Ο όμιλος More Meni boutique hotels επιθυμεί να προσλάβει για το κεντρικό λογιστήριο της εταιρείας στην Κω με μόνιμη απασχόληση Accounting Manager

0
229

Ο όμιλος More Meni boutique hotels επιθυμεί να προσλάβει για το κεντρικό λογιστήριο της εταιρείας στην Κω με μόνιμη απασχόληση

Accounting Manager

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ (οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης)
 • Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Βιβλίων τρίτης κατηγορίας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Microsoft Office, λογιστικών προγραμμάτων)
 • Ομαδικό πνεύμα και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας
 • Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική και μεθοδευμένη σκέψη

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη
 • Καλή γνώση αγγλικών

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Εργασία σε δυναμική αναπτυσσόμενη αγορά
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ