Τουριστικά καταλύματα αναζητά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την στέγαση μεταναστών

22
1128

 

Πρόσκληση σε ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, αλλά και συγκροτημάτων κατοικιών, απευθύνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να προχωρήσει σε μισθώσεις για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες πολιτών τρίτων χωρών, που αιτούνται άσυλο.

Η πρόσκληση, έρχεται σε μια χρονική στιγμή που υπάρχουν ασφυκτικές πιέσεις στα νησιά, λόγω των προσφυγικών ροών και η περίοδος μίσθωσης αφορά τουλάχιστον ένα εξάμηνο, με δυνατότητα του υπουργείου για μονομερή παράταση ακόμη 6 μηνών.

Η πρόσκληση

Η πρόσκληση, αφορά κτίρια κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν.4276/2014, Α΄155, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): ξενοδοχεία, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια- διαμερίσματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με οικίσκους, δυναμικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) κλινών, όπως η δυναμικότητα αυτή καθορίζεται στα έγγραφα για τη νόμιμη λειτουργία τους και η άδεια λειτουργίας του καταλύματος από τους αρμόδιους φορείς (π.χ. ΕΟΤ, Περιφέρεια) θα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι τιμές θα πρέπει να είναι κάτω από 12 € ανά άτομο, ανά ημέρα  και η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων, θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η πρόσκληση, έχει ως εξής: «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενδιαφέρεται να μισθώσει κτίρια τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτήματα κατοικιών για τις ανάγκες υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, αιτούντων άσυλο.

Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες ή και κάτοχοι ακινήτων δυνάμει σχετικών συμβάσεων), να υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Είδος ακινήτου :

1. Κτίρια κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν.4276/2014, Α΄155, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): ξενοδοχεία, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια- διαμερίσματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με οικίσκους, δυναμικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) κλινών, όπως η δυναμικότητα αυτή καθορίζεται στα έγγραφα για τη νόμιμη λειτουργία τους. Η άδεια λειτουργίας του καταλύματος από τους αρμόδιους φορείς(π.χ. ΕΟΤ, Περιφέρεια) θα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

2. Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών, αριθμού τετραγωνικών ώστε να διασφαλίζεται η στέγαση τουλάχιστον είκοσι (20) ατόμων.

3. Γεωγραφικά κριτήρια: Σε όλη την επικράτεια εκτός των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου Σε περίπτωση υπερπροσφοράς η επιλογή των καταλυμάτων θα γίνει με βάση τα κάτωθι κριτήρια :

α) Σειρά Μειοδοσίας : Πιο αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να προτείνουν τιμές προσφοράς κάτω των 12 ευρώ/ωφελούμενο/ ημέρα διαμονής χωρίς Φ.Π.Α., που προβλέπεται ως ανώτατο όριο τιμής μονάδος

β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας η επιλογή θα γίνει με βάση την χρονολογική σειρά κατάθεσης της αίτησης.

Κατάσταση:

τα κτίρια των κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και οι ιδιωτικές κατοικίες πρέπει να είναι απολύτως έτοιμα προς χρήση με μέριμνα και δαπάνη του εκμισθωτή. Χαρακτηριστικά:

Για κτίρια κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

1. Βρίσκονται σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες

2. Τηρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ορίζει η τουριστική νομοθεσία ανά κατηγορία καταλύματος και κατάταξης σε κλειδιά ή αστέρια αναφορικά με: το κτίριο, την πρόσβαση ΑΜΕΑ, την πυρασφάλεια, τα δωμάτια, την κουζίνα, την ψύξη και θέρμανση, την παροχή ζεστού νερού.

Για τα συγκροτήματα κατοικιών

1. Βρίσκονται σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες.

2. Το μίσθωμα θα ορίζεται για κάθε κατοικία ξεχωριστά.

3. Κάθε κατοικία πρέπει να διαθέτει με μέριμνα και δαπάνη του εκμισθωτή καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης:

α) Φυσικό και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, να είναι απαλλαγμένο από υγρασία, επαρκή θέρμανση και ψύξη, ζεστό νερό, πόσιμο νερό, αποχέτευση.

β)Κουζίνα, χώρους υγιεινής, υπνοδωμάτια για κατάλληλες συνθήκες ύπνου, ελάχιστο κοινό χώρο εστίασης.

γ) η εύκολη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι επιθυμητή. 4. Κάθε κατοικία πρέπει να είναι επιπλωμένη οπότε και θα καταγραφούν τα υπάρχοντα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές και οικοσκευές για να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη κατά τη λήξη της μίσθωσης.

Διάρκεια μίσθωσης: Έξι (6) μήνες, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του Υπουργείου μέχρι (6) μήνες επιπλέον.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος: θα ανακοινωθεί σύντομα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gr), μετά την σχετική ανάρτηση της οριστικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πληροφορίες : ΥΠ.Υ.Τ. 210 9285151, 210 9285122, 210 9285130, email : [email protected] firstreception.gov.gr

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

– Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για τις Υπηρεσίες Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥπουργείουΠροστασίας του Πολίτη, το οποίο ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους ενδιαφερόμενους που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

– Από την παρούσα πρόσκληση δε μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους – Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αποκλειστικά για τον σκοπό της πρόσκλησης και δεν θα δημοσιοποιηθούν».

 money-tourism.gr

22 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Αυτό ήταν το έγκλημα της Ν.Δ. μετά πιέσεις που δέχθηκε ,μ αυτό το μέτρο θ αυξηθούν οι αφίξεις από όλο τον Κόσμο.

  Οι επιστροφές από Γερμανία και άλλες Ευρωπαικές χώρες θα γίνονται χωρίς παράπονα και η πληθυσμιακή αλλοίωση του Κράτους θα είναι απίστευτη.Η Ν.Δ απέτυχε ,πάμε και στοίχημα..Ένας άλλος Σαμαράς όπως το 92 που πήγε να αναχαιτίσει τους Αλβανούς και τελικά γέμισε την Ελλάδα..όσο για το ότι προσέφεραν στο ΑΕΠ,ας δούνε τις φορολογικές δηλώσεις,πως γίνεται με το βασικο μισθό θα παίρνουν σπίτια,αμάξια,να γεμίζουν λογαριασμούς Αλβανία..με τον βασικό μισθό,που και 4 να πάρεις με τόση ακρίβεια…γεμίσαμε ειδικούς που όλοι τυχαίνει να ναι Αριστεροί,εδώ και 11 χρόνια ζητιάνοι οι Έλληνες,αλλά με τον Βασικό μισθό 3.600.000 ξένοι πλουτίζουν.Ωραία μαθηματικά..χωρίς να περιλαμβάνουν τα ‘πάσης’ φύσεως επιδοματάκια !!!!!!

 2. Έπάγγέλμάτίές, ξέσήκώθέίτέ άπένάντί στίς κάνίβάλίστίκές πράκτίκές τόύ τέλώνέίόύ. Ώς πότέ θά δέχέστέ νά σάς κάτάστρέφόύν χώρίς νά λόγάρίάζόύν τήν πέρίόύσίά σάς κάί τήν όίκόγένέίά σάς.

 3. Στις μεγάλες πόλεις και στις παραθεριστικές περιοχές, δεν υπάρχει ούτε ένα διαμέρισμα η γκαρσονιέρα προς ενοικίαση, μηδέν!. Με αυτήν την μακακια δεν θα υπάρχει ούτε κοτέτσι προς ενοικίαση για Έλληνες, νέα ζευγάρια, φτωχές οικογένειες, Προσφηγες τον χειμώνα και RBnB το καλοκαίρι. Τρελές αφορολόγητες κονομησιες. Ρε Κουλη σου έκανε μαθήματα ο Τσίπρας;
  Στην Σαντορίνη οι δάσκαλοι απειλούν τους κατοίκους με αποχή από τα σχολεία και καλά κάνουν, αγράμματα παιδιά, να φάνε τα ευρουδάκια οι μάγκες. ΜΕτα μας φταίει ο Σουλτάνος………….

 4. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΛΑΘΡΑΙΟΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

 5. Θα θυμάστε ότι τους έφταιγε το κάπτεν Ηλίας και ο κοντοπιθαρος. Αυτοί τους βάζουν και μέσα στα σπίτια μας με την βούλα.

 6. Πρέπει ο κ.Κιάρης να δείξει τις ειδήσεις στο Open..ας δουν όλοι το βίντεο που μοίρασαν δουλέμποροι και Μ.Κ.Ο ,στους πρόσφυγες στον Ευρο.
  https://www.youtube.com/watch?v=ctPTAanBPSU
  Ένα …..δέλλο χωρίς όρια…χωρίς τιμή,χωρίς περιορισμούς !!!!

 7. Ένα κ....χανείο ...μετα απ τον μόνιμο αριθμό απασχόλησης τον ΑΜΚΑ,

  που μοίρασαν οι Κυβερνήσεις σ όλους του μόνιμους αλλά και προσωρινούς μετανάστες,τώρα και σπίτια.
  <>
  Σε ποιά χώρα ακριβώς παίρνεις ΑΜΚΑ όντας πρωσωρινά στην χώρα, μα μόνον στην Ελλάδα ασφαλώς, επειδή έτσι είναι οι ΔΙΑΤΑΓΕΣ της ΕΕ, προς τον Διαχειριστή της αποικίας Μητσοτάκη!

  …»»οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στην εργασία. Δίνουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι η χώρα μας έχει κανόνες και διαδικασίες»»»».
  Η χώρα πρώχευσε επειδή δεν μπορούσε να αντέξει τις υπερβολικές δαπάνες.Άραγε τώρα θα μπορεί να βγει απ το τούνελ τις χρεωκοπίας,μ αυτές τις δαπάνες ,όλα τα Κρατικά μέσα,υπηρεσίες κ.λ.π. νταντεύντας λαθραίους?Ρε πάτε καλά?Έχετε ….. τον κόσμο στους φόρους και ανοίγετε τα πόδια σας στον κάθε ξένο?????!!!Ας το διαβάσουν όλοι !!!!!

 8. ΕΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΡΕ ΕΘΝΙΚΑΡΕΣ ΑΣΧΕΤΟΙ ΑΝΙΔΕΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΖΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΓΑΡΓΑΡΑ ,ΚΑΛΟΦΑΓΟΜΕΝΗ ΣΑΣ ΝΟΥΜΕΡΑ

 9. ΡΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΠΟΥ ΛΕΕΙ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ …ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ????????????

 10. Ειδικά στην ΚΩ την είδαν όλοι εισοδηματίες ξαφνικά με το air-bnb και για κάτι τρώγλες ζητάνε 400 με 500 ευρώ και μέχρι τον ιούνιο. Να δούμε σε λίγο που δεν θα πατάει ψυχή τι θα κάνουν…

  • Μίλησε και ο ‘ελληνάρας’ τσολιάς!! Κάποιοι μετανάστες και πρόσφυγες είναι καλύτεροι από σένα!!

 11. Τι να διαβασουν φιλε…;;; δεν τους διαβαζεις;;; αγραμματοι κ ακοινωνητοι. Δεν μπορουν να καταλαβουν οτι το προβλημα δεν το δημιουργησεις εσυ ως ελλαδα… ο καθενας να βγαλει τα κομπλεξικα του…

  • Καλά να πάθουν! Οτι ψηφίζατε, ότι λαμογιά κάνετε όλα πληρώνονται. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να χαρώ που θα γεμίσετε κούρδους τώρα με την εισβολή. Αποικία των πεσμεργκά θα γίνετε!

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.