Επανακρίνεται η νομιμότητα δημιουργίας ΠΡΟΚΕΚΑ στην Κω! Το Δ’ τμήμα του ΣΤΕ διέταξε επανεξέταση της προσφυγής 62 ιδιωτών, συλλόγων και σωματείων

14
1657
Με την υπ’ αρίθμ. 901/2018 απόφαση του Δ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας διατάχθηκε η επανεξέταση της προσφυγής 62 ιδιωτών, συλλόγων και σωματείων κατά των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υγείας, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την ακύρωση 5 διοικητικών πράξεων με τις οποίες αποφασίστηκε και αδειοδοτήθηκε η λειτουργία Hot Spot στο νησί.
Με την αίτηση προβάλλεται ότι, κατά παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγματος, του ν. 4014/2011 και της υ.α. 1958/2012, σύμφωνα με την οποία κριτήριο για την κατάταξη των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης είναι η χωρητικότητά τους, τόσο στην κ.υ.α. για την ίδρυση του επίδικου Κέντρου, όσο και στην πράξη για την δημοπράτηση της κατασκευής του, δεν αναφέρεται η χωρητικότητα, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η διάγνωση της κατά νόμον διαδικασίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και ανέφικτος ο δικαστικός έλεγχος της ορθής εφαρμογής του νόμου.
Συναφώς προβάλλεται ότι εφόσον το έργο χωροθετείται σε έκταση 72.000 τμ, σκοπείται, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, η κατασκευή οικισμού με σοβαρές και πολύπλοκες υποδομές και, επομένως, έπρεπε να τηρηθεί η διαδικασία για έργα Κατηγορίας Α2.
Επίσης, προβάλλεται ότι εφόσον η επίδικη έκταση ευρίσκεται εντός καταφυγίου άγριας ζωής, απαιτείται εξ αυτού και μόνο του λόγου προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, συνοδευόμενη από προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση.
Επικουρικώς, προβάλλεται ότι κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, δεν εξετάσθηκαν άλλες πρόσφορες εναλλακτικές λύσεις, περιλαμβανομένης και της μηδενικής, πριν από την επιλογή για την επίδικη εγκατάσταση του συγκεκριμένου χώρου, αλλά και γενικώς της νήσου Κω.
Τούτο κατά τους αιτούντες ήταν αναγκαίο ενόψει, αφενός, της παρατηρούμενης μειώσεως των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και, αφετέρου, της εξαντλήσεως της φέρουσας ικανότητας της νήσου, που διαθέτει ήδη ανοικτή δομή φιλοξενίας, αποτελεί δε ευαίσθητο οικοσύστημα και περιοχή μεγάλης τουριστικής αναπτύξεως.
Προβάλλεται επιπλέον ότι σε προσβαλλόμενη πράξη δεν περιλαμβάνεται αναλυτική ή έστω συνοπτική περιγραφή του προς δημοπράτηση έργου κι επιπλέον ότι κατά παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγματος και της δασικής νομοθεσίας, με τις προσβαλλόμενες πράξεις επιχειρείται χωροθέτηση και κατασκευή του επίδικου έργου εντός δασικής περιοχής, χωρίς προηγουμένως να έχει χωρήσει αποχαρακτηρισμός της και χωρίς να εξετασθεί η δυνατότητα ανευρέσεως άλλου χώρου εκτός δάσους. Επισημαίνεται ακόμη ότι κατά παράβαση αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή «Ασφενδίου-Πυλίου» της νήσου Κω , επιτρέπουν την κατασκευή της επίδικης σύνθετης και επιβαρυντικής για το περιβάλλον εγκαταστάσεως εντός του καταφυγίου και περαιτέρω παραβιάσθηκε απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων στη νήσο Κω και ουσιαστικά επιτρέπεται η χωροθέτηση του επίδικου σε αρχαιολογικό χώρο.
Υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι χορηγήθηκε έγκριση και άδεια δομήσεως για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του επίδικου , αναρμοδίως από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Το δικαστήριο έκρινε μεταξύ άλλων ότι χρονικώς προηγούμενη από τις προσβαλλόμενες με την κρινόμενη αίτηση πράξεις είναι κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής περί ιδρύσεως και λειτουργίας Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης στην Κω.
Κρίθηκε παραπέρα ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και την συναφή προς αυτήν έγκριση και άδεια δομήσεως, δεν προβάλλονται δε κατά της διοικητικής εγκρίσεως για την ίδρυση του , ούτε δύνανται να θεωρηθούν ότι στρέφονται κατ’ αυτής, εφ’ όσον αφορούν κατ’ ουσίαν πλημμέλειες της περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως του έργου η οποία πλήττεται και αυτή ως αυτοτελής πράξη.
Εκρινε δε αναρμόδιο και αρμόδιο το Β’ Τμήμα για να κρίνει την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη ενώ απέρριψε τους ισχυρισμούς των αιτούντων ως προς τις άλλες δύο.
Πιο συγκεκριμένα απέρριψε την την αίτηση ακυρώσεως στο σύνολό της ως προς τα σωματεία «Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Κω», «Ιατρικός Σύλλογος Κω» και «Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Κω».
Απέρριψε την αίτηση ως προς τους λοιπούς αιτούντες, καθ’ ο μέρος προσβάλλονται οι 3 προσβαλλόμενες πράξεις.
Διέταξε τον χωρισμό του δικογράφου κατά τα λοιπά, κατά το μέρος, δηλαδή, που προσβάλλονται η 010/1.3.2017 πράξη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και η 011/8.2.2017 πράξη της ίδιας υπηρεσίας, ώστε να παρασχεθεί στους αιτούντες η δυνατότητα προσβολής των πράξεων αυτών με κατάθεση νέου αυτοτελούς δικογράφου, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της παρούσης αποφάσεως.

14 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Κύριε Κιάρη από όσο διαβάζω το άρθρο αναφέρετε στο ΠΡΟΚΕΚΑ (Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης) άρα να είσαστε σαφής και σωστός στον ΤΙΤΛΟ σας.

 2. Πόσοι έρχονται τελευταία,ποιας εθνικότητας?Δεν υπάρχει κάποια αρχή να ενημερώσει? Την Πέμπτη ψηφίζεται το νομοσχέδιο για υποθήκευση της Ελλάδας στους Ξένους με το Πολυνομοσχέδιο.Την Παρασκευή έρχεται Κλιμάκιο της Κτηματικής για νέα πρόστιμα στους Επαγγελματίες,ώστε να χρωστάνε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και να γίνουν αποθήκες χρέους.Καματερέ ακούς?η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ,οι κεφαλικοί φόροι και τα πρόστιμα θα είναι η παρακαταθήκη της Αριστεροδεξιάς στον Τόπο!!!!

 3. Πέρα από τους ειδικούς λασπολόγους και ανυπαρκτους πολιτικούς μας ένα έχω να πω.Τον πήχη τον έβαλε ψηλά η σημερινή δημοτική αρχή Κυρίτση.Όταν όμως δεν μπορείς να πηδήξεις ένα εμπόδιο τύπου τουαλέτας μετά από 4 χρόνια διοίκησης τότε αν έχεις λίγη αξιοπρέπια πηγαίνεις σπίτι σου.Εκτός αν σε κρατάει κάτι άλλο και πρέπει να υπερασπίζεσαι πράγματα που δεν μπορείς να φέρεις σε πέρας. Αυτή είναι και η ουσία 4 χρόνια χαμένα,4 χρόνια χωρίς κρουαζιερόπλοια χωρίς ρυαναιρ,χωρίς ποιοτικό τουρισμό αλλα με πολύ λάσπη,κακία,μισός αλλά και πολλές αναθέσεις σε δικά σας παιδια.Ποίος όμως έχασε την τσίπα για να την βρείτε εσείς.https://www.aegeanews.gr/news/ta-en-dimo/181693/petros-petris-dimotikes-toualetes-tis-ntropis/

 4. ΧΑΧΑΧΑΧΑ Ο ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΧΟΤ ΣΠΟΤ ΣΤΟ ΛΙΝΟΠΟΤΙ

  ΚΑΙ ΣΤΟ ΖΙΠΑΡΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΚΟΥΦ.ΠΡΟΒΑΤΑΚΙΑ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ.

 5. Ωραία, μπράβο. Κλειστε το hot spot τώρα που ησυχασαμε να ξεμπλασουν πάλι οι μετανάστες στο λιμάνι και στα αρχαία για να έχουμε πάλι τα ίδια. Αν γίνει κάτι τέτοιο καλύτερα να κρυφτούν Κυρίτσης και λινοποτιτες

  • είμαστε στο δίλημμα ποιας χώρας την ιθαγένεια συμφέρει να πάρει κάποιος φτωχός ρακοσυλλέκτης Έλληνας που τρώει απ τα σκουπίδια,του Πακιστάν,του Αφγανιστάν,της Σομαλίας,ή του Κογκό?Μόνο έτσι σώνεται κάποιος στην σύγχρονη Αριστερά..Να πάρει Ιθαγένεια Πρόσφυγα και να επιβιώσει απ τους κεφαλικούς φόρους που επιβάλλονται στους γηγενείς.Η μητρική στοργή δεν…κρύβεται…

 6. ΕΛΕΟΣ ΒΑΛΤΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΡΡΑΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙΙ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ! ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΝΕΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ! ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΛΟ ΚΑΘΙΣΑΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΙΑΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΙΖΗΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΙΟΘΈΤΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΤΙΣ ΛΕΣΒΙΕΣ ΤΟΥΣ ΤΡΑΝΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΞΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ! ΕΧΕΤΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΗΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ! ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΑΠΕΛΘΕΤΕ …..

 7. Κάντε το μεγάλο θέμα να κλείσουνε όλα και τώρα που απειλούν οι Τούρκοι να ζήσουμε στιγμές του 2015….να γεμίσει η πόλη.Ποτε δε γράψατε όμως για τα οφέλη της σωστής λειτουργίας του hotspot….Παράκληση να είσαστε προσεκτικοί γιατί πρώτη χρόνια πάει τόσο καλά ο τουρισμός της Κω.

 8. ΧΑΧΑΧΑΧΑ.ΞΥΠΝΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΙΤΑΛΙΑ.ΟΛΟΙ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΝΑ ΤΟΥΣ MPIP ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ.

 9. Η Ιταλία αντιστέκεται πλέον: Εκλεισαν τα λιμάνια της χώρας στα πλοία των ΜΚΟ που μεταφέρουν παράνομους μετανάστες

  Οι ιταλικές αρχές απαγόρευσαν στο πλοίο Aquarius, που μεταφέρει 629 παράνομους μετανάστες να δέσει σε λιμάνι τη χώρας και το υπουργείο Εσωτερικών στο οποίο ηγείται ο αρχηγός της Λέγκα του Βορρά, Μ.Σαλβίνι ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται πλέον να ελλιμενίζονται στην Ιταλία πλοία που μεταφέρουν παράνομους μετανάστες από την Αφρική!
  Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι έδωσε εντολή στις κατά τόπους λιμενικές αρχές να μην επιτρέψουν την είσοδο στο Aquarius.http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/692240_i-italia-xekinise-symmazema-apagoreyse-ton-ellimenismo-se

 10. για τους λαθραιους καθε χρονο!πληρωστε φορους προβατα να καλοπερνανε οι λαθραιοι!!!

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ