Η ICTS Hellas προσλαμβάνει Προσωπικό Ασφαλείας (Security) για την Κω

0
217

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΚΩΣ

 

Η ICTS Hellas προσλαμβάνει Προσωπικό Ασφαλείας (Security), με άδεια εργασίας του Ν. 2518/1997 (όπως ισχύει), για την ΚΩ.

 

Η ICTS Hellas ως μέλος του Ομίλου ICTS Europe δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987 κατέχοντας ηγετική θέση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας σε αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, λιμένες, θαλάσσιους μεταφορείς καθώς και σε επιχειρήσεις με κρίσιμες εγκαταστάσεις.

 

Απαιτήσεις θέσης:

Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφάλειας του Ν. 2518/1997 (όπως ισχύει)

Υπευθυνότητα, Ομαδικότητα & Συνέπεια

Δυνατότητα Εργασίας σε Βάρδιες

Δεξιότητες στην Εξυπηρέτηση Πελατών

 

 

H εταιρεία προσφέρει:

Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών

Άριστο & Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον

Ευκαιρίες Επαγγελματικής Εξέλιξης

 

 

Η ICTS Hellas σέβεται την ιδιωτικότητα και αποσκοπεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλει σε επεξεργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Καν. 2016/679) και της εθνικής νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στην εταιρική ιστοσελίδα (www.icts.gr), στην οποία βρίσκεται αναρτημένη η εταιρική πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ