Ὁσία Γερόντισσα Μαγδαληνή, μιὰ σύγχρονη ἀσκητικὴ μορφὴ τῆς Καλύμνου

Μιὰ ἀπὸ τὶς ἐξέχουσες μορφὲς τοῦ γυναικείου μοναχισμοῦ, ἡ Γερόντισσα Μαγδαληνή, ἀποτελεῖ μιὰ σύγχρονη ἀσκητικὴ φυσιογνωμία ποὺ εὐαρέστησε μὲ τὴν ἰσάγγελη βιοτή της τόσο τὸ Νυμφίο της Χριστό, ὅσο καὶ τοὺς συνανθρώπους μας, τὶς ὑποτακτικές της καὶ τοὺς εὐλογημένους κατοίκους τῆς ἀκριτικῆς καὶ ἄνικμης γεωλογικά, ἀλλὰ πολύκαρπης πνευματικὰ Καλύμνου. Τὸ παράδειγμα τῶν  ἀσκητικῶν της κατορθωμάτων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ὁσία Γερόντισσα Μαγδαληνή, μιὰ σύγχρονη ἀσκητικὴ μορφὴ τῆς Καλύμνου.