ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ οι Λάμπρος Ναζίφης & Δημήτρης Χούπης | Αποστρατεύθηκε ο Γ. Κουρής | Κρίσεις Υποστρατήγων Ταξιάρχων Συνταγματαρχών

3
2715

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων Στρατού Ξηράς έτους 2019, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 40/Σ.3/2019 απόφασή του:

Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

Πεζικού Κολυβά Ιωάννη του Ευσταθίου ΑΜ:46225
Πυροβολικού Μαντωνανάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού ΑΜ:46238
Πεζικού Χουδελούδη Άγγελου του Δημητρίου ΑΜ:46258
Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηγεωργίου Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46259
Πεζικού Δάλλα Πασχάλη του Κυριάκου ΑΜ:46277
Μηχανικού Κέλλη Γεωργίου του Στέργιου ΑΜ:46286
Πεζικού Σπανού Αναστασίου του Αποστόλου ΑΜ:46297
Αεροπορίας Στρατού Παπαναγνώστου Ιωάννη του Μιχαήλ ΑΜ:46316
Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:46322
Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου ΑΜ:46324
Πυροβολικού Βελιδάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ ΑΜ:46357
Πεζικού Ευσταθίου Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:46397
Διαβιβάσεων Χούπη Δημητρίου του Χαρίτωνα ΑΜ:46660
Πεζικού Τσιόπλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:46665
Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτη Παντελή του Γεωργίου ΑΜ:46670
Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:46675
Πεζικού Κολοκούρη Σάββα του Πέτρου ΑΜ:46679
Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη ΑΜ:46685
Πεζικού Τερεζάκη Πολυχρόνη του Γερασίμου ΑΜ:46687
Πυροβολικού Ναζίφη Λάμπρου του Ευαγγέλου ΑΜ:46693
Πεζικού Αθανασόπουλου Ανδρέα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46699
Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδη Γεωργίου του Κυριάκου ΑΜ:46700
Πεζικού Αγγελή Νικολάου του Αλεξάνδρου ΑΜ:46701
Πεζικού Κωνσταντάκου Δημόκριτου του Γεωργίου ΑΜ:46704
Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:46713
Πεζικού Κωστάκογλου Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:46716

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

Πεζικού Ευγένιου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:46253
Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου ΑΜ:46289
Πεζικού Καλογιάννη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46418
Πεζικού Πάτσαλου Αναστασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46663
Πεζικού Τσιπίδη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:46676
Πεζικού Κωστάκη Αντωνίου του Αριστείδη ΑΜ:46706

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

Πυροβολικού Βαϊραμίδη Βασιλείου του Κωνσταντίνου ΑΜ:45731
Πεζικού Ναλμπάντη Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:45660
Διαβιβάσεων Αθανασιάδη Χρήστου του Χαραλάμπους ΑΜ:46217
Μηχανικού Βλαχούλη Βασιλείου του Αθανασίου ΑΜ:46220
Πεζικού Μπικάκη Γεωργίου του Ευαγγέλου ΑΜ:46262
Διαβιβάσεων Παπαλιούρα Νικολάου του Αθανασίου ΑΜ:46267
Πυροβολικού Προκόπη Ιωάννη του Διονυσίου ΑΜ:46275
Πεζικού Ανδριόπουλου Νικολάου του Χρήστου ΑΜ:46309
Πυροβολικού Χατζηδήμου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:46681
Πεζικού Κουρή Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:46688
Ιππικού Τεθωρακισμένων Πατσιά Ιωάννη του Αθανασίου ΑΜ:46691
Αεροπορίας Στρατού Δημόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:46659

Προάγονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019, ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

Πεζικού Κολυβάς Ιωάννης του Ευσταθίου ΑΜ:46225
Πυροβολικού Μαντωνανάκης Εμμανουήλ του Στυλιανού ΑΜ:46238
Πεζικού Χουδελούδης Άγγελος του Δημητρίου ΑΜ:46258
Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηγεωργίου Αντώνιος του Γεωργίου ΑΜ:46259
Πεζικού Δάλλας Πασχάλης του Κυριάκου ΑΜ:46277
Μηχανικού Κέλλης Γεώργιος του Στέργιου ΑΜ:46286
Πεζικού Σπανός Αναστάσιος του Αποστόλου ΑΜ:46297
Αεροπορίας Στρατού Παπαναγνώστου Ιωάννης του Μιχαήλ ΑΜ:46316
Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη ΑΜ:46322
Πυροβολικού Τσιρίδης Αλέξανδρος του Ελευθερίου ΑΜ:46324
Πυροβολικού Βελιδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ ΑΜ:46357
Πεζικού Ευσταθίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΑΜ:46397
Διαβιβάσεων Χούπης Δημήτριος του Χαρίτωνα ΑΜ:46660
Πεζικού Τσιόπλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΑΜ:46665
Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτης Παντελής του Γεωργίου ΑΜ:46670
Διαβιβάσεων Λυμπέρης Ιωάννης του Γεωργίου ΑΜ:46675
Πεζικού Κολοκούρης Σάββας του Πέτρου ΑΜ:46679
Πεζικού Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη ΑΜ:46685
Πεζικού Τερεζάκης Πολυχρόνης του Γερασίμου ΑΜ:46687
Πυροβολικού Ναζίφης Λάμπρος του Ευαγγέλου ΑΜ:46693
Πεζικού Αθανασόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου ΑΜ:46699
Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδης Γεώργιος του Κυριάκου ΑΜ:46700
Πεζικού Αγγελής Νικόλαος του Αλεξάνδρου ΑΜ:46701
Πεζικού Κωνσταντάκος Δημόκριτος του Γεωργίου ΑΜ:46704
Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνης Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:46713
Πεζικού Κωστάκογλου Σωτήριος του Ιωάννη ΑΜ:46716

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

Πυροβολικού Βαϊραμίδης Βασίλειος του Κωνσταντίνου ΑΜ:45731
Πεζικού Ναλμπάντης Αθανάσιος του Παναγιώτη ΑΜ:45660
Διαβιβάσεων Αθανασιάδης Χρήστος του Χαραλάμπους ΑΜ:46217
Μηχανικού Βλαχούλης Βασίλειος του Αθανασίου ΑΜ:46220
Πεζικού Μπικάκης Γεώργιος του Ευαγγέλου ΑΜ:46262
Διαβιβάσεων Παπαλιούρας Νικόλαος του Αθανασίου ΑΜ:46267
Πυροβολικού Προκόπης Ιωάννης του Διονυσίου ΑΜ:46275
Πεζικού Ανδριόπουλος Νικόλαος του Χρήστου ΑΜ:46309
Πυροβολικού Χατζηδήμος Ιωάννης του Νικολάου ΑΜ:46681
Πεζικού Κουρής Γεώργιος του Παναγιώτη ΑΜ:46688
Ιππικού Τεθωρακισμένων Πατσιάς Ιωάννης του Αθανασίου ΑΜ:46691
Αεροπορίας Στρατού Δημόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη ΑΜ:46659

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων έτους 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 39/Σ.3/2019 απόφασή του:

Διατηρητέων Υποστρατήγων Σωμάτων:

Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτύχιου ΑΜ:45558
Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή ΑΜ:44412

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

Τεχνικού Βαζούρα Σπυρίδωνα του Χρήστου ΑΜ:44740
Εφοδιασμού Μεταφορών Γεωργίου Αναστασίου του Δημητρίου ΑΜ:45154
Υλικού Πολέμου Τσιάλτα Αναστασίου του Ιωάννη ΑΜ:44721
Υλικού Πολέμου Φακάκη Δημητρίου του Παράσχου ΑΜ:44731
Υγειονομικού Ιατρών Κοτιλέα Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:44274
Οικονομικού Αζναουρίδη Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:44784

Προακτέων Υποστρατήγων Σωμάτων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

Τεχνικού Βαζούρα Σπυρίδωνα του Χρήστου ΑΜ:44740
Εφοδιασμού Μεταφορών Γεωργίου Αναστασίου του Δημητρίου ΑΜ:45154
Υλικού Πολέμου Τσιάλτα Αναστασίου του Ιωάννη ΑΜ:44721
Υλικού Πολέμου Φακάκη Δημητρίου του Παράσχου ΑΜ:44731
Υγειονομικού Ιατρών Κοτιλέα Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:44274
Οικονομικού Αζναουρίδη Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:44784

Προάγονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Αντιστράτηγοι οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α. Τεχνικού Βαζούρας Σπυρίδων του Χρήστου ΑΜ:44740
β. Εφοδιασμού Μεταφορών Γεωργίου Αναστάσιος του Δημητρίου ΑΜ:45154
γ. Υλικού Πολέμου Τσιάλτας Αναστάσιος του Ιωάννη ΑΜ:44721
δ. Υλικού Πολέμου Φακάκης Δημήτριος του Παράσχου ΑΜ:44731
ε. Υγειονομικού Ιατρών Κοτιλέας Παναγιώτης του Ιωάννη ΑΜ:44274
στ. Οικονομικού Αζναουρίδης Ιωάννης του Χρήστου ΑΜ:44784

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 39/Σ.3/2019 απόφασή του:

Διατηρητέων Ταξιάρχων Σωμάτων:

Τεχνικού Στελιανού Χαραλάμπους του Θεοδώρου ΑΜ:46439
Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:46878
Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηνικολάου Ιορδάνη του Ελευθερίου ΑΜ:46894
Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436
Υλικού Πολέμου Μπέλλου Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:46901
Υλικού Πολέμου Μαυρογένη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:47464
Ερευνάς Πληροφορικής Κούτσια Μύρωνα του Γεωργίου ΑΜ:46789
Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774
Υγειονομικού Ιατρών Μπερμπερίδη Χαραλάμπους του Αλεξάνδρου ΑΜ:44776
Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου ΑΜ:45205
Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072
Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου ΑΜ:45213
Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:45503
Οικονομικού Παπαδόπουλου Ανέστη του Ηλία ΑΜ:45542
Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46083
Οικονομικού Κατζικά Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:46102
Γεωγραφικού Νινιού Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:45561

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων Σωμάτων:

Τεχνικού Βιτετζάκη Αντωνίου του Εμμανουήλ ΑΜ:46459
Τεχνικού Ζώη Σπυρίδωνα του Νικολάου ΑΜ:46880
Εφοδιασμού Μεταφορών Μπρατσιώτη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:46458
Υγειονομικού Ιατρών Τσοκάνα Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:45190
Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένης του Ιωάννη ΑΜ:45998

Προακτέας στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία Ταξιάρχου Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένης του Ιωάννη ΑΜ:45998.

Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Υλικού Πολέμου Πουλικάκου Πουλίκου του Δημητρίου ΑΜ:45187, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του.

Προάγονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

Τεχνικού Βιτετζάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ ΑΜ:46459
Τεχνικού Ζώης Σπυρίδων του Νικολάου ΑΜ:46880
Εφοδιασμού Μεταφορών Μπρατσιώτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΑΜ:46458
Υγειονομικού Ιατρών Τσοκάνας Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ:45190

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2439/1996 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Υποστράτηγο η Ταξίαρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένη του Ιωάννη ΑΜ:45998, που κρίθηκε κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της και στη συνέχεια προακτέα στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό.

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετήσιων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων έτους 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθμό 39/Σ.3/2019 απόφασή του:

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων:

Τεχνικού Καούκη Ζαφειρίου του Βασιλείου ΑΜ:48045
Τεχνικού Μαυρόπουλου Αλεξάνδρου του Νικολάου ΑΜ:49234
Εφοδιασμού Μεταφορών Γαβριηλάκη Σταύρου του Σιδέρη ΑΜ:46899
Εφοδιασμού Μεταφορών Κούκα Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:49233
Υλικού Πολέμου Βελώνια Νικολάου του Ευαγγέλου ΑΜ:47446
Υλικού Πολέμου Καρατσιβούδη Πέτρου του Μιχαήλ ΑΜ:47452
Υλικού Πολέμου Δημητρέλου Γεωργίου του Βερούση ΑΜ:49243
Ερευνάς Πληροφορικής Μπέλλια Νικολάου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47237
Ερευνάς Πληροφορικής Διονυσόπουλου Χρήστου του Διονυσίου ΑΜ:48527
Υγειονομικού Ιατρών Σταμάτη Εμμανουήλ του Δημητρίου ΑΜ:48811
Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βασιλακοπούλου Ελένης του Βασιλείου ΑΜ:45999
Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ζέρβα Τερέζας του Νικολάου ΑΜ:46013

3 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Συγχαρητήρια και στους δύο πανάξιους αξιωματικούς,καλή συνέχεια και εις ανώτερα!!!!!

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.