• Γενική αναζήτηση
  • Επιχειρήσεις
  • Εκδηλώσεις
  • Προϊόντα & Υπηρεσίες
  • Blogs
processing

Αρχιτέκτων Μηχανικός Παπαϊωάννου Γιάννης

Αρχιτέκτων Μηχανικός Παπαϊωάννου Γιάννης
20150417_180941 (Custom)
Αρχιτέκτων Μηχανικός Παπαϊωάννου Γιάννης
Το Τεχνικό Γραφείο του κ. Παπαϊωάννου Γιάννη βρίσκεται στην οδό Μετσόβου αριθμό 14. Εργασίες που επιτελούνται στο γραφείο: κατασκευές, μελέτες, επιβλέψεις παντός οικοδομικού έργου, ρυθμίσεις αυθαιρέτων.

Profile Description