έκτακτης ανάγκης που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

 

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ΚΥΑ διαχρονικά αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για όλους τους νησιωτικούς και παραθαλάσσιους Δήμους της Χώρας, με σημαντικές δημοσιονομικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Οι σχετικές αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες έχουν περάσει από πολλά κύματα (π.χ. όταν είχε μεσολαβήσει η Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας), συνεπώς οι λεπτομέρειες της ΚΥΑ αναμένονται πάντα με αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον.

Ειδικά τις τελευταίες ημέρες, το γεγονός ότι δεν είχε ακόμα εκδοθεί,απασχολούσε έντονα τους Δήμους, καθώς η έκδοσή της αποτελεί, κατά περίπτωση, προαπαιτούμενο δικών τους ενεργειών.

 

Δήμοι: Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ για τις παραχωρήσεις παραλιών – Τι ισχύει αυτό το καλοκαίρι

17/5/2020

 Δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 1864/15.5.2020, ημερομηνία κυκλοφορίας 16.5.2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τα τεχνικά θέματα και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες “για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών”.

Και αυτή τη φορά, δικαιούχοι του παραχωρούμενου δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας κλπ, είναι (α) οι Δήμοι, στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι εν λόγω κοινόχρηστοι χώροι, με δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ, (β) οι Κτηματικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

 

Από το εκτενές περιεχόμενό της, υπογραμμίζουμε ότι μείζονος σημασίας για φέτος είναι οι διατάξεις του άρθρου 17.  Εκεί  ορίζονται οι “ειδικές διατάξεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας” και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

  Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως και 15/7/2020.   Από 16/7/2020 έως και 31/08/2020 οι μισθώσεις παραχώρησης θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από τον Δήμο μέχρι 15/7/2020, εντός των επόμενων 2 εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες.

–  Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40 % του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του αρ.7 της ΚΥΑ.

–  Το αντάλλαγμα της παραχώρησης για το έτος 2020 καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την σύναψη της μίσθωσης και το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης συνοδεύει τη σύμβαση, οι δε υπολειπόμενες δύο δόσεις αποστέλλονται για βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

–  Κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά για το έτος 2020, όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019 με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. ΔΔΠ0007378/ 0454ΒΕΞ2017/11.5.2017 ΚΥΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ίσχυσε έως 31/12/2019, δύνανται να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις. Η Αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία οι αιτούντες βεβαιώνουν τη μη κατάληψη του προς μίσθωση χώρου, καθώς και την ισχύ των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραχώρησης. Μαζί με την Αίτηση θα υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος της προηγούμενης μίσθωσης. Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Μεταξύ των απαιτουμένων δικαιολογητικών, που πρέπει να προσκομισθούν από τον μισθωτή εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης περιλαμβάνεται και η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.ΑΘ. σύμφωνα με την παρ.11 του αρ.13 του ν.2971/2001 και του ν.3028/2002. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύμφωνη γνώμη είναι να έχουν τηρηθεί οι όροι της αρχικής έγκρισης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν είναι ορθά, η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδικαίως και λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας του αρ.27 του ν.2971/2001.

–  Για τις μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020, στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών από την πανδημία, ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.30603/15.5.2020 KYA με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1861).

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ, η ισχύς της οποίας λήγει στις 31.12.2022, εδώ

 

Κορονοϊός και μέτρα στις παραλίες…

«Στις παραλίες όντως θα υπάρχουν περιπολίες από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ περιμετρικά και θα κάνουν ελέγχους για να αποτρέπουν το συνωστισμό. Οι ίδιες οι παραλίες είναι αρμοδιότητα του Λιμενικού», είχε πει χαρακτηριστικά.

To  γεγονός επιβεβαίωσε με χθεσινές δηλώσεις του στο Star ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η αστυνομία δεν έχει καμιά δουλειά στις πλατείες ούτε περιορίζει τους πολίτες. Αυτό που έγινε στις πλατείες και θα γίνει στις παραλίες είναι η προειδοποίηση για να τηρούμε τα μέτρα», συμπλήρωσε.

9 ΣΧΟΛΙΑ

 1. ένα τμήμα που το έχουν μετατρέψει σε λέσχη…το δούμε ξαναδεί το έργο..

  • Α ρε ΚΑΠΤΕΝ ΗΛΙΑ με τα ΠΡΟΣΤΙΜΑ της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ και τις καθημερινές υποσχέσεις σου για διαγραφή τους… Τώρα γλύτωσες…

   Ποιος να ξεχάσει την ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ και των ΠΑΡΑΛΙΟΥΧΩΝ από τα φασιστοαριστερά κοπελάκια, κομισάριους της Κτηματικής του ΣφΥΡΙΖΑ που έκοβαν αβέρτα τα πρόστιμα;;; Εκτός από τα Λιμάνια, τα Αεροδρόμια, τις Μαρίνες χάρισαν και τις ΠΑΡΑΛΙΕΣ για ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΚΑΤΟΠΙΝ <> ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ, ο χωρίς τσίπα ΤΣΙΠΡΑΣ, ο Νάρκισσος ΜΠΑΡΟΥΦΑΚΗΣ και το ψήφισε στην Βουλή Ο Κάπτεν Ηλίας ο Μνημονιοφόρος …. Ας μην ξεχνάμε τον άνθρωπο που μας έχωσε το Στρατόπεδο Μόνιμης Διαμονής ΛΑΘΡΟ στο Αμανιού και ΦΠΑ 24% στα νησάκια της άγονης γραμμής παρά τις εύκολες υποσχέσεις του αέρα…

 2. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.Δεν πρέπει κανένας μας να ξεχνάει τι έλεγαν οι υπαλληλίσκοι της Κτηματικής

  Ότι η Δημόσια περιουσία έχει δεσμευτεί για 99 χρόνια και έβαζε πρόστιμα στους δεκάμετρους ενώ η μισή ακτογραμμή του Νησιού είχε καταληφθεί από Ξενοδόχους-τσιφλικάδες..Ο Δήμαρχος πρέπει να δει από κοντά τις ανισότητες…για να μπορούν να δουλέψουν όλοι με τον μισό κόσμο που θα χουμε φέτος.

  • Αλλά με τον μισό κόσμο να περιμένεις και τα μισά έσοδα, αλλά μην ελπίζεις στα μισά έξοδα, αυτά θα είναι ίδια.

 3. ……Σας παρακαλω….κανω εκκληση
  αφηστε τον κοσμακι να δουλεψει!
  Μια απλη γριπη !
  Θα πεινασουμε!

 4. Αν περνουσε απο το χερι του δημαρχου θα εδινε τις παραλιες δωρεαν. Αλλα δυστυχως δεν ειναι. Αυτα τα κανονιζει το κρατος δηλαδη η κυβερνηση.

 5. Εσύ συμφωνείς μ αυτό? Επειδή γίνεται δημόσια διαβούλευση,σ αρέσει αυτό που συναντάς

  ..πηγαίνοντας παραλία για μπάνιο? Η γόπα μέχρι τον αστράγαλο,τα φύκια βουνά,τα σκουπίδια παντού,στάχτες,μπουκάλια ,σακοιύλες…αν αρέσει και στον Δήμαρχο και τις Αρχές,εν να γλυτώσουμε τα έξοδα και να κάτσουμε στα αυγά μας… επειδή λίγοι κατάλαβαν τι τραβούσε αυτά ταχρόνια ένας ομπρελάς..και θα το ξαναπώ…το πόσες Ασιατικές και αφρικανικές …ράδες μαζεύαμε είνσαι απίστευτο τις νύχτες.Φυλάγαμε μέχρι το πρωί…για να κάνεις μπάνιο,χωρίς να κολλήσεις αρρώστια με τέτοιες θερμοκρασίες..έχεις δει που αφοδεύειο κάθε μετανάστης?Στην κυριολεξία χρειάζεται έναν να μαζεύει τις ακαθαρσίες τους κάθε εκατό μέτρα.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ