ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ στο Δήμο Κω | Στα 61/61 ε.τ : ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ 45,17% ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 37,52%

119
49969

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ στα 61/61 εκλογικά τμήματα Δήμου Κω

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ  7662  45,17 % (εκλέγει 15 Δημοτικούς συμβούλους)

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΣ 2023  6363  37, 52% (εκλέγει 12 Δημοτικούς συμβούλους)

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 2400 14,15 % (εκλέγει 5 Δημοτικούς συμβούλους

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 536 ψήφοι με ποσοστό 3,16%(εκλέγει 1 Δημοτικό σύμβουλο)

Σε ότι αφορά τους σταυρούς προτίμησης λόγω μεγάλης καθυστέρησης από τις ελλείψεις στις εφορευτικές επιτροπές και την μετάδοση επίσημων αποτελεσμάτων αναμένονται ανακοινώσεις από τις παρατάξεις εντός της ημέρας.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ στα 54/61 εκλογικά τμήματα Δήμου Κω

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ  44,89% (εκλέγει 15 Δημοτικούς συμβούλους)

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΣ 2023  37,03% (εκλέγει 12 Δημοτικούς συμβούλους)

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 14,55% (εκλέγει 5 Δημοτικούς συμβούλους

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 3,52 % (εκλέγει 1 Δημοτικό σύμβουλο)

Στο 137 Β  (Δημοτικό σχολείο Καρδάμαινας)

Ψήφισαν 316 (άκυρα/λευκά 17)

Ισχυρή Κως: 151

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  121

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 17

Λαϊκή Συσπείρωση 10

Στο 135 Β  (Δημοτικό σχολείο Καρδάμαινας)

Ψήφισαν 291 (άκυρα/λευκά 20)

Ισχυρή Κως: 116

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  143

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 14

Λαϊκή Συσπείρωση 08

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ στα 53/61 εκλογικά τμήματα Δήμου Κω

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ  6.584 44,98% (εκλέγει 15 Δημοτικούς συμβούλους)

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΣ 2023 5.444  37,16% (εκλέγει 12 Δημοτικούς συμβούλους)

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 14,54% (εκλέγει 5 Δημοτικούς συμβούλους

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 3,44 % (εκλέγει 1 Δημοτικό σύμβουλο)

Στο 138 Β  (Δημοτικό σχολείο Καρδάμαινας)

Ισχυρή Κως: 158

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  146

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 24

Λαϊκή Συσπείρωση 09

Στο 130 Β εκλογικό τμήμα (Δημοτικό Αντιμάχειας)

Ισχυρή Κως: 102

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  119

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 25

Λαϊκή Συσπείρωση 14

Στο 177 Β εκλογικό τμήμα (ΕΠΑΛ Κω)

Ισχυρή Κως: 141

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  102

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 41

Λαϊκή Συσπείρωση 09

 

Στο 125 Β εκλογικό τμήμα (Δημοτικό Πυλίου)

Ισχυρή Κως: 61

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  113

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 68

Λαϊκή Συσπείρωση 08

Στο 133 Β εκλογικό τμήμα (Γυμνάσιο – Λύκειο Αντιμάχειας)

Ισχυρή Κως: 91

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  110

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 22

Λαϊκή Συσπείρωση 05

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ στα 35/61 εκλογικά τμήματα 57,38% των εκλ. τμημάτων Δήμου Κω

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ 46,30% (εκλέγει 15 Δημοτικούς συμβούλους)

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΣ 2023 37,33% (εκλέγει 12 Δημοτικούς συμβούλους)

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 15,53% (εκλέγει 5 Δημοτικούς συμβούλους

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 3,37% (εκλέγει 1 Δημοτικό σύμβουλο)

 

 

Στο 132 Β εκλογικό τμήμα (Γυμνάσιο – Λύκειο Αντιμάχειας)

Ισχυρή Κως: 97

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  104

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 33

Λαϊκή Συσπείρωση 20

Στο 123 Β εκλογικό τμήμα (Λύκειο Ζηπαρίου)

Ισχυρή Κως: 114

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  54

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 29

Λαϊκή Συσπείρωση 04

Στο 139 Β εκλογικό τμήμα (Δημοτικό Κεφάλου)

Ισχυρή Κως: 129

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  162

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 22

Λαϊκή Συσπείρωση 05

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ στα 30/61 εκλογικά τμήματα 49,18% των εκλ. τμημάτων Δήμου Κω

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ 3.812 45,17%

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΣ 2023 3.178 37,88%

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 1.313  15,9%

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 285  3,2%

 

Στο 124 Β εκλογικό τμήμα (Δημοτικό Σχ. Πυλίου)

Ισχυρή Κω: 79

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  197

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 53

Λαϊκή Συσπείρωση 06

Στο 156 Β εκλογικό τμήμα (7ο Δημοτικό Κω)

Ισχυρή Κω: 144

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  84

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 53

Λαϊκή Συσπείρωση 09

Στο 167 Β εκλογικό τμήμα (2ο Λύκειο Κω)

Ισχυρή Κω: 130

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  104

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 39

Λαϊκή Συσπείρωση 13

Στο 166 Β εκλογικό τμήμα (1ο Λύκειο Κω)

Ισχυρή Κω: 122

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  99

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 32

Λαϊκή Συσπείρωση 03

Στο 150 Β εκλογικό τμήμα (4ο Δημοτικό Κω)

Ισχυρή Κω: 137

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  127

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 49

Λαϊκή Συσπείρωση 04

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ στα 15/61 εκλογικά τμήματα 24,59% των εκλ. τμημάτων Δήμου Κω

Ψήφισαν 7.057

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ 1837  45,78%

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΣ 2023 1483  35,34%

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 615 14,85%

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 123   3,8%

Στο 118 Β εκλογικό τμήμα (Δημοτικό Σχ. Ζηπαρίου)

Ισχυρή Κω: 150

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  85

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 16

Λαϊκή Συσπείρωση 03

Στο 125 Β εκλογικό τμήμα (Δημοτικό Σχ. Πυλίου)

Ισχυρή Κω: 125

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  66

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 62

Λαϊκή Συσπείρωση 08

Στο 116 Β εκλογικό τμήμα

Ισχυρή Κω: 150

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  85

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 16

Λαϊκή Συσπείρωση 03

Στο 160 Β εκλογικό τμήμα (1ο Γυμνάσιο Κω)

Ισχυρή Κω: 133

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  110

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 42

Λαϊκή Συσπείρωση 11

Στο 143 Β εκλογικό τμήμα (Νηπιαγωγείο Κεφάλου)

Ισχυρή Κω: 118

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  157

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 31

Λαϊκή Συσπείρωση 08

 

Στο 158 Β εκλογικό τμήμα (7ο Δημοτικό)

Ψήφισαν: 311

Ισχυρή Κω: 164

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  76

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 55

Λαϊκή Συσπείρωση 06

Στο 173 Β εκλογικό τμήμα (2ο Λύκειο Κω)

Ψήφισαν:

Ισχυρή Κω: 137

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  77

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 54

Λαϊκή Συσπείρωση 09

Στο 126 Β εκλογικό τμήμα (Δημοτικό Σχ. Πυλίου)

Ψήφισαν:

Ισχυρή Κω: 58

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  113

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 58

Λαϊκή Συσπείρωση 03

Στο 148 Β εκλογικό τμήμα (3ο Δημοτικό Κω)

Ψήφισαν:

Ισχυρή Κω: 167

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  49

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 30

Λαϊκή Συσπείρωση 07

Στο 161 εκλογικό τμήμα (2ο Γυμνάσιο)

Ψήφισαν:

Ισχυρή Κω: 135

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  75

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 54

Λαϊκή Συσπείρωση 04

 

Στο 126 εκλογικό τμήμα (Δημοτικό Σχ. Πυλίου)

Ισχυρή Κω: 58

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  113

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 63

Λαϊκή Συσπείρωση 03

 

Στο 145 Β εκλογικό τμήμα (1ο Δημοτικό Κω)

Ψήφισαν: 292

Ισχυρή Κω: 109

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  103

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 52

Λαϊκή Συσπείρωση 12

 

Στο 117 εκλογικό τμήμα (1ο Ζηπαρίου)

Ψήφισαν:

Ισχυρή Κω: 167

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  50

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 30

Λαϊκή Συσπείρωση 07

Στο 147 εκλογικό τμήμα (1ο Δημοτικό Κω)

Ισχυρή Κω: 159

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023  89

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 38

Λαϊκή Συσπείρωση 07

Στο 159 Β εκλογικό τμήμα (1ο Γυμνάσιο Κω)

Ψήφισαν 286

Ισχυρή Κω: 132

Δύναμη Αλλαγής Κως 2023 88

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 31

Λαϊκή Συσπείρωση 17

 

 

119 ΣΧΟΛΙΑ

  • Σε έφαγε η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας σου Μοσχαροκεφαλή της Ευρώπης, κρίμα να χάσεις από τον Τριώφλοφο ΤΕΟ....

   Θα πει κάποιος, αυτά είναι και… Άφιλος και υπερόπτης γεννιέσαι δεν γίνεσαι… Ελπίζουμε να έχουν δίκαιο οι δημότες που επέλεξαν τον ΘΕΟΔΌΣΗ και όχι εμείς που εκτιμούμε ότι είναι λίγος και εξαρτημένος από το παρασκήνιο… Θα συνεχίσουμε να ασκούμε την κριτική μας για τα στραβά και ανάποδα χωρίς εξάρτηση και κομματικές, παραταξιακές παρωπίδες… #Αγαθίας ο Σχολαστικός #, ®Νυχτοκαβαλάρης©

   • Φάτε τη τώρα μουμιοποιημενοι καραγκιοζοπαίχτες του Σουραματος η μάλλον καλύτερα Ρουφήξτε τη . Απόδειχτηκε ποσό λίγοι και πληρωμένοι είστε ,τώρα μοκο εσείς γιατί μίλησε ο λαός της Κω

   • Καλοφαωμένη Αγαθιάρη, Καλαμοκαβαλάρη... Ήφαες την, περαστικά.

    Ήθελα να ξέρω, με ποιο κουράγιο θα συνεχίσετε την παραπληροφόρηση για τα τοπικά τεκταινόμενα;

  • Δήμαρχος την δεύτερη Κυριακή ο Τριώφλορος κοψιμιός ΤΕΟ, θα ελέγχουν ΟΜΩΣ το Δ. Σ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ-ΡΟΥΦΑ...

   Με 12+5=17 δημοτικούς συμβούλους ελέγχουν το Δημοτικό συμβούλιο και εκλεγούν Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου…. Θα πρέπει να ψάξει ο Δήμαρχος Νικηταράς που εκλεγεί 15 και θα είναι μειοψηφία, φρέσκους ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ…. Θα τους χορέψει ΌΛΟΥΣ καρσιλαμά η ΜουρλοΓΚΑΓΚΑ όπως σας λέγαμε… #Αγαθίας ο Σχολαστικός #

   • Ξεκάθαρη ομολογία πως Ρούφα και Κυρίτσης είναι συγκοινωνούντα δοχεία; Γιατί πριν τις εκλογές η κυρία Ρούφα το παιζει πολέμια του πρώην Δημάρχου.

   • ΔΏΣΕ ΠΌΝΟ ΙΩΆΝΝΑ στους Μουμιοποιημένους Καραγκιοζοπαίχτες ΚΑΐΣΕΡΛΗ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΠΑΥΛΙΔΗ, στην μπεκροπαρέα του καφενείου της παρακμής...

    Δέσε τους 5 συμβούλους που εκλέγεις και χόρεψε τους τσιφτετέλι γύφτικο, να σε παρακαλάνε για συνεργασία στα γόνατα και εσύ να τους ρίχνεις πόρτα… Βάρα τους αλύπητα, σου φέρθηκαν μπαμπέσικα, αλήτικα οι αχάριστοι και πούλησαν πέντε χρόνια αντιπολίτευσης για χάρη του δειλού Τριώφλορου ΤΕΟ που όταν εσύ πάλευες με την Μοσχαροκεφαλή της Ευρώπης αυτός κρυβόταν στο πηγάδι… Έχασες την ευκαιρία της ζωής σου για την δημαρχία αλλά εσύ θα κάνεις το παιχνίδι φτάνει να σκέφτεσαι ψύχραιμα και να ακούς τον Φραγκούλη…. #Αγαθίας ο Σχολαστικός #

  • ΔΏΣΤΟΥΣ ΠΌΝΟ ΙΩΆΝΝΑ, ακόμα και με 5 συμβούλους θα σε παρακαλά στα γόνατα η Μαριονέτα ΤΕΟ των Μουμιοποιημένων Καραγκιοζοπαιχτών...

   Θα πρέπει να σου κόψουν τρις για να ελέγχουν την διοίκηση του Δήμου… Όμως μάλλον δύο ΜΟΝΟ είναι οι επίφοβοι…. ®Νυχτοκαβαλάρης©

 1. Των ανίκανων των διαπλεκόμενων και των οργανωμένων συμφερόντων φαίνεται να νικά. Όμως για μερικούς εξ αυτών θα συναντηθούμε στα γουναράδικα.

 2. κυρμητσακια μου και θεοφιλακια μου
  Χατεστε να παενομε κ η ωρα ειναι δεκα
  και θα μας βαλει προστιμο του καφεζη η γενεκα

 3. Νικηταράς εφάνη μπρος , κι άλλοι εκατό αντάμα
  Άγγελε τρέχα να κρυφτείς Μαριέττα πιας το κλάμα
  Χάνουμε τη θεσούλα μας Αχχ πάνε τα μισθά μας
  Το λέει κι η τηλεόραση κρίμας την ανθρωπιά μας

 4. Δεν θα βγει Δήμαρχος. Όμως μην σας ακούσω στο μήνα πάνω να διαμαρτύρεστε γιατί θα σας πάρει και θα σας πετασει.

 5. Τελικα νικησε η παραταξη του Καισερλη οπως την αποκαλούσαν!!! Ζητω η λευτεριά!! Επιτέλους!

 6. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι νικητής είναι η… TUI,το αν θα ευημερήσει το κακόμοιρο το νησάκι,αυτό θα το δούμε ΟΛΟΙ, άντε ολιόου….

 7. Τουλάχιστον ΡΕ νυχτοκαβαλαρη, θα μας πεις ποιος ΕΙΣΑΙ.Η ντρέπεσαι.. .

 8. Μην πανηγυριζετε. Το ποσοστό του πεθαμένου και το ποσοστό του μαυρομουτσουνου του 2014 είναι το δικό σας ποσοστό. Όμως οι δικηγόροι περιμένουν. Τα όργανα ακόμα δεν άρχισαν.

 9. Οχι μισος για τον αντιπαλο ομονοια. ολοι μαζι για το καλο της Κω. Εδω θα φανουν οι αληθυινοι ηγετες ειτε ειναι στα πανω τους ειτε ειναι στα κατω τους

 10. ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΠΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΖΕ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ ΣΕ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΝΑ ΚΑΘΙΣΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ Ο ΛΆΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ Ο ΥΨΩΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΑΠΕΙΝΩΘΗΣΕΤΑΙ Ο ΤΑΠΕΙΝΩΝ ΕΑΥΤΟΝ ΥΨΩΘΗΣΕΤΑΙ ΦΙΛΙΚΩΤΑΤΑ Κ ΓΙΩΡΓΟ ΜΗΝ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙΣ

 11. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΚΗ ΠΟΥ ΠΑΛΑΙΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

 12. Είναι αμαρτία να πάει το νησί πίσω 40 χρόνια και να κυβερνήσει πιο σάπιοι δεν υπάρχουν… Και δεν είναι ο Θεοδόσιος αλλά άτομα της ισχύος Κως έχουν φάει και θα φάνε αλλά τόσα

  • ΑΛΕΞΗΣ ΜΕΤΕΤΟΙΑ ΔΙΧΑΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

 13. Οκ εντάξει να τον ψηφίσουν τα άλλα χωριά πάει στα κομμάτια αλλά να ψηφίσουν πρώτο τη μοσχαροκεφαλη που; Στο Πυλι που μας φέρανε τη Μάρα και τη σάρα τους μαύρους τι να σας πώ βρε , καλά μας λένε Πυλιωτες ζώα Ε ζώα…..

  • ΤΑ ΕΙΠΕΣ ΟΛΑ…ΤΑ ΖΩΑ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΟΥΒΑΛΗΣΕ ΤΗΝ ΣΑΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΑ ΕΚΕΙ ΠΑΝΩ..ΤΟΝ ΞΑΝΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΚΙΟΛΑΣ..ΧΑΧΑΧΑΧΑ..ΠΥΛΙΩΤΑΡΑΔΕΣ ΒΛΗΜΑΤΑ…!!!KEEP GOING

 14. Κάποιοι σήμερα θα σκάσουν από το κακό τους… Αλλά η αλήθεια είναι ότι η εμπάθεια το μίσος η αλαζονεία η εκδικητικότητα ο θεατρινισμός πληρώνονται!!! Στο καλό Κυρίτση!!!!! Δεν σε αποκαλώ κύριε γιατί οι αληθινοί κύριοι δεν φέρονται ύπουλα και δεν λειτουργούν υπόγεια!!!! Μπράβο στην Ισχυρή Κω και στον Θεοδόση Νικηταρά!!!!!

 15. Νικηταράς δήμαρχος Κω;;;
  Καλορίζικα τα Νέα Hot Spot και μην τολμήσετε να μας ζητήσετε να βγούμε πάλι στους δρόμους θα σας πάρει και θα σας σηκώσει.
  Βγάλατε δήμαρχο τσιράκι του ΣΥΡΙΖΑ, έναν ψεύτη αποστάτη αφού τέτοιους θέλετε.
  Μποχαλάκια είσαστε άξια της Μοίρας σας.
  Άντε Γειά.

 16. Τι να πω είμαστε άξιοι της μοίρας μας οι Ελληνες. Μας γλύτωσε από το γίνουμε Μυτιλήνη και Χίο μας έφτιαξε τα σχολεία γιαγιά το μέλλον των παιδιών μας.η ισχυρή Κως με όλα τα παλιά στελέχη του καισερλη τι είχαν κάνει? Α ναι ρουσφέτια σωστά οι Ελληνας θέλει ρουσφέτια και μόνο να κλαιγεται… Αλλά έχει και άλλη Κυριακή

 17. Αφήστε τις ζητοκραβιες.Πρωτο θα δουμε αν βγει δήμαρχος την άλλη Κυριακη και μετα αν βγει δεν εχει τη πλειωψηφια των συμβουλων.Χρειαζεται συνεργασιες.Στελεχοι ο ιδιος δεν εχει εκτος αν πιστευετε θα ασχοληθουν οι δικηγοροι με το δημο.Καλα κρασια

  • ΜΑΘΕ ΡΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΗΘΕΝ ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ.
   ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ ΕΧΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΘΑ ΤΑ ΠΙΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ. ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΟΤΙ ΑΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΚΑΚΟ ΓΚΙΛΟΥΔΙ, ΑΓΚΑΘΑΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ, ΠΑΝΤΑ Ο ΚΥΡΙΤΣΗΣ,ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΑ’ΝΑΙ.ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ,ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΕ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. Η ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΝΩΣΕΙΣ,ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΩΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕ.ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΗΣ ΠΙΚΡΙΑ Ή ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ.ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ,ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ.

 18. Πείτε μου ένα λόγο ρε Πυλιωτες ζώα γιατί ψηφίσατε αυτόν που μας έφερε όλους αυτούς εδώ όχι πείτε μου.,,,,
  Καλά μας λένε Πυλιωτες χωριάτες αλλά βρε ζώα δε σκεφταστε τα παιδιά σας;;;;
  Όχι τα φράγκα είναι ανώτερα από τα σπλάχνα σας.φάτε ρε Πυλιωτες από τους μαύρους φάτε να μη χορτασετε αλλά τα χειρότερα δε τα είδαμε ακόμα.,,
  Βάλτε τους και στα σπίτια σας ρε να σας,,,,,,, αρκεί να τρώτε δε σας νοιάζει κάτι άλλο….περαστικά

  • ΗΡΕΜΗΣΕ ΕΣΥ ΒΛΑΧΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟΣ…ΤΑ ….ΕΙΝΑΙ…ΟΛΟΙ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΦΑΝΕ ΚΟΙΤΑΝΕ…ΑΠΛΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ…ΟΧΙ ΑΛΛΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΚ…

  • Άντε Ρε το τριώροφο στου Ασφενδιού σε χαιρετά!!
   Τα ακίνητα στις συνεργατικές … δόθηκαν με απόλυτη διαφάνεια!!!
   Τα συμβόλαια έγιναν 10ετή με ενοίκια ΠΡΟΚΛΗΣΗ στην Πλ. Ελευθερίας!!!
   Τι άλλο να πει κανείς….τι να διαλέξη από τα ΕΡΓΑ και ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΣΟΥ Θεοδόση!!
   Κουράγιο περήφανε ΛΑΕ που θέλεις Διαφάνεια, Δικαιοσύνη, σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοκρατία,……

 19. Δηλαδή πιστεύεται ότι η παράταξη Κυριτςη δεν έκανε ρουσφέτια δεν είχε τους δικούς του από τη μια πλευρά κι όλους τους άλλους απέναντι?????ζειτε στη Κω η σε άλλο νησί…είδατε έργα που δεν είδαμε εμείς,συμπεριφορές εκδίκησης και μας κρίνετε που ψηφίσαμε κάτι άλλο εκτός από Κυριτςη????

  • Υπήρχαν κ άλλοι να ψηφίσετε εκτός από τον Κυρίτση ,αν θέλατε ,λες κ δεν ξέρετε ποιοι είναι ,εύκολα ξεχνατε.

 20. Παρακαλώ, μόλις τελειώσετε με τα προσωπικά σας (στον αχυρώνα), τραβήξτε το καζανάκι.
  Αν επιτρέπετε, αυτό που πρέπει να γίνει όταν σολαγιάσει η κατάσταση και βγάλουμε το ψητό από τον φούρνο,
  η παράδοση- παραλαβή να είναι όπως ενδείκνυται. Χωρίς υπεκφυγές και πλαστά αποδεικτικά(όπως λίγο πρίν στην μαρίνα). Με αμοιβαία προσπάθεια κατανόησης και να συνεχιστούν τα καλά έργα, όπως και να επαναπροσδιοριστούν οι προοπτικές και οι ισορροπίες (έσοδα – έξοδα, χρήσιμο-μόνο για εφφέ , διαχρονικό-προσωρινό κλπ).
  Αν όλες οι ενέργειές μας έχουν βάση το καλό όλων και τού νησιού, θα πάμε καλά. Αλλοιώς χάστα και λιβάνατα.

 21. Πριν 9 χρόνια το ίδιο σκηνικό εδώ σε αυτή τη σελίδα.τα ίδια ακριβώς γράφεται όταν βγήκε ο καΐσερλης στο καλό Κυρίτση και τα λοιπά. Και μετά ξαναβγήκε ο Κυρίτσης. Και τα ίδια θα ξαναγράφεται σε τέσσερα χρόνια.όλοι τους για τις καρέκλες και για το συμφέρον. Αύριο το πρωί όλοι θα πάμε πάλι για δουλειά Καλή σας νύχτα. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει σε αυτό τον τόπο για το λαό της Κω και όχι για τους μερικούς εκλεκτούς

 22. Η ΚΕΦΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΕΣ 2 ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΚΑΝΑΝΕ (ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ) Κ ΤΟΝ ΞΑΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΠΑΛΙ Κ ΠΑΛΙ ΤΙ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ???? ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΑΛΙΑ Κ ΤΟ ΠΥΛΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ …. ΣΑΝ ΤΑ ΖΩΩΑ …ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΤΙ ΜΑΣ ΦΤΕΝΕ Κ ΑΥΤΑ ..ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ…

 23. ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΤΩΡΑ Η ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ: ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙωΝ , ΟΝΤΑΣ ΑΣΧΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ , ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΟΥΣΑΝ , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ , ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΛ!!!ΑΡΚΕΤΟΙ , ΜΗ ΘΕΛΩΝΤΑΣ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ , ΚΟΚΟΡΕΥΟΝΤΟΥΣΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΚΕΣ , ΟΠΩΣ ΓΚΑΛΟΠ , ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ , ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΤΛ, ΜΗ ΔΙΒΑΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΕΓΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΥΡΙΟ , ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΙ Ή ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ???

 24. Αν λέτε τον Κυρίτση εκδικητικό και κακό, περιμένετε και θα δείτε κάτι …..ρηδες και κάτι μπουμπουδες και τότε θα καταλάβετε τι πάει να πει εκδίκηση.

 25. …… Βασηλη έδιωχνε εσύ και η…..τον κόσμο μέσα από το γραφείο . Το πεζατε μάγκες και καταστρέψτε μια παράταξη
  Περηφρονησατε πολύ κόσμο.
  Και βλεπα γιατη το ξέρω πολύ

 26. Τι έγινε Ρουφακια κατηγορειτε τους Πυλιοτες που δεν σας ψήφισαν;;;Προφανώς κάτι ξέρουν ,ξέρουν καλύτερα απ ολους ποια είναι η θειτσα ρουφιτσα ,εκει οι παντοφλιτσες δεν έπιασαν.
  Και απο την αλλη η Κέφαλος που επίσης έχει στελέχη να υποστηρίξει και όχι την κακια την μαγισα του κοτετσιου που νομιζε θα πάρει ολους τους ψήφους, τζάμπα επερνε κάτι άλλο!!!

 27. Πειτε κ αλλα κυριτσακια οσα θελεται
  Απ το κακο σας
  Αντε γεια
  Αξιος της μοιρας του ο κυριτσις
  Η εκδικηση ειναι ενα πιατο που τρωγεται κρυο
  Κ αυτος το παραεκανε
  Ηρθε η ωρα να παρει το τιμημα

 28. Poso tha xaro na pane spiti toys gia diakopes k….. kai x…….. Ela gianni vgale toys stayroys na gelasoyne. A kai na thimaste to zipari kai h kos vgazei dimarxoys kai koinotarxes opos okiapokas o megas

 29. Όσοι άσχετοι γράφετε καταλάβετε το εξης:
  1. Θεοδόσης 15 σύμβουλοι
  2. Γιώργος 12 σύμβουλοι
  3. ΙΩΑΝΝΑ 5 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΠΩΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΗΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, Ο ΔΕΎΤΕΡΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ;;;
  ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΑΛΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΦΆΝΕ ΠΟΛΛΑ ΟΙ ΥΠΕΥΘΗΝΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗ.
  ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ…

  • Χαχαχαχα πόσο ανόητος είσαι πικραμένε , ρούφα τώρα το αυγουλάκι σου και μόκο

 30. Ακόμα δεν βγήκαν και δείχνουν αλαζονεία τα τριοφλωρακια….
  Προσέξτε γιατί δεν κερδίσατε….

  • Προφανώς στέκεσαι μπρος στον καθρέφτη σου και βλέπεις τα τοξικά απόβλητα αν το 15% νομίζεις ότι μπορεί να τιμωρήσει το 45% του Κωακού λαού είσαι άσχετος και κόμπλεξ ας

  • Ε ΟΧΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΜΕ! ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΓΚΩΤΟ ΗΜΟΥΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ, ΑΛΛΑ ΕΙΣΤΕ ΣΟΒΑΡΟΙ???? ΚΑΜΙΑ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΤΣΗ!! ΑΡΚΕΤΑ ΔΕ ΝΟΜΙΖΕΤΕ??
   ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΣ ΚΑΤΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΨΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΙΣ ΜΑΚΑΚΙΕΣ!!ΑΚΟΥΣ ΕΚΕΙ!! ΤΕΛΕΙΩΣΕ Η ΕΠΟΧΗ ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΗ!!! ΑΚΟΥΤΕ…ΡΕΜΑΛΙΑ????ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΤΟ ΠΑΝΩ ΚΕΦΑΛΙ,ΜΕ ΟΣΗ ΣΥΝΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ.

 31. Ο τριόφλωρος, μετά από Κεφαλο και Πυλι. Να δω πως θα διοικήσετε φελοι που πανηγυριζετε!

 32. Κάποιοι χρησιμοποιούν ασχημους χαρακτήρισμους γιατι στο πυλι ηρθε πρώτη η δύναμη αλλαγής δεύτερη το οραμα δραση και τρίτη η ισχυρή κως, να θυμησω οτι το χοτ σποτ το έφερε στο πυλι ο Συριζα, ο Κυριτσης αντισταθηκε, και ξερουμε εαν δεν αντιστεκοταν θα ειχαμε αλλά 2 χοτ σποτ!

  • Το Πυλί και μόνο από τα αποτελέσματα πρέπει να σας κάνουν και άλλα HOT SPOT γιατί είσαστε πιο Προδότες από αυτούς του Νικηταρά.
   Το Πυλί έδωσε δύναμη στην Ισχυρή ΚΩ του ΣΥΡΙΖΑ δείτε τα αποτελέσματα.
   Είσαστε Άξιοι της Μοίρας σας.
   Στα επόμενα HOT SPOT θα είσαστε Μόνοι σας γιατί αυτό σας Αξίζει.

 33. Που τη βλέπεις την αλαζονεία.. Βρε ανόητε ηλιθιε .. Σ άρεσεΟ ΦΑΣΊΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΊΣΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΣ Δεύτερον καλύτερα ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ πάρα τον ΦΑΣΊΣΤΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ η ΤΗΝ κομμωτηριασμενη, ΑΛΛΟΠΑΡΜΕΝΗ μουρλεγκο .Προς ΝΙΚΗΤΑΡΆ ΘΕΟΔΟΣΗ… ΠΡΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΑΣΤΟΥΣ ΑΝΟΗΤΟΥΣ ΝΑ ΛΈΝΕ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ

 34. Ο Κυριτσης κ η παράταξη δεν έχασαν από τον Νικηταρά.Έχασαν από τον εαυτό τους.Ρουσφέτια κάνουν όλοι,λαθοι κάνουν όλοι,απευθείας αναθέσεις κάνουν όλοι.Όμως το να χλευάζεις τους ανθρωπους, να κανεις επίδειξη εξουσιας,να προκαλείς φόβο και όχι θαυμασμό Το κάνατε μόνοι σας.Ηδονιζοσασταν κάθε φορά που καταστρεφατε έναν άνθρωπο.Κλείσατε δημόσιες τουαλέτες όταν αθωωα παιδιά ξεβραστηκαν στις παραλίες μας,απωλησατε το ΔΗΡΑΣ σαν να ήταν επιχείρηση του πατερα σας.Μπορεί να θεωρήσετε ότι ήτααν σωστό όμως η ικανοποίηση κ η εμπάθεια ξινιζουν.Δεν είναι στην αρμοδιότητα σαςτο καστρο,το λιμάνι.Τα χόρτα και οι τρύπες στο δρόμο.; Ο ένας αντιδήμαρχος της ζουγκλας,ο άλλος των αιωνίων προκλητικών διακοπών,η άλλη με το ποινικό για κατάχρηση εξουσίας,νύχτα οι θέσεις,αβικω με συγκεκριμένο αρχιτέκτονα,συνεργεία κτλ κτλ.Μπορεί οι επόμενοι να μην κάνουν τίποτα.Τουλάχιστον δεν θα περάσει ο ΦΑΣΙΣΜΌΣ.Και οοοοοταν ξαναβγειτε εκδικηθητε μας.Σε αυτό τουλαχιστον ειστε πρώτοι.Η δημοκρατία όμως είναι το πολίτευμα μας και δεν ξεχνά.

 35. ΑΣΧΕΤΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΩΦΕΙΛΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΣΩΜΦΩΝΩ ΣΕ ΟΤΙ ΕΓΡΑΨΕ.
  ΕΤΣΙ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΩ.
  ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ Η ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ…ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ…
  ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ.
  ΠΑΝΤΑ ΗΣΟΥΝ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΑΣ…..(ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ)
  ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ ΑΝΑΣΑΙΝΟΥΝ?
  ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΑΜΕ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ…
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ…………………
  ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙ ΑΛΛΟ ΛΥΠΑΜΑΙ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΥΡΑΤΣΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΥΓΗΡΙΖΑΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ…ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥΣ..
  ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ…

 36. Ναι; ;;;;λίγα έφαγε ..χαχαχα
  Και τι εκανε; Που γεμισαμε μαύρους να ανεβοκατεβαίνουν στο χωριό. ….Δεν είδαμε τίποτα ακόμα
  Ντροπή μας που έχετε παιδιά και τους υπομενετε ντροπη…..τα λεφτα πιο πανω απ’όλα; ;;;;;
  Ντροπή ΑΝΑΝΔΡΟΙ! !!!!!

 37. Άντε Ρε το τριώροφο στου Ασφενδιού σε χαιρετά!!
  Τα ακίνητα στις συνεργατικές … δόθηκαν με απόλυτη διαφάνεια!!!
  Τα συμβόλαια έγιναν 10ετή με ενοίκια ΠΡΟΚΛΗΣΗ στην Πλ. Ελευθερίας!!!
  Τι άλλο να πει κανείς….τι να διαλέξη από τα ΕΡΓΑ και ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΣΟΥ Θεοδόση!!
  Κουράγιο περήφανε ΛΑΕ που θέλεις Διαφάνεια, Δικαιοσύνη, σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοκρατία,……

 38. ο κυριτσης φταιει που εγινε το χοτ ποτ στο πυλι. πηγε αθηνα και το προτεινε. εδω εκανε τον ψοφιο κοριο. απλα οι πυλιωτες ψηφισαν δικους τους ανθρωπους . δευτερη κυριακη το αποτελεσμα θα ειναι υπερ του θεοδοση. γιατι ο θεοδοης θα εναι ο δημαρχος.

 39. Την Κυριακή πάμε γερά, αέρα αέρα να φύγει η χολέρα.
  Νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, φρέσκα μυαλά.
  Αν και αυτοί όμως ακολουθήσουν τα βήματα του απερχόμενου, άντε γεια και σε αυτούς. Η ανοχές του Κωακού λαού τελείωσαν, ….ηλίκια, τιμωρίες, χαιδέματα δικών μας παιδιών, ψευτομαγκιές και τόσα αρωστημένα κατάλοιπα Γεώργιου, τέλος,
  Άντε γεια λοιπόν και όλα αυτά από δω και στο εξής στα σπίτια σας και στις επιχειρήσεις σας, ο δήμος αποτελεί σπίτι των δημοτών και εκφράζει τα συμφέροντα τους και όχι του δημάρχου και των εκλεκτών του……..

 40. Τώρα θα δείτε με τον μαυρομουτσουνο που δεν ξέρει κανείς πως όταν υπήρχε με τον κ καισαρλη τα παράτησε και έφυγε Τώρα τον βγάζετε και δήμαρχο.αξιοι της μηρα σας

 41. όταν υπήρχε με τον κ καισαρλη τα παράτησε και έφυγε Τώρα τον βγάζετε και δήμαρχο.αξιοι της μηρα σας

 42. Λοιπόν τα παρακάτω αποβράσματα με τα ψευδώνυμα :
  ®Νυχτοκαβαλάρης©- Nemesis – Αλεξίκακος –#Αγαθίας ο Σχολαστικός #
  Παρακαλούνται να περάσουν από τα κομματικά γραφεία για την πληρωμή των υπηρεσιών που παρείχαν μέσω ελεεινών και τρισάθλιων σχολίων τους μαζί τους πρέπει να έχουν :
  • αντίγραφα της κάθε ανάρτησης εις διπλούν ,μιας και η συμφωνία ήταν για πληρωμή με το κομμάτι (την κάθε ανάρτηση )
  • άδεια οικοδομικών εργασιών (λασπολογία )
  • άδεια της ΔΕΥΑΚ (βοθρολυμματα – βοθρολογια )
  • απολυτήριε τουλάχιστον 3ης Γυμνάσιου (μιας και οι ορθογραφικής αλλά και οι λεκτικές τους κοτσανες μας έκαψαν )
  απλά τους γνωστοποιούμε ότι μετά το χθεσινοβραδινό Βατερλό ,αποφασίσαμε ότι δεν έχουμε ανάγκη πλέον τις αμειβόμενες ελεεινές υπηρεσίες τους , γιατί απλά ,ΧΑΣΑΜΕ .

 43. βρε χαλαρώστε πια με το χοτ σποτ. οι πυλιώτες τρίβουν τα χέρια τους με αυτό . χρυσές δουλειές κάνουν .

 44. 2019 και στη πολη της Κω κανει κουμαντο ο Καισερλης ο T…. και τα α………Καλα κρασια.Θα μου πεις καλα ειμαστε εδώ αλλου ψηφιζουν το Βελοπουλο.

 45. Ηρεμηστε καισερλακια…η διαφορά είναι ισχνή. Η πλειοψηφία έχει λιγότερους συμβούλους…που πάτε ρεεε

 46. Σας έχει κύριευση η εμπαθεια και το προσωπικό συμφερον. Το μόνο που πρέπει να προσδοκουμε όσοι αγαπάμε το νησί μας είναι καλή επιτυχία και σκληρή δουλειά. Και όχι να προσπαθειται να ρίχνετε λάσπη χωρίς ούτε μια μέρα δουλειάς… Δεν πρόκειται να προοδευσουμε με τέτοιες αντιλήψεις.

 47. Τα λόγια είναι περιττά. Την ίδια καισαρλικη παράταξη που ξερασε ο λαός , την ίδια πάλι έφερε στο προσκήνιο!!! Ε τελικά έχει δίκιο ένας φίλος μου σίγουρα μας » ψεκάζουν».

 48. Υπάρχει διαφορα στο να χάνεις με το κεφάλι ψηλά και στο να κερδίζεις με τα χέρια στις τσέπες! Να μην το ξεχάσει αυτο η καινούργια δημοτική αρχή! Όπως και να έχει ομως η ψήφος είναι ψήφος!δεν τα παρατάει ομως κανένας!η αντιπολίτευση είναι εδώ και θα έχει φωνή στον δήμο!

 49. Ρε κυριτσαιοι μάθετε πρώτα ορθογραφία και μετα να σχολιαζετε τις πολιτικές εξελίξεις. μου βγήκαν τα ματιά απο τα ορθογραφικά λάθη

 50. Αντισταθηκε αλλα δεν αρκει!!!επρεπε να μπει μπροστα εκεινος ,,να κλησει τον δρομο και να καλεσει τον κοσμονα ξεσηκωθει,,,,και οχι που πηγε μονος ο κοσμος και εφαγε ξυλο απο τους ….ομπατσους!!!

 51. ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓΙΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΘΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΜΗΤΣΟΚΑΒΑΛΛΑΡΗΔΕΣ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΟΥΛΗ ΚΙ ΕΣΥ ΤΟΝ ΗΠΙΕΣ?

 52. Καλώς και θέλουμε να αλλάξουμε Δήμαρχο ….αν και ο κύριος Νικηταράς δε βοηθήσει την Κω άλλος ….μέχρι να βρεθεί άλλος …ο λαός της Κω αυτό αποφάσισε γιατί όλα αυτά τα σχόλια ??? Όποιος κάνει λάθη τα πληρωνη….καλό βράδυ

 53. Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ Κ Η ΕΙΡΩΝΙΑ ΜΑΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΟΜΙΖΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ Κ ΟΤΙ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΜ ΔΕ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΕΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΥΡΙΤΣΙΚΟΥΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗ ΗΤΑΝ ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΛΑ ΝΑ ΓΕΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΥΡΙΤΣΙΚΟΥΣ Κ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΤΣΙΚΟΥΣ ΝΑ ΓΑΥΓΙΖΟΥΝ Κ ΝΑ ΕΙΡΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ΗΡΕΜΑ Κ ΧΑΛΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 60 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ Κ ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ

 54. ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΕ Ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΤΙΣ ΨΗΦΙΣΕ ΟΥΤΕ ΤΟ ΣΟΙ ΤΟΥΣ!!!! ΥΠΟΛΟΓΙΖΑΝ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΑ 3 ΤΟ LONGER!!!! ΚΑΛΟΦΑΩΜΕΝΗ ΣΑΣ , ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!!!

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.