• Γενική αναζήτηση
  • Επιχειρήσεις
  • Εκδηλώσεις
  • Προϊόντα & Υπηρεσίες
  • Blogs
processing

Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών Μάρκου Σακελλάριος

markou (Custom)
Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών Μάρκου Σακελλάριος
Η μάνδρα οικοδομικών υλικών του κ. Μάρκου Σακελλάριου βρίσκεται στο Λινοπότι. Παραδίδουμε στο χώρο σας οικοδομικά υλικά, ασβέστη, τούβλα, τσιμεντόλιθους, κεραμίδια, πλάκες πεζοδρομίου, πλάκες Καρύστου, τσιμέντα, πλέγματα, μάρμαρα κλπ. Πώληση λιανική και χονδρική.

Profile Description