Αναφορά της Δημοτικής Παράταξης ΟΡΑΜΑ για παράνομες διαδικασίες στέγασης μαθητών στο Δήμο της Κω

33
1706

Θέμα: «Αναφορά της Δημοτικής Παράταξης ΟΡΑΜΑ Κίνημα Πολιτών Νήσου Κω για παράνομες διαδικασίες στέγασης μαθητών στο Δήμο της Κω»

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Ζητήματα όπως η στέγαση μαθητών με παράνομες διαδικασίες και σε αμφιβόλου καταλληλότητας κτήρια δεν μπορούν να «νομιμοποιούνται» και να διαιωνίζονται, εις βάρος της ασφάλειας των παιδιών. Αξιώνουμε την ενδελεχή διερεύνηση των υποθέσεων που παραθέτουμε.

Σε ποιαν ευνομούμενη πολιτεία η μετεγκατάσταση ενός σχολείου στηρίζεται  σε άρθρα του Αστικού Κώδικα και  σε ένα μεταγενέστερο  χρησιδάνειο; Μήπως επρόκειτο για εκμίσθωση αποθηκευτικού χώρου ή μήπως αγροτεμαχίου; (επισυνάπτεται η παροιμιώδης απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κω)

164 παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 7ο δημοτικό σχολείο Κω φοιτούσαν επί δύο σχολικά έτη σε κτήριο που είχε κριθεί ακατάλληλο για σχολική χρήση από τη σημερινή δημοτική αρχή που και τότε διοικούσε το Δήμο και φυσικά από τα ίδια στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών (σας επισυνάπτουμε την σχετική έκθεση του Ο.Σ.Κ. και το σχετικό έγγραφο των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Κω).

Σε ποιαν ευνομούμενη πολιτεία ένα  κτήριο ακατάλληλο για σχολική χρήση βαφτίζεται σχολείο και δεν παρεμβαίνει κανείς όταν:

α) οι παρεμβάσεις – μπαλώματα  δεν στηρίζονται σε καμιά μελέτη, αφού τέτοια δεν ψηφίστηκε ποτέ από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω  – υλοποιήθηκαν με τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων χωρίς να έχουν ληφθεί αποφάσεις από κανένα όργανο.

β) χωρίς απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας.

γ) Η δε πρόταση των Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αγνοήθηκε παγερά, αφορούσε στη συστέγαση του 7ου δημοτικού σχολείου με υφιστάμενη σχολική δομή.

Σε ποιαν ευνομούμενη πολιτεία ο Ελεγκτής Νομιμότητας –  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου απορρίπτει την άκρως στοιχειοθετημένη διοικητική προσφυγή μου κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορούσε στην μετεγκατάσταση του 7ου δημοτικού σχολείου στο κτήριο του ΒΑΚΟΥΦ και στην ασφάλεια 164 ανήλικων παιδιών στηριζόμενος σε μιαν αστεία δικαιολογία; (Σας επισυνάπτουμε την προσφυγή που καταθέσαμε καθώς και την απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης)

Σε ποιαν ευνομούμενη πολιτεία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου λαμβάνει προσφυγή που αφορά σε ένα τέτοιο και τόσο σοβαρό θέμα και όχι μόνο δεν την εξετάζει στην ουσία της, αλλά ουδέποτε εκδίδει νομότυπο υποθάλποντας  παράνομη απόφαση; Η απόρριψη της προσφυγής μου καθιστά νόμιμη την απόφαση και βάση ποιας νομοθεσίας;

Σε ποιαν ευνομούμενη πολιτεία μια δημοτική αρχή στο όνομα της πλειοψηφίας επαναλαμβάνει το ίδιο εγκληματικό  λάθος με παράνομες αποφάσεις;

Αυτή τη φορά οι σχετικές αποφάσεις είναι προϊόν κατεπείγουσας συνεδρίασης και αφορούν στα παιδιά Νηπιαγωγείου και στα παιδιά με αναπηρίες. (σας επισυνάπτουμε τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.)

Πως νομιμοποιείται μια απευθείας εκμίσθωση σε κτήριο για σχολική χρήση που αφορά σε νήπια χωρίς έκθεση της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας, την οποία μάλιστα προκαταβάλουν ως διαπιστωτική πράξη και όχι ως πόρισμα – έκθεση, και χωρίς έκθεση της αρμόδιας επιτροπής για το μηνιαίο μίσθωμα; (απόφαση δημοτικού συμβουλίου 353/08-09-2017)

Ο χώρος λειτουργεί ως νηπιαγωγείο χωρίς η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να λάβει νομότυπο, χωρίς έκθεση της επιτροπής καταλληλότητας, χωρίς συμβόλαιο μισθώματος… Όλα στον αέρα. Αυτά ψήφισε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Κω.

Πως νομιμοποιείται μια απευθείας εκμίσθωση σε ακατάλληλο κτήριο για σχολική χρήση, ιδιαίτερα για παιδιά με αναπηρίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς όλα όσα η κείμενη νομοθεσία ορίζει; (απόφαση δημοτικού συμβουλίου 354/08-09-2017)

Το σκεπτικό της απόφασης θεωρεί – αξιώνει την έκθεση της επιτροπής καταλληλότητας ως δεδομένο!

Μάλιστα επιχειρήθηκε στημένη δημοπρασία που φωτογράφιζε το κτήριο ιδιοκτησίας ΒΑΚΟΥΦ με τίμημα 500 ευρώ το χρόνο.

Το ΒΑΚΟΥΦ δεν προσήλθε στη διαδικασία της δημοπρασίας καθώς κατά την προφορική συμφωνία τα 500 ευρώ αφορούσαν στο μηνιαίο τίμημα το οποίο αξίωνε το ΒΑΚΟΥΦ και όχι το ετήσιο όπως «ερμήνευσε» η δημοτική αρχή της Κω της οποίας το μοναδικό ζήτημα ήταν η δωρεάν χρήση του κτηρίου.

Έτσι αφού, ήδη, είχε εγκατασταθεί η διευθύντρια και το προσωπικό του ΕΕΕΚ στο εν λόγω κτήριο, είχαν προηγηθεί  δηλώσεις από αρμόδια πολιτικά και υπηρεσιακά πρόσωπα για το επίτευγμα τους… αναγκάστηκαν σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στην κυριολεξία λίγες ώρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους,  να οδηγηθούν στην απευθείας εκμίσθωση για ένα έτος χωρίς τα προβλεπόμενα από το νόμο. (σας επισυνάπτουμε απόφαση δημοτικού συμβουλίου, αποφάσεις οικονομικής επιτροπής)

Ο χώρος λειτουργεί ως ειδικό δημοτικό  σχολείο και ως ΕΕΕΚ χωρίς η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να λάβει νομότυπο, χωρίς έκθεση της επιτροπής, χωρίς συμβόλαιο μισθώματος… Όλα στον αέρα.

Σε ποιαν ευνομούμενη πολιτεία ο  διευθυντής της δευτεροβάθμιας διεύθυνσης  Δωδεκανήσου παρίσταται στο δημοτικό συμβούλιο Κω και προαναγγέλλει τη λειτουργία του ΕΕΕΚ στο κτήριο του ΒΑΚΟΥΦ πριν την ολοκλήρωση του «διαγωνισμού – δημοπρασία» και πριν το πόρισμα της επιτροπής καταλληλότητας;

Επισυνάπτουμε την υπ’ αρ. πρωτ. 1273/02-08-2017 απόφαση Δημάρχου Δήμου Κω περί συγκρότησης της επιτροπής καταλληλότητας και την μεταγενέστερη 1583/28-09-2017 με την οποία ο κος Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας, Παπαδομαρκάκης Γεώργιος προκύπτει πρόεδρος της επιτροπής – φιλοξενούνται δε δηλώσεις του στη δημοτική τηλεόραση Κω που προκαταβάλουν το πόρισμα της επιτροπής τη μέρα που αυτή συνεδρίαζε και πριν την έκδοσή του.

Σε ποιαν ευνομούμενη πολιτεία ένα αιρετός – δημοτικός σύμβουλος δύναται να αποποιείται την ευθύνη των επιλογών του, του ωχαδερφισμού του ή της εγκληματικής αδιαφορίας του;

Η πολιτεία με τους θεσμούς, τις ανεξάρτητες αρχές, τις υπηρεσίες της, αλλά και την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προστατέψει την ασφάλεια και την εκπαιδευτική διαδικασία και να μην αρνηθεί για άλλη μια φορά το ρόλο της.

Με αίσθημα αυτοκριτικής και ευθύνης.

Με τιμή,

για τη Δημοτική Παράταξη

Όραμα Κίνημα Πολιτών Νήσου Κω

Ιωάννα Ρούφα

Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας

του Δημοτικού Συμβουλίου Κω

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 1. Απόφαση Δ.Σ. 320/2014 για τη μεταστέγαση του 7ου δημοτικού σχολειού Κω.

 2. Προσφυγή της δημοτικής παράταξης ΟΡΑΜΑ κατά της 320/14 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.

 3. Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την απόρριψη της προσφυγής της δημοτικής παράταξης ΟΡΑΜΑ για τυπικούς λόγους.

ΣΥΝ_02
ΣΥΝ_03
ΣΥΝ_04
ΣΥΝ_05
ΣΥΝ_06
ΣΥΝ_07
ΣΥΝ_08
ΣΥΝ_09
ΣΥΝ_10
ΣΥΝ_11
ΣΥΝ_12
ΣΥΝ_13
ΣΥΝ_14

33 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Βλακώδης η ανακοίνωση της ΣΟΥΡΩΜΈΝΗΣ ΚΟΜΠΑΝΙΑΣ, βρωμάει χολή και μίσος. Θέλουν το παιδιά χωρίς σχολεία.

  Αλήθεια τι κουβαλάνε στην κούφια τους κεφάλα, πηχτή ή μυαλό κουκούτσι;;; Φυσικά η φτωχή μίζερη αντιπολίτευση τους θέλει κλειστά σχολεία, τα παιδιά στους δρόμους και τους χαιρέκακους σε κάθε άτυχη στιγμή για τους κατοίκους του νησιού αντί να αρθρώσουν μια πρόταση να ψάχνουν κάτι για να εξασκήσουν το αγαπημένο τους άθλημα, την ΡΟΥΦΙΑΝΙΑ. που την ονομάζουν παράτυπη διαχείριση του θέματος….

  • πληρωμενε ανωνυμε σχολιαστη η Ρουφα υπογραφει οσα λεει και τα στελνει σε υπουργεια στο συνηγορο του παιδιου , παντου. χολη και εμετος είναι τα δικα σου σχολια . εμεινες μόνος σου το πηρες χαμπαρι;

   • Και το μυαλό σας είναι θολό και της μίζερης ληψό, σας εθολώσαν τα ξερατά, γεια σου βρε ΡΟΥΦ...ΝΑ της παπ...aς...

    Η παλινδρόμηση τροφής, ξερατά καθώς και η περισσή παραγωγή χολής επιφέρουν μεγάλο κίνδυνο νεοπλασιών σε ανθρωπάκια χαμηλής νοητικής στάθμης… Άμεση λήψη φυτικών ηρεμιστικών, αλόης και ΜΠΌΛΙΚΟ ΞΎΔΙ … Για πλήρη αποκατάσταση σας, υπόλοιπα του σΟυΡΑΜΑτος μια πλήρη αγωγή με ΠΑΤΣΑ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΚΟΛΛΑΓΌΝΟ ΣΤΗΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΉ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΑΡΆΠΗ…

    • ΕΣΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΣΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΥ.

    • Α πα, πα, πα... Ε όχι και φίλος της ////κεφαλής της Ευρώπης, ΠΛΆΚΑ ΘΈΛΩ ΝΑ ΣΠΑΣΩ με την σεισμοπλ

     Σπάω πλάκα με τους γελοίους της τοπικήή πολιτικής σκηνής… Πρέπει να γελάσει το χειλάκι μας έτσι που μας κατάντησε η φάρα των πολιτικών….

   • Βρε ΟΥΣΤ..ΒΡΕ ΟΥΣΤ, ΣΑΣ ΣΙΧΑΘΗΚΑΜΕ ΌΛΟΥΣ Μαυρογιαλούροι της μ@σας. Δήμαρχος εγωιστής ταξιδιάρης, αντιπολίτευση σαλεμένη 7,7 Ρίχτερ....

    Ο Δήμαρχος με την αλαζονική του συμπεριφορά, το υφάκι της εξουσίας, που χθες του Αγίου Λουκουμά γιόρταζε, η ΣΟΥΡΩΜΕΝΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ με αντιπολιτευτικό πάντα καπελάκι ντέντεκτιβ παρανομιών, αλλά ξεχνάνε την ρεμούλα στην διαχείριση του Δήμου από τον ΣΟΥΡΑ και τα εξαρτήματα του, ΒΙΜΕΛ-ΔΗΡΑΣ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ, ο ΤΕΛΗΣ γραφικός να κάθεται στα περασμένα μεγαλεία του, ο #Γιαννάκης# του αραχτού φραπέ, της ξάπλας, κομματικό φερέφωνο με παρωπίδες, με τις γνωριμίες υπουργών που ζωντανεύει μόνο όταν το παίζει γραφείο τύπου στήριξης ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ-ΣφΥΡΙΖΑ, η Μακρή μια με το Χωροφύλακα και την άλλη με το Αστυφύλακα… και όλοι εμείς άφωνοι θεατές της θεατρικής παράστασης των λιμασμένων για τις «καρέκλες της εξουσίας»… –Αλεξίκακος-

   • ΠΡΟΣΠΑΘΕΊ ΝΑ ΓΕΛΟΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟ σΟυΡΑΜΑ η παράταξη Κυρίτση με τις μαϊμούδες ή η σουρωμένη κομπανία αυτογελοιοποιείτε;;;

    Μήπως αυτό το αντιπολιτευτικό πάθος της κυρίας Ρούφα που την ταρακουνάει καθημερινά σεισμός 7,7 ρίχτερ και οι γελοίες και ανούσιες ανακοινώσεις γελοιοποιούν μια ιστορική παράταξη που την ταλαιπωρούν τα υπόλοιπα της;;;;

   • Βρε ΟΥΣΤ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ, υπόλοιπα της ΣΟΥΡΩΜΈΝΗΣ ΚΟΜΠΑΝΙΑΣ, στο πηγάδι γρήγορα μαζί με τον Κωστούκο και τον Τριώροφο...

    Κατάντησαν γραφικοί αλλά θα σοβαρευτούν μόλις αρχίσουν να κάθονται στο σκαμνί για την οικονομική ζημιά στον Δήμο από την διαχείριση τύπου ΣφΥΡΙΖΑ… Ακόμα λίγο και θα μας έφερνε και τοπικό νόμισμα ο σε μόνιμη ευθυμία ΚΩΣΤΟΥΚΟΣ…

  • ΚΥΡΙΤΣΗ Η ΡΟΥΦΑ ΕΚΑΝΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΚΟΥΦΟΙ ΟΥΤΕ ΑΛΑΚΕΣ.

   • Η προταση της Ρουφας ειναι να συνεδριασουν?Ωραια …γιαυτο ειχε παρει 200 ψηφους στις προηγουμενες εκλογες.Τωρα δεν θα παρει ουτε τις μισες

   • Μαθητής Ζηπάρι. Συμφωνούμε με την πρόταση της κυρίας Ρούφα, τα μαθήματα να γίνονται στα κλειστά Play Boy και Απόπλους..

    Οι χώροι είναι κατάλληλοι για μαθήματα, για καθημερινά πάρτι και ξεφάντωμα. Φυσικά εκτιμούμε την προσπάθεια με τις συχνές καταγγελίες της να μείνουμε χωρίς σχολείο έστω και εάν το μοναδικό που βρέθηκε είναι ……………………

 2. K α Ρούφα ξεχάσατε να τους πείτε ότι στην Κω έγινε σεισμός και κάθε βδομάδα έχουμε και ένα καινούργιο.

  • Η Λαίδη ΑΠΟΥΣΊΑΖΕ ΣΤΟΝ ΣΕΙΣΜΌ, είχε πάει ταξίδι για ψώνια μια τα αποκλειστικά μοντελάκια της ΤΕΛΕΊΩΣΑΝ.

   Είχε ανάγκη για άμεση αλλαγή της γκαρνταρόμπα της μετά τις τελευταίες εμφανίσεις της με συνολάκια Τιγρέ και Μπομπονιέρα.

   • για τα συνολακια ΤΑΜΤΑΚΟΥ στυλ κοκκινα παντελόνια κιτρινα πουκαμισα θα μας πεις την γνώμη σου??

 3. Η προταση του Οραματος πια ειναι?Ειστε πια κουραστικοι με καταγγελειες και βλακειες….η προταση σας?Μηπως η ιδια οπως τοτε που ειχατε αφησει τα παιδια χωρις σχολειο στο 7ο?Τοτε που απλα κανατε το παρκινγκ για την v…. αλλα ξεχασατε να κανετε το σχολειο?Εδω ειμαστε και εχετε κριθει…ειστε παρελθον.Η προταση σας?Να σταματησουν τα σχολεια στη Κω η να πανε στο σπιτι σας?

  • Έχεις δίκιο οι αλήθειες κουράζουν. Ποιος ενδιαφέρεται θα μου πεις. Μήπως οι γονείς των παιδιών;;;;;

   φίλε η πρόταση είναι απλή. Να στεγαστούν τα παιδιά σε κατάλληλα κτήρια. Τόσο δύσκολο είναι; Ξέρεις ότι συνεδρίασαν στις 2 το μεσημέρι ημέρα Παρασκευή 8 Σεπτεμβριου; στις 11 Σεπτεμβριου δεν ανοίγουν τα σχολεία; όλα τελευταία στιγμή. Αυτή τη δημοτική αρχή στηρίζεις ακόμα;

 4. ΔΗΜΑΡΧΕ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΛΤ? 700.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ !!! ΕΥΡΩ!!! ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ,ΚΕΦΑΛΟΥ?

  ΡΕ ΠΟΥ ΠΑΜΕ?ΕΔΩ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ.κυριτση βγαλε δελτιο τυπου για τις 700.000 χιλιαδες μελετες του δλτ.να γελασει και το παρδαλο κατσικι.ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ.Ε ΡΕ ΓΛΕΝΤΙΑ ΚΥΡΙΤΣΟΚΑΙΣΕΡΛΗ!!!ΠΟΛΥ ΜΕΛΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!!!!!!!!!!!

 5. η κυρια ρουφα εχει την εμπειρια και αν διαλεξει καινουργιους τιμιους θα πετυχει πολλα για το νησι μας.

  το προβλημα της κω λεγεται κυριτσης.ποδοπατησε το νησι με τις επιλογες του. μεταναστευτικο,ryanair,κρουαζιεροπλοια,πουλησε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ,νεοι φοροι,διχονοια,διαρκεις αντιπαραθεσεις με κυβερνηση περιφερεια επαρχειο υπουργους βουλευτες,δεν συνεργαζεται με τους φορεις,απετυχε σε ολα.

  • Μόνο AYTH ΈΧΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ να επιλέξει ΆΞΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΊΣ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ όπως έκανε στην ΒΙΜΕΛ...

   Φυσικά θα πρέπει να πάρει και έναν μεγάλο βούρδουλα, καμιτσί από χοιρινό λαρδί με τρίχες, μπας και καταφέρει αυτήν την φορά με την εριστική και μουρλή συμπεριφορά της να τους κρατήσει στο μαντρί και δεν της κόψουν οι μισοί στο δρόμο…

 6. δεν με νοιαζει τι λεει το ΟΡΑΜΑ αλλα ουτε και ο ΚΥΡΙΤΣΗΣ.εγω από σημερα θεωρω υπευθυνη για ότι συμβει στο κτηριο του ΒΑΚΟΥΦ τους υπηρεσιακους.Αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις μην τολμήσει και βάλει παιδια μέσα!

 7. Ρουφα πηγές να δεις τα σχολεία ή δουλεύεις το κόσμο !! Ούτε το νηπιαγωγιο λειτουργεί ,ούτε το εεεκ αλλά ούτε το ειδικό δημοτικό έχει πάει στο κτήριο του Βακουφ!!!Συγχαρητιρια που κανείς ότι είναι δυνατόν και δεν ντρέπεσαι και το λες για να μην λυθούν θέματα σχολικής στέγης …Και όσον αφορά το ΕΕΕΚ και την επικείμενη λειτουργία του εάν είχες αυτό που λες πολιτικό πολιτισμό θα έπρεπε να πεις ένα μπράβο στον Ζερβό τον Μανώλη να μην σου πω για τον Κυριτση γιατί θα σου ερχόταν πολύ βαρύ !!!!

 8. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΡΟΥΦΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ. ΤΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟ ΛΕΝΕ ΟΙ ΝΟΜΟΙ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.