ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ από το νησί της Κω (Συνεχής ενημέρωση)

54
8865

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΩ

139ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 630 ψήφισαν 357 (ακ. λευκά 14)

ΝΔ  138

ΣΥΡΙΖΑ 86

ΚΙΝΑΛ 37

ΚΚΕ 07

ΧΑ 16

ΜΕΡΑ 08

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 22

 

 

123ο ετ  (Δικαίου)

Εγγεγραμμένοι 472 ψήφισαν 271 (ακ. λευκά 05)

ΝΔ  86

ΣΥΡΙΖΑ 89

ΚΙΝΑΛ 60

ΚΚΕ 11

ΧΑ 01

ΜΕΡΑ 07

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 05

ΠΛ. ΕΛΕΥΘ. 06

ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 04

121ο ετ (Δικαίου)

Εγγεγραμμένοι 475 ψήφισαν 291 (ακ. λευκά 15)

ΝΔ  147

ΣΥΡΙΖΑ 52

ΚΙΝΑΛ 38

ΚΚΕ 15

ΧΑ 06

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 09

ΠΛ. ΕΛΕΥΘ. 07

 

110ο ετ (Δικαίου)

Εγγεγραμμένοι 603 ψήφισαν 314 (ακ. λευκά 07)

ΝΔ  86

ΣΥΡΙΖΑ 105

ΚΙΝΑΛ 45

ΚΚΕ 17

ΧΑ 12

ΜΕΡΑ 06

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 13

ΠΛ. ΕΛΕΥΘ. 02

ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 01

150ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 602 ψήφισαν 358 (ακ. λευκά 09)

ΝΔ  135

ΣΥΡΙΖΑ 102

ΚΙΝΑΛ 36

ΚΚΕ 06

ΧΑ 20

ΜΕΡΑ 17

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 10

 

152ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 578 ψήφισαν 289 (ακ. λευκά 18)

ΝΔ  99

ΣΥΡΙΖΑ 82

ΚΙΝΑΛ 25

ΚΚΕ 08

ΧΑ 15

ΜΕΡΑ 11

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 020

ΠΛ. ΕΛΕΥΘ. 03

ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 05

150ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 602 ψήφισαν 358 (ακ. λευκά 09)

ΝΔ  135

ΣΥΡΙΖΑ 102

ΚΙΝΑΛ 36

ΚΚΕ 06

ΧΑ 20

ΜΕΡΑ 17

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 10

 

101ο ετ (Δικαίου)

Εγγεγραμμένοι 565 ψήφισαν 282 (ακ. λευκά 08)

ΝΔ  111

ΣΥΡΙΖΑ 89

ΚΙΝΑΛ 25

ΚΚΕ 07

ΧΑ 07

ΜΕΡΑ 08

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 16

ΠΛ. ΕΛΕΥΘ. 04

138ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 566 ψήφισαν 303 (ακ. λευκά 05)

ΝΔ  149

ΣΥΡΙΖΑ 70

ΚΙΝΑΛ 27

ΚΚΕ 07

ΧΑ 10

ΜΕΡΑ 12

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 06

ΠΛ. ΕΛΕΥΘ. 06

ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 04

130ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 531 ψήφισαν 275 (ακ. λευκά 05)

ΝΔ  106

ΣΥΡΙΖΑ 76

ΚΙΝΑΛ 24

ΚΚΕ 10

ΧΑ 11

ΜΕΡΑ 09

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 13

ΠΛ. ΕΛΕΥΘ. 06

ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 04

146ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 564 ψήφισαν 293 (ακ. λευκά 07)

ΝΔ  128

ΣΥΡΙΖΑ 70

ΚΙΝΑΛ 32

ΚΚΕ 07

ΧΑ 07

ΜΕΡΑ 08

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 18

ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 05

148ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 570 ψήφισαν 310 (ακ. λευκά 09)

ΝΔ  120

ΣΥΡΙΖΑ  89

ΚΙΝΑΛ 19

ΚΚΕ 10

ΧΑ 17

ΜΕΡΑ 07

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 16

ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 04

ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 09

141ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 618 ψήφισαν 356 (ακ. λευκά 12)

ΝΔ  117

ΣΥΡΙΖΑ 102

ΚΙΝΑΛ 38

ΚΚΕ 15

ΧΑ 22

ΜΕΡΑ 10

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 20

ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 05

128ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 530 ψήφισαν 297 (ακ. λευκά 04)

ΝΔ  132

ΣΥΡΙΖΑ 79

ΚΙΝΑΛ 22

ΚΚΕ 09

ΧΑ 11

ΜΕΡΑ 07

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 10

ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 06

149ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 566 ψήφισαν 296 (ακ. λευκά 11)

ΝΔ  133

ΣΥΡΙΖΑ 78

ΚΙΝΑΛ 24

ΚΚΕ 05

ΧΑ 11

ΜΕΡΑ 09

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 15

ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 02

141ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 618 ψήφισαν 356 (ακ. λευκά 04)

ΝΔ  117

ΣΥΡΙΖΑ 102

 

144ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 564 ψήφισαν 288 (ακ. λευκά 08)

ΝΔ  118

ΣΥΡΙΖΑ 93

ΚΙΝΑΛ 23

ΚΚΕ 10

ΧΑ 11

ΜΕΡΑ 04

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 11

ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 04

157ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 595 ψήφισαν 354 (ακ. λευκά 20)

ΝΔ  113

ΣΥΡΙΖΑ 120

ΚΙΝΑΛ 22

ΚΚΕ 08

ΧΑ 15

ΜΕΡΑ 14

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 17

ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 05

149ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 566 ψήφισαν 296 (ακ. λευκά 11)

ΝΔ  133

ΣΥΡΙΖΑ 78

ΚΙΝΑΛ 24

ΚΚΕ 05

ΧΑ 11

ΜΕΡΑ 09

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 15

ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 02

129ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 532 ψήφισαν 334 (ακ. λευκά 15)

ΝΔ  138

ΣΥΡΙΖΑ 65

ΚΙΝΑΛ 27

ΚΚΕ 05

ΧΑ 16

ΜΕΡΑ 18

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 22

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 6

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

134ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 532 ψήφισαν 256 (ακ. λευκά 05)

ΝΔ  97

ΣΥΡΙΖΑ 87

ΚΙΝΑΛ 26

ΚΚΕ 07

ΧΑ  04

ΜΕΡΑ 14

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 13

143ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 553 ψήφισαν 249 (ακ. λευκά 03)

ΝΔ  92

ΣΥΡΙΖΑ 90

ΚΙΝΑΛ 20

ΚΚΕ 09

ΧΑ 06

ΜΕΡΑ 03

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 06

132ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 579 ψήφισαν 336 (ακ. λευκά 04)

ΝΔ  130

ΣΥΡΙΖΑ 110

ΚΙΝΑΛ 22

ΚΚΕ 09

ΧΑ 12

ΜΕΡΑ 13

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 18

 

131ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 551 ψήφισαν 294 (ακ. λευκά 11)

ΝΔ  127

ΣΥΡΙΖΑ  68

ΚΙΝΑΛ  30

ΚΚΕ  16

ΧΑ  08

ΜΕΡΑ  04

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 13

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ  07

151ο ετ (πόλη Κω)

Εγγεγραμμένοι 532 ψήφισαν 309 (ακ. λευκά 17)

ΝΔ  122

ΣΥΡΙΖΑ  89

ΚΙΝΑΛ  12

ΚΚΕ  11

ΧΑ 15

ΜΕΡΑ 13

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 19

 

54 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Πω ,πω πίκρα οι ΜΚΟ,θλίψη οι αλληλέγγυοι,στεναχώρια οι ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ

  μαύρο κλάμα κάτι βολεμένοι μεταφραστές,κάτι αυτόκλητοι ανθρωπιστές που ζούσαν εις βάρος των αρμεγμένων φορολογουμένων.Πολύ χασίσι απόψε,πολύ ναργιλές να πάνε τα φαρμάκια κάτω.Θέλω να δω ποσοστά αροβόφωνων,μουσουλμάνων,φυλακών και Δημόσιων Κόπρων.Η Αχαρνών λέει (η πιο πυκνοκατοικημένη ξενόγλωσση περιοχή της Ελλάδας ) ,ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ..αλλά έμοιαζαν μαστουρωμένοι όλοι.

   • ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΕΕΕΕΕΕ ΚΑΙ Η ΠΙΤΣΑ ΠΟΥ ΤΡΩΣ ΑΠΟΨΕ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΑΠΛΥΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

    • ΜΑΤΩΜΈΝΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΆΧΗ ΤΟΥ Sky ο ΨΕΥΤΗΣ ΛΑΪΚΙΣΤΗΣ ΑΛΈΞΗΣ μάζεψε το ματωμένο του καλτσόν για ενθύμιο...

     Και ΤΟ ΜΕΓΆΛΟ ΚΑΤΌΡΘΩΜΑ του χωρίς τσίπα ΤΣΙΠρΑ … ΈΚΑΝΕ αυτοδύναμο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ, τον ΚΟΥΛΗ βρε με 40%…. Οι φιλελεύθερες επιλογές της γιαλατζί αριστεράς κυβέρνησης του ΣφΥΡΙΖΑ, τα ΨΈΜΑΤΑ, ο ΛΑΪΚΙΣΜΌΣ, οι ΚΩΛΟΤΟΎΜΠΕΣ και η φορομπηχτική δεξιά πολιτική τους έφεραν αυτοδύναμη την Νουδούλα και πρωθυπουργό τον ΚΟΥΛΗ της Siemens συμπιέζοντας το ΚΙΝΑΛ της μικρής Φωφίτσας… Παρήγορο ότι με την πόλωση πήγαν στον αγύριστο τα φασισταριά της Χρυσής πορδής… #Αγαθίας ο Σχολαστικός #

   • Εσείς φέρατε τα ζόμπι πίσω..εσείς αναστήσατε την Louis Vuitton,τα Hublot με τα επειτεικά κοσμήματα χειρός,

    τις Dior Maison,τα Σβαρόφσκι,τα SUV,τις Etro Capsules Collection,τις Enny Monaco,τα Gofan,τις Dolce and Gabbana,τις διαλέξεις με ομιλητές που φορούν ρολόγια των 40.000,τις ‘καδενιές’ με τα κασμίρια,τις αμάνικες γούνες με τις Interamerican στην κωλότσεπη,εσείς αναστήσατε τις Κυρίες με τα δακτυλιδια των 24 καρατίων,τα στελέχη με χρυσά σκουλαρίκια ,που πουλούν φιλανθρωπία με Kardasians.Αλλά καμία αυτοκριτική,καμιά συγγνώμη,καμιά αναγνώριση των εγκλημάτων που οδήγησαν γέρους και άπορους,μικροεπαγγελματίες να ψηφίσουν Golden Boys.Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεσαι…

  • ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΥΣΤΥΧΩΣ.ΜΕΤΑ ΟΙ ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟ ΜΕ ΣΤΗΡΗΞΗ ΑΠΟ Ν.Δ.ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗ.

 2. Τέτοια κορόιδα δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος. Με κούλη πρωθυπουργό θα ξαναζήσουνε 40 χρόνια μίζα, λαδώματα και τα σχετικά. Rip Greece

 3. Η σημερινή εκλογική ημέρα αποδεικνύει ότι η δημοκρατία μας ολοένα και περισσότερο εδραιώνεται. Το γεγονός της εναλλαγής των κομμάτων στην ηγεσία της χώρας ενισχύει την υγεία του πολιτεύματος μας αλλά και την κρίση του λαού που γίνεται αυστηρότερη. Οι πολιτικοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι η σεμνότητα υπερισχύει της αλαζονείας και ότι ο λαός που νομίζουμε ότι ξεχνά κρίνει τα τελευταία και όχι τα πριν. Φυσικά ο δικομματισμός της κεντροδεξιάς ισχυρότερος και της κεντροαριστεράς αναλόγως του ηγέτη συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει πάντα πράγμα που οφείλεται στους χαρακτήρες των ανθρώπων και στις ηγεσίες. Το μόνο δεδομένο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας εδραιώνεται ως ηγέτης της δημοκρατικής κεντροαριστερής παράταξης και όχι της πρώτης φοράς αριστεράς όπως λένε.

 4. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα πετάξει έξω απο την Βουλή την Χρυσή Αυγή. Αυτό μαζί με το γεγονός ότι φρόντισε τα πιο χαμηλά στρώματα και δεν έβαλε το δάχτυλο στο μέλι είναι η πολιτική παρακαταθήκη του .

 5. Τάδε έφη προφήτης Ησαΐας. Με προσοχή άκουσα τον νέο Πρωθυπουργό να λέει «Αντλώ από σας λαέ την δύναμη για να επιστρέψουν στην πατρίδα οι νέοι μας που τους εξόριση η κρίση». Ως προφήτης έψαξα να βρω την άτιμη την κρίση που εξόρισε τα παιδιά μας. Κοίταξα δυστυχώς πίσω και έγινα στήλη άλατος. Τα Σόδομα και τα Γόμορρα της καταστροφής της χώρας το 2010, σωτήριο έτος της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν επιτρέπουν να κοιτάζουμε πίσω. Προβλέπω νέες καταστροφές αφού την κρίση δεν έχουμε το θάρρος να την χρεωθούμε. Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

 6. Ο λαός μας μηδενισε το αφήγημα τους για στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δημοκρατικός κόσμος της Ελλάδας είναι με τον Αλέξη. Επιστρέφουμε πιο δυνατοί

 7. ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΚΛΟΟΥΝ ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΑΣΕ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΑ

    • Επίθετο με ονομαστική Πληθυντικού :Τσοπάνηδες,Τσοπαναραίοι.
     Συνώνυμα :Βοσκός,Ποιμένας.
     Για εκτροφή της Αίγας σε Βουνοπλαγιά απαιτούνται Τροκάνια-Κουδούνια-Κυπριά.
     Τα κυπροκούδουνα δίνουν ζωή στο κοπάδι και βοηθούν τον τσοπάνη στο έργο του, στη βοσκή, στο σάλαγο, στο σκάρο, στη στρούγκα, στο στάλο. Τον διευκολύνουν να τα βρει, όταν έχουν ξεκόψει από το υπόλοιπο κοπάδι ή έχουν μείνει πίσω ή έχουν χαθεί.
     ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ. Ανάλογα με το μέγεθος είναι 3 ειδών:
     1) τα αρνοκούδουνα,
     2) τα μισοκούδουνα και
     3) οι κουδούνες
     Ο κάθε τσοπάνης χρησιμοποιεί δικά του, «διακριτικά» κουδούνια. Έτσι από μακριά γνωρίζει τα πρόβατά του. Κι αν σμίξουν κάποια κοπάδια, ξέρουν οι τσοπάνηδες πώς να τα ξεχωρίσουν εύκολα, από τον ήχο των κουδουνιών πάντοτε.
     Πρρρρρρ Βλαχαδερό ένστολο

    • …εσύ δηλαδή είσαι απόγονος των Αρχαίων Ελλήνων; Ρεεε… τσολιά, παίζει να είσαι απόγονος του βουκεφάλα!!

    • Αμφιβάλλω αν είσαι Στρατιωτικός, μάλλον είσαι troll…αν είσαι όμως Στρατιωτικός, είσαι η ντροπή του στρατεύματος!! Καλύτερα ο Ελληνικός Στρατός να σε χρησιμοποιήσει ως βλήμα, μόνο για αυτό κάνεις…Καραβανάααα…!!

  • Καραβανά,καραβανά,μας έχεις πρήξει τα ωά..
   τι να τους κανω τους οχτρούς αν έχω σαν και σένανε φρουρούς..
   Άσε την γκλίτσα και φλογέρα κ έλα και κάνε μας αέρα..
   Διαόλου Προμάζεμα…

   • Μποχαλαρά τσοπαναρά δεν πας πουθενά! Τέτοια μπόχα που έχει η μποχαλία δεν θα την βρείς ούτε στην ινδία! Άσε την μαγκιά γιατί βλέπω την κόρη σου να παντρεύεται αλβανικά!

    • Βελυγκέκα καράβλαχε το διάβασε ποσοστά του ΑΕΠ που βγαίνουν απ το Νησί που δυσφυμείς

     Απ αυτά τα έσοδα πληρώνεσαι βλάκα,για τον πλούτο τον υποθαλάσσιο παλεύει η χώρα μας ,για την ΑΟΖ,που προδίδεις με την στάση σου ΕΦΙΑΛΤΗ,για την αιγιαλίτιδα ζώνη μασκαρά που σε πληρώνει ακόμα.Δες την δικιά σου κόρη πατενταρισμένε βλάκα άσε τους άλλους.Τυρόγαλο,γιδοτύρι,μπαστουνόβλαχε άιντε στο κατσάβραχό σου να μαζεύεις βαμβάκι.Αν υπήρχε βλακόμετρο,θα το είχες τερματίσει

    • Η μοναδική επιλογή σου Καράβλαχε είναι τα χωράφια,τα Βουνά και ο στρατός.

     Βλάκα..επειδή δεν έχεις επαγγελματική διέξοδο έγινες καραβανάς και απ τη ζήλια σου,που το άγονο πετροχώρι σου μόνο σαν κτηνοτρόφο θα σε συντηρούσε,ήρθες και βρίζεις τους ντόπιους.Τσοπάναρε,γκλιτς..γκλιτς,πους πας ρε καραμήτρο μ…Βρε αχάι μανούλαμ…μπεεεεεεεεεεε

    • Εσύ έχεις γιδομπόχα..Εφιάλτη,πόσα τάλαντα παίρνεις απ το ..στρατό;

     Κως-Ρόδος-Μύκονος-Σαντορίνη έχουν το 40% των αφίξεων του Τουριστικού μας προιόντος σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.Τσοπανόσπορε εσύ για το αδελφοκτόνο μίσος σου,μπορείς να πουλήσεις και την ..αδελφή σου.Κανονικά έπρεπε να σε βρούνε και να σε αποτάξουν απ τον Στρατό και θα κάνω το παν να βρούνε τα ίχνη σου,γιατί είσαι το ίδιο επικίνδυνος με τους Απέναντι.Ήδη σε ψάχνουνε βλάκα προδότη .

    • Να σε χαίρεται ο Διοικητής σου με το μίσος που κουβαλάς για το μέρος που υπηρετείς.. εύχομαι Στρατοδικείο γιατί είσαι επικίνδυνος.. απορώ πως πας στην πρωινη αναφορα και χαιρετας σημαια.Ευχομαι να σε ξηλωσουν σύντομα »Έλληνα».

    • Απόγονε του τίποτα, κράτα τους χαρακτηρισμούς για τον εαυτό σου!!
     Άδειασε μας τη γωνιά…ρε μπαγλαμά!!

 8. Μου ανέθεσαν να ερευνήσω το αποτέλεσμα των εκλογών και να ανακαλύψω τον πραγματικό νικητή. Πέρα από το ότι η δημοκρατία νίκησε πράγμα που όλοι επιθυμούμε οφείλω να πω μελετώντας τις εκλογές από την μεταπολίτευση και εδώ και να σας διαβεβαιώσω ότι πραγματικός νικητής είναι μόνο ένας και λέγεται Τσίπρας. ΚΑΤΌΡΘΩΣΕ ΤΟ ΑΚΑΤΌΡΘΩΤΟ. Μέσα σε πέντε χρόνια από το 3% έχει εδραιωθεί στο 30% και τον ακολουθούν οι πολίτες του κεντρώου και του δημοκρατικού αριστερού χώρου. Αυτό μόνο ο Ανδρέας το κατάφερε αλλά μέσα σε οκτώ χρόνια. Πραγματικά με το αποτέλεσμα αυτό γεννήθηκε στην Ελλάδα ένας νέος ηγέτης του δημοκρατικού χώρου.

  • Η συσπείρωση που λες είναι στην Φυλή Αττικής με 70% από Ρομά,στην Μουσουλμανική Κοινότητα

   όπου και κει ξεπέρασε το 60%,στις φυλακές,τους Μετανάστες..γενικά πήρε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες από κατατρεγμένους που επιδοτούνται απ τα κορόιδα και από κάποιους που πλάνεψε η ΕΡΤ.Αυτό το τμήμα του πληθυσμού ερευνητή χωρίς πάτο,δεν αντιπρωπεύει την Ελληνική Κοινωνία,ούτε στρώμματα,ούτε ιδεολογικά Δημοκράτες πολίτες κάθε τάξης.Να σου πω ότι με μια Σοσιαλιστική παράταξη δυνατότερη θα χάσει άλλες 6-7 μονάδες…καθώς η Φώφω δεν έχει κανένα προσόν πέραν του ότι είναι κόρη κάποιου.Εδώ θα μαστε να το δεις .

 9. Με τον Καματερό και τους Συριζαίους ξεμπέρδεψε.. Έπεται συνέχεια.

 10. Ναι με εκτός βουλής τα Χ.Α,αλλά που να πήγε άραγε ένα σημαντικό ποσοστό?
  Αυτό το διαχρονικό χουντικοφασιστικό κομμάτι των συμπολιτών μας έδωσε αυτοδυναμία στην Ν.Δ.

 11. …όταν πάνω στον πλανήτη, είδη ζωντανού οργανισμού απειλούνται με εξαφάνιση, είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί!! Υπάρχουν όμως και είδη πάνω στον πλανήτη προς εξαφάνιση και είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί!!
  Αυτό ακριβώς συνέβη και χθες…το ‘είδος’ Χρυσή Αυγή /Ναζί (τερατώδες είδος) απειλείται με πλήρης εξαφάνιση και αυτό είναι ότι καλύτερο συνέβη σε αυτές τις εκλογές!!

 12. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα..Δεν καταργείται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος ανακοίνωσε χτες βράδυ ο νέος πρωθυπουργός…..Ο Συριζα πήρε 32% και ξεκινά με το άνοιγμα των οργανώσεων.Σε πολύ λίγο χρόνο ο ΑΛΕΞΗΣ θα επιστρέψει….Πως θα κυβερνήσει ο Μητσοτάκης? Με Μπογδάνο? Με τούς δημοσιογράφους του ΣΚΑΙ? Με Βορίδη Άδωνη? Για να δούμε.Έχει εξήντα ευκαιρίες να μην επικυρώσει την συμφωνία των Πρεσπών.. Μπορεί να μεταφέρει άμεσα τούς πρόσφυγες και τούς μετανάστες από το χοτ-σποτ στην ηπειρωτική Ελλάδα?Τώρα θα δούμε πόσα απίδια βάζει ο σάκος….

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.