• Γενική αναζήτηση
  • Επιχειρήσεις
  • Εκδηλώσεις
  • Προϊόντα & Υπηρεσίες
  • Blogs

Xite Agency

Xite Agency
xite-logo_da58c8ea8953802cbea1c0c263bfd9da
Xite Agency - Stategy Creativity Innovation
Στην Xite Agency βοηθούν εταιρείες να βρουν το στρατηγικό τους στόχο μέσω της τεχνολογίας και της δημιουργικότητας. Από τη στρατηγική στο marketing και από την παραγωγή στην παρακολούθηση, αξιολογούν κάθε τους βήμα. Κίνητρό τους πίσω από κάθε project είναι η κατασκευή δημιουργικών/προτότυπων ιδεών και η προσαρμωγή τους στη ψηφιακή και εταιρική πραγματικότητα.

Profile Description

Στην Xite Agency βοηθούν εταιρείες να βρουν το στρατηγικό τους στόχο μέσω της τεχνολογίας και της δημιουργικότητας. Από τη στρατηγική στο marketing και από την παραγωγή στην παρακολούθηση, αξιολογούν κάθε τους βήμα. Κίνητρό τους πίσω από κάθε project είναι η κατασκευή δημιουργικών/προτότυπων ιδεών και η προσαρμωγή τους στη ψηφιακή και εταιρική πραγματικότητα.

Range of Services

  • Strategy
  • websites
  • design
  • printing design

Leave a Comment